Sille Beck-Hansen / 3. januar 2017

Bilsalget for hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016
I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår i Danmark nogensinde. Det er 7,4 % højere end 2015, der også var et rekord år. Faktisk er 2016 det syvende år i træk med et salg højere end året før, og de seks seneste år har bilsalget været højere end nogensinde tidligere.


Salget af varebiler satte ligeledes rekord med 36.619 solgte varebiler i 2016, som er et plus på 12,8% i forhold til sidste år, og det er det højeste siden 2008. Salget af lastbiler blev med 5.099 enheder ligeledes særdeles fint, og 7,2% højere end 2015 og det højeste tal siden 2008. 

I 2016 var der ligeledes rekord mange personbiler på privatleasing. Andelen af privatleasing er steget fra 12% i 2013 til 30% i 2016 af de leasede biler, og i absolutte tal fra ca. 5.000 i 2012 til rundt 30.000 i 2016. På det samlede marked til private udgør leasing nu 22%.

Personbiler
Salget af personbiler blev i december på 19.394, som er 7,4% bedre end måneden før, og 5% højere end året tidligere. Det samlede antal solgte biler kom for anden gang over de magiske 200.000, og helt præcist op på 222.924. 2016 er således det bedste år nogensinde.
Der har været stigning i bilsalget for syvende år i træk, hvoraf de seks seneste har været absolutte rekorder (1986 er med 169.386 det syvende bedste salgs år). 2016 blev samlet set 7,4% højere end 2015. Hos De Danske Bilimportører mener man, at stigningen skyldes flere faktorer:

’Vi ser fortsat et lavt renteniveau, en generel stigning i reallønnen, en mindre stigning i beskæftigelsen, og dermed et behov for arbejdskraftens mobilitet, og ikke mindst har der været en generel høj tillid blandt forbrugerne, og forbrugertillidsindikatoren har været positiv om end lidt faldende gennem efteråret. Det er alle ting, der har været med til at sikre et højt bilsalg igen i år.’ Udtaler adm. direktør Gunni Mikkelsen.

Endvidere har der indenfor de sidste 12 måneder været to reduktioner af bilafgifterne. I 2015 blev den højeste afgiftssats reduceret fra 180% til 150%, og i 2016 kom en mindre reduktion idet det såkaldte skalaknæk blev forhøjet, således at færre biler kommer til at betale den højeste afgiftssats. Det er ikke blot historisk, det har også bidraget til en øget interesse for bilkøb. Gunni Mikkelsen fortsætter:

’Hos Bilimportørerne glæder vi os over det meget fine resultat for året og ikke mindst den positive udvikling, som vi nu har set gennem flere år. Vi er overbeviste om at tilliden hos forbrugerne og erhvervslivet har været afgørende for den efterspørgsel som vi har set, og vi tror på en fortsat høj efterspørgsel.’

Tabellen nedenfor viser antallet af biler i de enkelte segmenter i 2016 og 2015 samt den procentvise andel af bilmarkedet.


Tendenserne i efterspørgslen, som vi har set de senere år, holder ved. De to mindste segmenter (mikro og lille) er aftagende i andel, mens mellemklassen og de store biler er stabile, endog med en lille pil op, og den store vækst ser vi i SUV segmentet, hvor også de mange såkaldte crossovers er kategoriseret. Der er også tale om en mindre vækst blandt større familiebiler i MPV klassen.
Det samlede billede er således, at de danske bilkøbere har anskaffet sig lidt større biler, men at vi fortsat kører rundt i markant mindre biler end i vores nabolande. De høje danske bilafgifter resulterer dog fortsat i at danskerne kører i biler, som er markant mindre end i vores nabolande og i øvrigt er udbredelsen af miljørigtig teknologi og sikkerhedsudstyr fortsat meget lav i Danmark.

