Pressemeddelelser vedr. bilsalget

Bilsalget i december 2011

København, 17. januar 2012
Kategori: Pressemeddelelser vedr. bilsalget

    2008 2009 2010 2011 Ændring
2010-2011
Personbiler dec 8.619 11.805 15.485 15.303 -1,2%
jan - dec 150.199 112.454 153.858 169.974 10,5%
Varebiler dec 2.007 1.508 2.212 3.081 39,3%
jan - dec 33.507 15.207 16.229 24.281 49,6%
Lastbiler dec 438 151 184 282 53,3%
jan - dec 6.684 3.261 2.750 3.675 33,6%

Bilsalget blev det største nogensinde

Med 169.974 nyregistrerede personbiler blev 2011 det bedste år for bilsalget nogensinde. På trods af et fald i salget i december på 1,2 procent sammenlignet med december 2010, så slog 2011 den hidtidige rekord på 169.386 biler fra 1986 med 588 stk. Dermed voksede det samlede personbilsmarked i forhold til 2010 med 10,5 procent. Vare – og lastbilsmarkedet har ligeledes klaret sig godt i 2011. Her blev der dog langt fra slået rekorder, men begge markeder rettede sig betydeligt efter et par svære år under krisen.

2011 blev et flot bilår. Og december var på trods af et mindre fald på 1,2 procent i forhold til samme måned sidste år ingen undtagelse. Med 15.303 solgte biler, blev salget af firmabiler også i år betydeligt og hos bilimportørerne er der stor tilfredshed med årets resultat.

”2011 har i sagens natur været et meget positivt år. Vi oplevet en meget bred vækst i markedet i løbet af året, og hvor det de seneste år bl.a. har været leasing, der har været med til at trække markedet, så har vi i år set at de private bilkøbere har været dem, der for alvor har trukket væksten. Sammen med et fornuftigt firmasalg har det samlet set medvirket til det højeste antal indregistrerede personbiler nogensinde og det er vi naturligvis ovenud tilfredse med” siger Bent Mikkelsen, adm. direktør hos De Danske Bilimportører.

Han forventer samtidig at salget vil udvikle sig fornuftigt i 2012, selvom han ikke umiddelbart tror, at der vil blive slået nye rekorder.
”Der er 26 år siden, at der sidst blev sat salgsrekord, så vi forventer ikke umiddelbart, at vi kan slå nye rekorder i 2012. Men selvom jeg ved, at der fra nogen sider har været talt om en opbremsning i salget, så har bilmarkedet både i 2010 og 2011 vist sig enormt robust og vi forventer også, at 2012 bliver et ganske udmærket bilår, om end næppe på rekordniveau”, siger Bent Mikkelsen.

Varebiler i kraftig vækst
Varebilsmarkedet er langt fra salgsrekorderne, men efter at have været helt i bund under krisen blev der i 2011 igen for alvor solgt nye varebiler. Markedet voksede med 24.281 nye varebiler med 49,6 procent i forhold til 2010 og i december kom der 3.081 nye varebiler på gaden svarende til en stigning på 39,3 procent sammenlignet med december sidste år.

"Varebilsmarkedet nedsmeltede nærmest i 2008 og 2009, men 2011 blev for alvor året, hvor markedet fandt tilbage til et naturligt leje, og vi forventer en stabilisering og en fortsat positiv udvikling i 2012”, siger Bent Mikkelsen.

Lastbilsalget frem
Indregistreringen af nye lastbiler steg i december med hele 53,3 procent sammenlignet med december sidste år. 282 nye lastbiler blev indregistreret mod 184 i december 2010. I hele 2011 blev der indregistreret 3.675 lastbiler svarende til en stigning på 33,6 procent sammenlignet med samme måned sidste år.
”Lastbilsmarkedet fungerer – primært grundet de længere leveringstider – anderledes end person- og varebilsmarkedet. Vi har oplevet en betydelig stigning i markedet, både i december og samlet i 2011, men som det har været gældende hele året vidner de kraftige procentstigninger om det lave niveau i 2010. Udviklingen i 2011 giver dog anledning til fortrøstning og vi forventer, at markedet vil fortsætte med en normalisering i 2012”, slutter Bent Mikkelsen.

Yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Tejs Laustsen Jensen, på tlf. 26 23 94 43

Bilag:

12-2011.xls

Login til Extranet

Bruger:
Kodeord:
Glemt kodeord? Ny bruger

Acrobat Reader

Har du problemer med at få vist bilag korrekt?

Hent den nyeste version af Acrobat Reader ved at klikke her:

Hent nyeste version af Acrobat Reader

You should upgrade...

We support the mission of the Web Standards Project in the campaign encouraging users to upgrade their browsers.
Enter an upgrade notice here... will be shown in older browsers, like NS4...

ion) %>