Forbud mod ældre, forurenende personbiler

Partikelforurening fra vejtransporten har stor betydning for danskernes helbred. Forskere fra Københavns Universitet er kommet frem til, at københavnere i gennemsnit dør et år tidligere end landsgennemsnittet pga. luftforurening. Det mener vi ikke er fair.

Hos De Danske Bilimportører ønsker vi derfor, at storbyernes miljøzoner også skal gælde personbiler, som det er tilfældet i mange andre europæiske storbyer. Beboerne i Danmarks største byer skal kunne trække vejret helt ned i lungerne uden bekymringer for helbredet – også i myldretiden. Med en udvidelse af miljøzonerne får vi samtidig skabt et incitament for, at bilejere på tværs af Danmark udskifter deres gamle benzin- og dieselslugere med nye og mindre CO2-udledende biler til gavn for klimaet. Det har Danmark brug for, hvis vi skal nå vores klimamålsætninger. 


Vores forslag

I Danmark har vi miljøzoner i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg. De omfatter imidlertid kun lastbiler og pr. 1. juli 2020 nu også varebiler. Med en vognpark der udgøres af omkring 85 pct. personbiler, bliver vi nødt til at forholde os til dem også. 

Helt konkret mener vi, at der fra 2023 skal være miljøzoner, hvor kun personbiler med euronorm 5 eller 6 er velkomne. I næste fase – fra 2025 – skal også euronorm 5-bilerne formenes adgang til de centrale dele af storbyerne.


Danmarks bilbestand for personbiler efter euronorm

   

Vores forslag betyder, at der fra 2023 vil være ca. 600.000 biler i den danske bilpark, som ikke længere kan køre i miljøzonerne og yderligere 400.000, når kravene igen stiger i 2025. Det svarer til hver tredje bil i 2025. Det er mange biler, men klimagevinsten herved er ikke til at tage fejl af, og med Danmarks målsætning om en samlet CO2-reduktion i 2030 er der brug for handling. 


Skaber vi ikke nye incitamenter for at udskifte de gamle benzin- og dieselbiler, vil bilerne med euronorm 5 først være udfaset i 2030, og selvom visse interessenter mener, at vores forslag er for vidtgående, skylder vi klimaet og storbydanskerne at sætte skub i udfasningen. 

Socialdemokratiet lovede inden valget at stramme miljøzonerne, og så sent som i efteråret 2019 krævede borgmestrene i de fire største byer, at regeringen udvidede miljøzonerne til også at omfatte personbiler. Det er på tide, at regeringen trækker i arbejdstøjet.

Hvad er euronorm? 

En bils euronorm fortæller, hvilket EU-direktiv om luftforurening bilen lever op til. Alle nye biler, der sælges i EU, må ikke forurene mere end den tilladte euronorm. Gennem årene er kravene steget, hvilket betyder, at nyere biler udleder færre skadelige stoffer og partikler.

Siden 1993 har euronormerne reguleret vægten af partikler i udstødningen. Med vedtagelsen af euronorm 5 i 2010 blev der også sat grænseværdier for antallet af partikler i udstødningen. Euronorm 5 har medført, at udslippet af bl.a. partikler og NOx fra det enkelte køretøj er nedbragt til under 95 % af niveauet fra før euronormerne blev indført i 1992. 

Euronorm 6 krav trådte i kraft i 2015.

Oversigt over euronormer


Kontakt os

Ønsker du at komme i kontakt med os, kan du gøre det ved at benytte nedenstående link.

Kontakt DBI