’Vi tror ikke, at danskerne reelt ønsker sig mindre biler og mindre sikkerhedsudstyr end borgerne i vores nabolande. Det er alene et spørgsmål om, at vi har markant høje bilafgifter, og de virker forvridende på valget mellem mikrobiler og familiebiler. De seneste reduktioner af afgiften går naturligvis i den rigtige retning, men reelt har vi behov for en reform af afgifterne med udgangspunkt i nogle mere målrettede kriterier end de nuværende. Med en intelligent reform kunne langt flere køre i en lidt større bil med bedre sikkerhedsudstyr og det uden at belaste miljøet yderligere. ’ siger Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører.

Forskellige drivmidler og teknologi
Efter nogle år med stigning i antallet af solgte elbiler, gik markedet næsten helt i stå i 2016. Det skyldes at loven om afgiftsfritagelse for elbiler udløb ved udgangen af december 2015. Det medførte et ekstraordinært salg i slutningen af sidste år, og et markant fald i 2016. Således blev der i 2016 blot solgt 1.312 mod 4.329 og 1.561 i hhv. 2015 og 2014. Bestanden af elbiler voksede dog en smule i løbet af året – ultimo december 2014 var der 2.906 stk., i 2015 7.832, og ultimo 2016 8.430 elbiler på de danske veje.

’De afgifter som blev pålagt elbilerne fra januar 2016 har været ødelæggende for salget, og der kommer yderligere afgifter på fra i år og frem til 2020. Den tidligere afgiftsfritagelse fungerede ikke optimalt, og de nuværende afgifter fungerer heller ikke. Vi mener at den eneste rigtige model er en samlet reform af afgifterne, hvor vi beskatter ud fra bilens CO2 udledning og vægt, i stedet for som i dag ud fra bilens værdi. Kun på den måde kan vi sikre mere miljørigtige biler, og i øvrigt også mere sikre biler.’ siger Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører.

Miljøbiler er ikke blot elbiler. Vi anser alle biler med en lav emission og ny teknologi, som miljøvenlige. Der forventes på internationalt plan en betydelig vækst i salget af de såkaldte plug-in hybridbiler, dvs. biler som både kører på el og benzin. I Danmark går det godt for de alm. hybridbiler, og salgsudviklingen er de seneste tre år gået fra 1.300 i 2014 til 2.600 i 2015 og knap 6.500 i 2016. For de mest miljørigtige plug-in hybridbiler går det fremad, men slet ikke som det burde – fra 80 stk. i 2014 til 420 i 2015 og knap 550 i 2016. Udbuddet af plug-in hybridbiler vokser, men de har det rigtig svært i Danmark pga. afgiftssystemet, der ikke tilgodeser miljørigtige biler.

’Den lov som pålagde elbilerne indfasning af afgift fra januar 2016 ændrede også afgiftsforholdene for plug-in hybridbilerne, og da afgiften stiger de kommende år, får Danmark ikke glæde af det kommende store udbud af mere miljørigtige biler - biler som kan løse danskeres transportbehov, da de har lang rækkevidde og samtidig er meget miljøvenlige. Igen efterlyser vi en samlet reform af bilafgifterne, så vi i Danmark også kan få glæde af den nye miljøvenlige teknologi, som vi ser komme fra fabrikkerne den kommende tid.’ siger Gunni Mikkelsen, Direktør for De Danske Bilimportører.

Teknologien indenfor brintbiler er fortsat ny, og mulighederne for tankning fortsat begrænset. Uagtet at de fortsat er fritaget for afgift og faktisk faldet i pris, er udbredelsen yderst begrænset. Således er der kun blevet solgt ca. 50 biler de seneste to år, heraf de 15 i 2016.

