Cecilie Skjelmose / 8. januar 2018

Årets bilsalg 2017

Pressemeddelelsen er blevet ændret 11.01.18 grundet en fejl i segmenttabellen udsendt 08.01.18, hvad angår C og D segmentet.


Bilsalget 2017: Marginalt under sidste års rekordsalg

221.818. Så mange nye personbiler, købte danskerne i 2017. Det er blot 1.100 biler – eller 0,5% - under sidste års rekordsalg på 222.924.

For første gang i otte år, blev der ikke sat rekord i antal solgte nye personbiler, men det ændrer ikke på, at det store antal solgte biler, vækker stor glæde hos De Danske Bilimportører.

”Hos Bilimportørerne glæder vi os over det meget fine resultat for året og ikke mindst den positive udvikling, som vi nu har set gennem flere år. Vi er overbeviste om, at tilliden hos forbrugerne og erhvervslivet har været afgørende for den efterspørgsel, som vi har set, og vi tror på en fortsat ganske pæn efterspørgsel,” siger Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører.

 

 

2014

2015

2016

2017

Ændring 

2016-2017

Personbiler

dec

15.415

18.462

19.394

16.516

-14,8%

 

jan - dec

188.928

207.556

222.924

221.818

-0,5%

Varebiler

dec

3.032

3.317

3.192

3.338

4,6%

 

jan - dec

28.473

32.461

36.619

35.889

-2,0%

Lastbiler

dec

386

329

444

354

-20,3%


Årets salg af personbiler fik kort opbremsning under de politiske forhandlinger

2017 startede ud med at være et stykke bedre end i 2016, men en konsolidering over sommeren og de politiske forhandlinger om registreringsafgifterne, satte sit præg på årets samlede salg. Periodens usikkerhed gav en lille opbremsning i salget, der samlet set endte med at blive marginalt lavere end i 2016.

I december blev bilsalget 16.516, hvilket er noget under november måneds salgstal på 18.051 samt salget i december 2016, der var på 19.394.

Danmarks bestand af personbiler steg i 2017 med 62.900 biler og lander ultimo december ’17 på 2.528.485 biler i alt. Bestanden er dermed blot vokset med et antal svarende til ca. 28% af salget af nye biler.

De seneste års tendenser indenfor segmentfordelingen fortsætter og SUV’erne er på hitlisten

Danskerne ser ikke ud til at have ændret bilvanerne betydeligt siden sidste år. Andelen af mikrobiler falder stadig, mens både de mindre og de større biler holder niveauet. Den store højdespringer i 2017 var biler i SUV-segmentet. De tog et stort spring, da andelen er vokset med ca. 24% målt i forhold til 2016 (34.353 i 2017 mod 27.901 sidste år).

Tabellen nedenfor viser antallet af personbiler i de enkelte segmenter i 2017 og 2016 samt den procentvise andel af totalmarkedet (kan du ikke se tabellen direkte - se i vedhæftede wordfil).
Danskerne kører fortsat i mindre biler end i vores nabolande. Lidt under halvdelen (45%) af salget udgøres stadig mikro- og minibiler, men der er en klar tendens til, at nedsættelsen af registreringsafgiften får folk til at købe en større – og ikke mindst –  mere sikker bil.

”Vi møder mange forbrugere, som har et transportbehov, der matcher de lidt større biler. Samtidig vil danskerne gerne være økonomiske i deres valg. En kombination, der fint kan imødekommes, ved at udskifte den noget ældre bil i garagen til en ny model i en lidt større størrelse, som både forurener mindre og er mere sikker,” udtaler Gunni Mikkelsen.

Et stort dyk i salg af elbiler

Efter nogle år med stigning i antallet af solgte elbiler, faldt efterspørgslen i 2016 og et betydeligt nøk yderligere i 2017.

Et tilbageblik på de seneste års salg viser, at 2015 var et rekordår med afgiftsfritagelsens bortfald, hvor der blev solgt mere end 4.000 elbiler og naturligvis forstærket af indførelse af delvis afgift i ’16. 2016 var derfor betydeligt lavere end rekordåret og der blev cirka solgt 1.300 elbiler. I 2017 blev salget næsten halveret til knap 700. Den store nedgang kan ifølge De Danske Bilimportører skyldes, at der føres ”Stop&Go” politik på området – rammebetingelserne ændrer sig hele tiden. Den usikkerhed, det giver for forbrugerne, betyder mere, når der skal vælges bil end de ellers positive tiltag med, at indfasningen af afgifterne blev udskudt og der oveni kom en ’bonus’ baseret på batterikapaciteten. Dog kan det ses, at den politiske aftale fra foråret ’17 fik effekt i efterårets salg, da der i anden halvdel af året blev solgt 561 elbiler mod 137 i 1. halvår.

