Tekniske afgifter vil skabe en grønnere og sikrere bilpark  

Danmark har Europas ubetinget højeste afgifter på biler. Vores skyhøje registreringsafgift på de nuværende 85–150 procent er et levn fra gammel tid, hvor vi bekymrede os om valutareserven og betalingsbalancen og ikke om klima, miljø og trafiksikkerhed. 

Registreringsafgiften har i løbet af sin over 90 år lange levetid udviklet sig til en grundpille i den fordelingspolitiske kamp, og vi er klar over, at det ikke er nogen nem opgave at overbevise danskerne om fordelene ved at reformere den værdibaserede registreringsafgift  til en teknisk afgift, men fordelene herved er klare. Et afgiftssystem efter vores model vil bl.a. skabe en sikrere og grønnere bilpark til gavn for både forbrugere og samfund.

En bedre bilpark uden værdielement i afgiftssystemet

Selvom vi danskere er de europæere, der betaler mest for vores biler, har vi langt fra den mest luksusprægede eller sikreste bilpark. Med værdielementet i registreringsafgiften betaler danskerne ofte dobbelt så meget for ekstraudstyr,   hvorfor mange fravælger nye teknologier som skaber en øget sikkerhed på vejene, såsom bremsesystemer og vejbaneassistent.

Danskerne fravælger simpelthen sikkerhedsudstyr, som ellers kunne gøre vores alles veje mere sikre til fordel for os selv, medtrafikanter og staten, der skulle rykke ud til færre trafikuheld. 

Værdielementet modarbejder tilmed den grønne omstilling. Bilproducenterne udvikler grønnere og mere miljøvenlige biler, men ny teknologi koster penge. Selvom danskerne gerne vil bidrage til den grønne omstilling, kan det være en økonomisk udfordring at vælge den miljørigtige bil, når reglerne gør, at vi skal betale dobbelt for den miljørigtige teknologi.  De billigste og mindste biler er ikke længere – nødvendigvis - de mest miljøvenlige.
 
Med en registreringsafgift, der baserer sig på tekniske egenskaber, kommer vi ovenstående problemer til livs. Baseres registreringsafgiften på egenskaber som CO2-udledning og vægt, undgår vi, at bilkøbere straffes for at købe sikker og grøn teknologi. Faktisk skaber vi incitament for netop at vælge de sikre og miljørigtige biler. Men herudover gør en teknisk baseret afgift blot, at alle biler behandles ens i afgiftssystemet, og vi overflødiggør dermed særordninger for specielle typer biler (fx elbiler). 

Samtidig bevarer vi en tungere beskatning af dyrere og mere luksuriøse biler ved at anvende vægt som afgiftsbestemmende egenskab. Ved kun at lade to egenskaber påvirke afgiften, bliver afgiftssystemet mere gennemskueligt og mindre bureaukratisk for købere, forhandlere og SKAT.

Klimakrisen er en gylden anledning for omlægning

Vi befinder os midt i en klimakrise, hvor der er brug for handling. Det gælder også sammensætningen af bilparken. Den grønne omstilling er en gylden anledning til at omlægge registreringsafgiften til en teknisk afgift.

En omlægning til tekniske afgifter vil betyde sikrere og mere moderne biler på vejene. Det vil for alvor sætte gang i den grønne omstilling af bilparken og samtidig overflødiggøre specielle afgiftssystemer for visse biltyper. Fx har elbilområdet været præget af ’stop and go’-politikker og utallige ændringer i rammevilkårene. Tekniske afgifter vil bidrage med gennemsigtighed og skabe stabile, gunstige rammevilkår for elbilerne.  


Kontakt os

Ønsker du at komme i kontakt med os, kan du gøre det ved at benytte nedenstående link.

Kontakt DBI