Mere end 99% af de nye biler anvender benzin eller diesel som brændstof. Kun i 2015, da salget af elbiler var meget højt, faldt andelen af benzin og diesel til lidt over 97%. Der har de seneste 12-18 måneder været megen debat om dieselbiler, men deres andel er ikke faldet. Faktisk steg andelen af dieselbiler fra 31 til knap 36% af alle solgte biler i 2016. Den nok væsentligste årsag er at benzin er mest udbredt i de mindste biler og danskerne har reelt købt lidt større biler, hvor diesel er mere udbredt.

Ejerskab og køb
Tidligere købte danskerne altid deres bil for egne eller lånte penge. De seneste år har udbredelsen af leasing været meget omtalt, og udbredelsen er fortsat stigende. Samtidig kom der i 2016 også nye former for ejerskab, bl.a. bilabonnement, hvor man løbende får skiftet sin bil eller endog kan skifte mellem typer af biler. 2016 blev også året for lanceringen af rent online bilkøb, dog i første omgang en enkelt model, men et koncept som vil blive mere udbredt.

Erhvervene har i mange år leaset deres biler, og i de seneste år er også privatleasing blevet meget udbredt. Leasingen er generelt set vokset fra 26% i 2013 til at udgøre 42% af alle de nye biler i 2016. Heraf gik de 70% i 2016 til erhvervene og de 30% til privatleasing.

Privatleasingen er vokset fra at udgøre 5% af det private marked i 2012 til at udgøre 22% i 2016. Helt overordnet er leasingandelen mindst blandt de mindste biler og størst for de større. Samtidig er privatleasing størst for de mindste biler og mindst for de største. Blandt mikrobilerne i A segmentet er det kun 19% der leases, heraf 51% som privatleasing, mens det blandt de mellemstore og store biler i C og D segmenterne er hhv. 53- og 73% som leases, heraf henholdsvis 65 og 84% til erhvervene. Leasing er stort for nye biler, men de fleste biler ejes forsat på traditionel vis. I Danmark findes der knap 2,5 mio. personbiler i vognparken, men blot de 264.000 er leasede, heraf knap 54.000 af private, mens ca. 210.000 til erhverv.

Varebiler
2016 blev ligeledes rekord for salget af varebiler. Det blev til 36.617 i 2016, hvilket er et plus på 12,8% i forhold til året før, og det højeste siden 2008. Salget i december blev på 3.192 biler, hvilket er 8,7% over november, men 3,8% under december sidste år. De mindre varebiler (under 2.500kg totalvægt og 50% afgift), udgjorde for hele 2016 13.707 stk. ca. 37% af de solgte varebiler, og segmentet er vokset med ca. 1,8% i 2016, altså mindre end varebilssegmentet som helhed.
De øvrige varebiler fordeler sig med ca. 16.612 i segmentet 2.501-3.490kg totalvægt og udgjorde dermed 46% af varebilerne, og med en vækst på 22% også den største vækst blandt varebilerne. 6.299 varebiler blev registreret på B-kørekortets maksimale 3.500kg, det svarer til 17% af alle varebilerne. Også disse store varebiler bidrog med 18% betydeligt til den samlede vækst. Kun en mindre del af varebilerne anvendes til privatkørsel, og denne del ligger nogenlunde stabilt. Knap 10% af bilerne blev registreret til private og dermed på de såkaldte papegøjeplader. Hertil skal naturligvis lægges den del af de firmaejede varebiler, som er på papegøjeplader og delvis anvendes til personbefordring. Det vurderes at være et tilsvarende antal biler.
Leasingandelen er de seneste fem år vokset fra knap 60% til i 2016 at udgøre 70%.

’Der er en klar stigende tendens i efterspørgslen fra erhvervslivet gennem de seneste år og stor interesse for at anskaffe ny varebil, det er udtryk for et fortsat højt aktivitetsniveau samt et behov for løbende at udskifte bilparken til det mest moderne og effektive.’ fremfører Gunni Mikkelsen.

Drivmidler
Varebiler kører primært på diesel, og de seneste tre år har andelen af diesel i de nye varebiler været 92-95% og de øvrige stort set på benzin. Af alternative brændstoffer har der været solgt ganske få, således mellem 50-100 som elbiler og 5-30 på gas.

