Stabile rammevilkår for elbiler skaber grøn omstilling

Flere elbiler på de danske veje er en af de hurtigste måder til at indfri det politiske mål om at reducere CO2-udslippet med 70 procent i 2030 i forhold til 1990. Ifølge Klimarådet står de danske personbiler for 11 procent af de samlede CO2-emissioner. Lægger vi hertil emissionerne fra lastbiler, varebiler og busser, når CO2-udledlingen fra vejtransporten op på 19 procent af Danmarks samlede CO2-udledning.
Den grønne omstilling skal drives af hele samfundet, inklusive bilisterne. Derfor bør regeringen og Folketinget også gå forrest i arbejdet med at finde retfærdige og stabile rammevilkår for elbilerne, så CO2-udledningen fra bilsektoren kan nedbringes.  

Udfordring: Ustabile rammevilkår for elbiler  

Ved ikke at ændre i registreringsafgiftsloven for elbiler vil der ske markante ændringer i prisen på samtlige elbiler i fremtiden – dette gælder både for elbiler, der koster over og under 400.000 kr.
 
Hvis regeringen ønsker at sænke Danmarks samlede CO2-udledninger, vil en politik som denne føre til det modsatte, da meget få borgere vil have råd til at kunne købe elbiler og bidrage til den grønne omstilling. Ligesom bilsektoren vil få svært ved at indfri de mål, som EU har fastsat for at tvinge producenterne til at udvikle og sælge grønne biler. 

EU har et mål frem mod 2030 om at reducere den gennemsnitlige CO2-udledning/km. med 50 procent ift. 2017, jf. nedenstående graf. 


Allerede i begyndelse af næste år skal bilimportører- og forhandlere bestille de elbiler, de forventer at kunne sælge året efter. Stabile rammevilkår er derfor essentielle for importører og forhandlere, så de ved, hvor mange elbiler, de kan forvente at sælge i fremtiden – og så de ved, hvor mange biler, de skal bestille hjem nu.  
 

Løsning: Fasthold beskatning af elbiler indtil langsigtede vilkår er på plads  

Der skal skabes ro om prisen på elbiler for forbrugerne, og ”Stop & Go”-politikken bør ophøre.  Erfaringer fra de seneste frem år illustrerer tydeligt, hvor meget konstante afgiftsændringer eller udsigter til samme påvirker elbilsalget.Derfor opfordrer De Danske Bilimportører regeringen og Folketinget til, at der i den kommende finanslov for 2021 skabes ro om afgifterne på elbiler ved at fastfryse disse frem til nye langsigtede vilkår er på plads – også for biler over 400.000. 

Dermed vil der være tid og plads til implementering af Kommissionen for grøn omstilling af personbiler’s anbefalinger til en ny bilafgiftsmodel.  

Ambitionen må være, at man finder en langsigtet og permanent løsning på de danske bilafgifter. Men en sådan forlængelse vil på den mellemlange bane skabe sikkerhed hos forbrugerne og holde afgifterne på et niveau, hvor erfaringerne viser, at flere køber elbiler og salget stiger. 

Ny beskatningsmodel: En teknisk baseret ”årsafgift” for lavemissionsbilerne

Danske Bilimportører, FDM og Bilbranchen/DI har anbefalet Bilkommissionen at starte overgangen til et ny skattesystem for lavemissionsbiler (LE-biler). Dette vil skabe klarhed over retningen, og giver i sig selv en betydelig forenkling af skattesystemet fremadrettet, samt et bedre politisk redskab til at styre efter omstillingshastighed og provenu.

Det er Danske Bilimportørers overbevisning, at fremtidens afgiftssystem bør afspejle bilens tekniske egenskaber og miljømæssig påvirkning, og ikke som i dag, et afgiftssystem baseret på bilens pris/værdi.

I vores model bliver registreringsafgiften for lavemissionsbiler omlagt til en løbende ”årsafgift”, mens konventionelle biler bliver på den nuværende model. Således afskaffes registreringsafgiften for LE-biler og i stedet introduceres en teknisk afgift baseret på hhv. bilens vægt og energieffektivitet. Sideløbende fritages LE-biler helt for grøn ejerafgift, når årsafgiften indføres, men LE-bilerne møder en reduceret elafgift svarende nogenlunde til afgiften på elvarme. 

En sådan model vil sikre: 
  • En hurtigere grøn omstilling af transportsektoren
  • Bliver muligt at lægge afgifter på LE-biler hurtigere, hvilket er godt for statskassen
  • Lavere omkostninger til finansiering og forsikring
  • Enklere model at administrere for branchen og myndighederne

Kontakt os

Ønsker du at komme i kontakt med os, kan du gøre det ved at benytte nedenstående link.

Kontakt DBI