Beskatning af firmabiler

Ved køb af nye firmabiler har man indtil februar 2020 anvendt værdien ved 1. registrering som grundlag for beskatningen. Det er en fast og veldefineret værdi for den enkelte bil, men den varierer afhængig af købsprisen.

For brugte, importerede biler er beskatningsgrundlaget baseret på værdiansættelsen på importtidspunktet (ved afgiftsberigtigelsen). Der er dog komplicerede og arbejdstunge processer bag selve afgiftsberigtigelsen, og der er risiko for, at det kan foregå for ”kreativt”, idet det drejer sig både om at nedsætte afgiften og ligeledes for firmabiler at få personskatten ned.

Det resulterer i, at der importeres mange biler med meget udstyr og stor motor. Omfanget er så stort, at der importeres ca. 22.000 brugte større biler årligt – svarende til ca. 10 procent af det samlede nybilssalg i Danmark. For at få den lavere firmabilsskat skal bilen være over 36 mdr. gammel ellers gælder bilens nyvognspris. Hovedparten af de importerede biler er 36 – 48 måneder gamle. For statskassen resulterer det i lavere registreringsafgift, lavere personbeskatning samt flere store, ældre og mindre miljøvenlige biler. 

Genberegnede værdier skaber usikkerhed

I februar 2020 blev det vedtaget i Folketinget, at bilens ”genberegnede værdi” vil blive anvendt som udgangspunkt for firmabilsskatten. Denne model løser dog ikke de problemstillinger, den er sat i verden for. 

Det er vigtigt at huske på, at firmabils-brugeren ikke er bekendt med den genberegnede værdi på tidspunktet for bilhandlens indgåelse og dermed ikke kender sin endelig personskat. Desuden kan ansatte komme til at betale forskellig skat for den samme bilmodel, da forskellige leasingselskaber vil anvende forskellige genberegnede værdier.

Alternativt beskatningsgrundlag baseret på teknologineutralitet

For at undgå scenarierne, hvor en bils beskatningsmæssige værdi ligger under bilens annoncerede pris, bør man i stedet anvende bilens listepris, som er tilfældet i Sverige, Norge og Tyskland. Listeprisen vil være den samme for alle og være kendt på tidspunktet for bilhandlens indgåelse.

Derudover vil en afskaffelse af afskrivning på bilens værdi ifm. firmabilsbeskatning (75% efter de 36 måneder) medføre en række fordele for samfundet såvel som bilisterne:
  • Hurtigere udskiftning af bilparken – personer med firmabil vil typisk ikke køre længere end 36 md. hvis det ikke bliver billigere for dem personligt
  • De firmabiler, som i dag eksporteres, vil i højere grad blive i landet
  • De firmabiler, som i dag eksporteres, erstattes i mange tilfælde af andre brugte biler fra udlandet – de importerede brugte er typisk med større motor og mere udstyr, og er derfor mindre miljøvenlige end de biler som er eksporteret
  • De, som anskaffer en brugt større firmabil fra udlandet, vil formodentlig som alternativ enten anskaffe en brugt ”dansk” bil, eller en helt ny bil
  • Staten må forventes at ville få flere penge ind fra registreringsafgifter idet afgiften for nye biler fastlægges meget restriktivt efter faste regler og ikke af mange forskellige firmaer med muligheden for ”kreativitet”
Det er den generelle opfattelse i bilbranchen, at man fra politisk hold bør gå væk fra idéen om anvendelse af bilens ”genberegnede værdi” som udgangspunkt for firmabilsskatten. I stedet bør fremtidssikringen af firmabilmarkedet med fokus på gennemsigtighed og miljøvenlige tiltag komme i fokus, hvor en omlægning af registreringsafgiften til at blive løbende teknisk baseret være et stort skridt på vejen.Kontakt os

Ønsker du at komme i kontakt med os, kan du gøre det ved at benytte nedenstående link.

Kontakt DBI