Lastbiler
Salget af lastbiler blev med 5.099 enheder i 2016 ligeledes rigtig godt, og 7,2% højere end 2015 og det højeste i de siden 2008. Tallet alene for december blev på 444, hvilket er noget over november på 429, og 35% højere end i december sidste år, således et meget fint lastbilsalg gennem året. Det er meget positive tal og en fortsat positiv udvikling, men langt fra salgstallene før 2008, der var i størrelsesordenen 6-7000 enheder. Langt hovedparten af lastbilerne, knap 90%, var store lastbiler med en totalvægt på over 16 tons.

Bussalget
Bussalget blev i 2016 betydeligt over året før. I 2016 744 mod 550 i 2015 og gik således 35 % frem. Det er betydeligt over gennemsnittet de seneste 5 år. Vi skal helt tilbage til 2008-10 for at se tilsvarende niveau for bussalget.

Forventninger til 2017
’Selv efter flere år med rekorder har vi hos De Danske Bilimportører generelt positive forventninger til det nye år. Vi tror på et personbilssalg i knap samme størrelsesorden som i 2016. Forbrugerindikatoren har været lidt vigende, men der er en forventning om at økonomien bliver lidt bedre, derfor tror vi fortsat på en stor interesse for biler.’ siger Gunni Mikkelsen, Direktør for De Danske Bilimportører.

2017 kommer til at byde på mange spændende nye ting i branchen. Der har været mange ændringer i ejerskab gennem nogle år, og en større andel af privatleasing, samt abonnements løsninger på selve bilen og rent online køb af bilen med få klik på nettet. Men det er ikke kun køb og ejerskab, der vil komme til at ændre sig. Måden vi transporteres på, vil også ændres. Nye teknologier gør det muligt at finde og dele biler, og med de seneste lovændringer af færdselsloven, kommer vi i 2017 til at se de første tests med selvkørende biler på vejene. På sigt vil det betyde en ændring i den måde vi kommer fra A til B på. Gunni Mikkelsen fortsætter:

’Det er en spændende tid at følge bilindustrien, der kommer mange nye teknologier og muligheder, og vi skal sikre at også de danske bilister og hele samfundet får glæde af de nye muligheder.’

Generel Top 20 og Top 10 lister
I bilagene finder du overordnet Top 20 over mest solgte modeller i 2016, samt Top 10 lister for personbiler pr. segment samt for varebilssalget.

Yderligere oplysninger 
Direktør, Gunni Mikkelsen, tlf. 3136 1041 eller gmi@bilimp.dk

Andre aktuelle nyheder:

11. maj 2020
Mads Rørvig ny adm. direktør for De Danske Bilimportører
Bestyrelsen for De Danske Bilimportører (DBI) har udpeget Mads Rørvig som ny adm. direktør. Mads Rørvig er i dag underdirektør i brancheorganisationen, Finans Danmark, og har tidligere været Medlem af Folketinget, bl.a. som skatteordfører og formand for Folketingets Skatteudvalg.
6. maj 2020
Det samlede bilsalg – April 2020
Varebil- og lastbilsalget er også påvirket af den nuværende Coronasituation. Det er erhvervslivets transport – nogle erhverv er ikke ramt og andre er hårdt ramt. Selvom samfundet åbner mere nu, og ligeledes bilfabrikkerne, så vil vi se effekterne af Covid-19 de næste mange måneder
1. maj 2020
Nyregistreringer i april 2020
Der er i april 2020 blevet indregistreret 10.201 nye personbiler. Det er 37,0 procent færre end i april 2019, hvor der blev nyregistreret 16.178 personbiler. Vi skal tilbage til februar 2010, hvor der blev solgt 8.654 personbiler, for at finde et lavere månedligt bilsalg.