”Den stop & go politik, som har været tendensen for elbilernes vedkommende, er særdeles uhensigtsmæssig. Hvis vi skal fremme ny, grøn teknologi, er det helt afgørende, at der findes klare, velkendte rammevilkår over en lang periode. Det giver tryghed og ro – både for branchen og for forbrugerne. Vi mener, at den eneste rigtige model for at sætte en stopper for usikkerheden, er en samlet reform af afgifterne. Nemlig, hvor man beskatter ud fra bilens CO2 udledning og vægt, i stedet for ud fra bilens værdi. Kun på den måde kan vi sikre mere miljørigtige biler, og ikke mindst mere sikre biler,” siger Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører.

Bestanden af elbiler steg marginalt fra ’16 til ’17 og udgjorde (ultimo december 2017) 8.746 mod 8.643 elbiler året før.

Miljøbiler er ikke kun elbiler – hvordan ser fremtiden ud for andre miljøvenlige alternativer?

For De Danske Bilimportører er elbiler ikke de eneste miljøbiler. Vi anser alle biler med en lav emission og ny teknologi, som miljøvenlige. Og ser man bredere på begrebet miljøbiler, ser fremtiden lys ud. På international plan, forventes en betydelig vækst i salget af de såkaldte plug-in hybridbiler: biler som både kører på el og benzin. I Danmark går det godt for de almindelige hybridbiler. Salgsudviklingen er de seneste år gået fra 1.093 hybridbiler i 2013 til 6.646 i 2016 – og er steget til hele 8.825 hybridbiler i 2017.

For de mest miljørigtige hybridbiler – plug-in hybridbilerne – går det fremad, men slet ikke så meget, som det burde: fra 5 solgte i 2013 til 572 i 2016, og det seneste tal på 621 i 2017. Det er altså ikke fordi udbuddet af plug-in hybridbiler ikke vokser, men de har hidtil haft det rigtig svært i Danmark pga. afgiftssystemet, der ikke tilgodeser miljørigtige biler. Den politiske aftale fra 2016 hjælper dog lidt på det, men hos De Danske Bilimportører mener vi, at det langt fra er nok.  

”Den ’Stop&Go’ politik, som omfatter elbilerne, påvirker i høj grad også afgiftsforholdene for plug-in hybridbilerne. Det betyder, at Danmark ikke får tilstrækkelig glæde af det kommende store udbud af mere miljørigtige plug-in hybridbiler – biler som kan løse endnu flere danskeres transportbehov, da de har lang rækkevidde og samtidig er meget miljøvenlige på el. Derfor kan vi ikke sige det for mange gange: vi efterlyser en samlet reform af bilafgifterne, så vi i Danmark også kan få glæde af den nyeste miljøvenlige teknologi,” siger Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører.

Teknologien indenfor brintbiler er fortsat ny, og mulighederne for tankning også begrænset. Uagtet, at de fortsat er fritaget for afgift og faktisk er faldet i pris, er udbredelsen yderst begrænset. Der er faktisk kun blevet solgt 67 biler de seneste tre år, heraf de 14 i 2017.

Brændstof

Benzin/diesel mikset er stort set uforandret over de seneste par år, der er kun nogle mindre sæsonudsving. Andelen af diesel har de seneste tre år været stigende og det har sammenhæng med størrelsen af biler, idet andelen af mikrobiler, som alene har benzinmotorer, er gået lidt ned og er blevet erstattet af lidt større biler, og blandt de større biler er der flere som anvender diesel som brændstof.

Ejerskab og leasing

Leasingmarkedet tegnede sig for 46% af de nye personbiler, hvilket stort set det samme som sidste års 47%, ligesom fordelingen mellem erhvervs- og privatleasing er stabil med 77% til erhvervene og 23% til de private. Hvis man ser på hele året og dykker ned i de enkelte måneder, er der væsentlige udsving, som i høj grad kan tilskrives debatten om bilafgifterne og, at nogle biltyper og ejerskabsformer vandt frem i enkelte periode.

Privatleasingen: andelen af de private forbrugeres anskaffelser af biler, blev i 2017 på 21,3% - hvilket er på samme niveau som de 21.7% for året før. I ’15 og ’14 var de tilsvarende andele henholdsvis 15,4% og 10,8%.

Salg af varebiler er også stabilt

Når vi retter lygten mod salget af varebiler, er det samme billede, der gælder. Salget af varebiler har nemlig været markant stigende de seneste år, men er i år faldet ganske lidt, set i forhold til 2016. I 2017 kom der 35.889 nye varebiler på de danske veje, mod 36.619 året før – et marginalt fald på 2% set i forhold til den store stigning på de knap 50%, vi ellers har set siden 2012-13.

Salget i december blev på 3.338 biler, hvilket er 2,7% under november, men 4,6% over december sidste år. De mindre varebiler (under 2.500kg totalvægt og 50% afgift), udgjorde for hele 2017 12.135 stk. – som er ca. 34% af de solgte varebiler.

De øvrige varebiler fordeler sig med ca. 16.886 i segmentet 2.501-3.490 kg totalvægt og udgjorde dermed 47% af varebilerne. 6.763 varebiler blev registreret på B-kørekortets maksimale 3.500kg, det svarer til 19% af alle varebilerne.

”Der er en klar stigende tendens i efterspørgslen fra erhvervslivet gennem de seneste år og stor interesse for at anskaffe ny varebil. Det er udtryk for et fortsat højt aktivitetsniveau samt et behov for løbende at udskifte bilparken til det mest moderne og effektive,” fremfører Gunni Mikkelsen.

Stabilt og særdeles højt salg af lastbiler og busser

I 2017 kom der 5.026 nye lastbiler på vejene med danske nummerplader. På trods af, at det tal, giver et marginalt fald på 1,4% i forhold til sidste år, er der ingen grund til bekymring. Det et meget fint og særdeles tilfredsstillende marked for lastbiler. For når vi ser mere historisk på det, siger statistikken, at det med undtagelse af de fire år op til finanskrisen*, faktisk er det højeste marked i nyere tid.

Bestanden af lastbiler er stort set uændret fra året før, idet bestanden ultimo december ’17 er på 42.548 biler og er dermed blot 521 lastbiler højere end i ’16.

Salget af nye lastbiler modsvares således stort set af lastbiler, som enten eksporteres til udlandet eller skrottes som udtjente biler.

Busmarkedet var også højt i ’17, hvor der blev solgt 860 nye, store busser. Et tal, der kun er blevet slået én gang før – nemlig i 2009 – hvor salget af nye busser røg op på 870. Dermed giver årets salg en stigning på 16 procent siden sidste år.

”Vi er absolut tilfredse med salget af de kommercielle transportmidler som busser, vare- og lastbiler i 2017. Det marginale fald fra sidste år har ingen betydning i det store billede, da den flotte udvikling i salget over de seneste år og det stabilt høje niveau, stadig er gældende. Vi ser det som et resultat af det meget høje aktivitetsniveau i samfundet generelt,” siger Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører.

Bestanden af busser er stort set uændret fra året før, idet bestanden ultimo december ’17 er på 9.096 – altså kun 45 busser mere end i ’16.

Salget af nye busser modsvares dermed stort set af busser, som enten eksporteres til udlandet eller skrottes som udtjente køretøjer.

Forventninger til 2018

”Hos De Danske Bilimportører har vi generelt set positive forventninger til det nye år. Vi tror på et personbilssalg i knap samme størrelsesorden som i 2017. Der er helt overordnet set gode økonomiske vilkår i samfundet og det afspejles altid i efterspørgsel på biler. Endvidere har vi haft tre afgiftsreduktioner de seneste to år, som påvirker forbrugernes interesse for at skifte den gamle eller ældre bil ud med en nyere model – en ny mere moderne, mere miljøvenlig og sikrere bil. Derfor tror vi fortsat på en stor interesse for biler i 2018,” siger Gunni Mikkelsen, Direktør for De Danske Bilimportører.

Generel Top 20 og Top 10 lister

I bilagene finder du overordnet Top 20 over mest solgte modeller i 2017, samt Top 10 lister for personbiler pr. segment samt for varebilssalget.

Øvrigt

Alle tal kan frit benyttes med kildeangivelse: De Danske Bilimportører.

For yderligere oplysninger og kommentarer kontakt direktør Gunni Mikkelsen telefon: 31361041. mail gmi@bilimp.dk

De Danske Bilimportører udgav den 1. januar en pressemeddelelse på salget af personbiler, personbilsalget var her anført til 221.817 for hele året. Det konsoliderede fra Skat angiver nu 221.818, således en forskel på blot en bil og en præcision over 99,99%. En del citater fra den pressemeddelelse er ligeledes anvendt ovenfor.

 

Andre aktuelle nyheder:

17. september 2020
De Danske Bilimportører med til ekspertmøde om grøn omstilling
De Danske Bilimportører har i dag besøgt Folketingets Skatteudvalg, for at komme med vores bud på den bedste vej til en grøn omstilling af bilparken.
16. september 2020
Brugte biler strømmer over grænsen
Mere end 22.000 store brugte biler, som de færreste har råd til fra ny, kommer hvert år ind i landet. Det er store klimasyndere danskerne kan købe til billige penge.
7. september 2020
Bilimportører om Eldrup-kommissionen: Plads til mere grønt!
Eldrup-kommissionen har netop fremlagt deres udspil til et nyt afgiftssystem for personbiler, der skal fremme grønne biler. De Danske Bilimportører er positive overfor udspillet, og opfordrer politikerne til hurtigt at indgå en ambitiøs aftale.
>