Sara Louise Gabrielsen / 2. september 2019

Det samlede bilsalg i august 2019


Personbiler
I august 2019 er der solgt 18.697 personbiler, til sammenligning blev der i august 2018 solgt 20.741 biler, hvilket er et fald på knap 10 procent. Det er dog værd at bemærke, at august 2018 i højere grad var påvirket af ekstra mange registreringer som følge af den strammere lovgivning pr. 1. september 2018. 

Fra år til dato er der solgt 157.646 personbiler, hvor der sidste år blev solgt 157.916 biler i samme periode. Dermed er der er de første otte måneder af 2019 forløbet fuldt ud på niveau med de første otte måneder af 2018.

Konklusionen er fortsat, at vi samlet set på året, er på et ganske højt og meget tilfredsstillende niveau. Der har været lovgivning som resulterede i et meget stærkt første kvartal og derefter en normalisering på niveau med sidste år” forklarer Gunni Mikkelsen, der er adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Elbiler, opladelige biler (plug-in) og alm. hybridbiler
I august måned er der solgt 340 elbiler, hvilket er næsten 98 procent flere end august 2018, hvor der blev solgt 172 elbiler. I de første otte måneder er der blevet solgt 3.139 elbiler, hvor der i samme periode sidste år blev solgt 747 elbiler. Det svarer til en stigning på 327 procent.

De Danske Bilimportører har, i samarbejde med FDM, Dansk Energi og Bilbranchen i DI, skrevet en fælles kronik som blev publiceret i Jyllands-Posten i fredags. Kronikken opfordrer til at forlænge vilkårene for elbiler indtil der er fundet en permanent model.

Direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen, uddyber:
Der er behov for ro om markedet for elbiler og ved at forlænge de eksisterende vilkår, er det muligt at sætte transporten i klimagear. Roen giver regeringen et råderum til at udarbejde en mere ambitiøs indsats på transportområdet med langsigtede og intelligente løsninger.”

Det nyoprettede klimaudvalg for grøn omstilling, med Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen i spidsen, hilser vi hjertelig velkommen. Vi har store forventninger til deres forhåbentlig snart kommende udspil på grøn omstilling i transportsektoren. Vi håber, at der aftales en langsigtet holdbar politik og model for transportsektoren, som rækker frem mod 2030.

Nedsættelse af udvalget viser en handlingskraftig regering. Der er fokus på den grønne omstilling og en tydelig bevidsthed om behov for aktiv handling. Det er en stor opgave og ambitiøse mål som regeringen lægger for dagen. Derfor er det også vigtigt med effektivt tværministerielt samarbejde, som sikre at de ambitiøse målsætninger bliver til virkelighed” udtaler direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.

Salget af plug-in hybridbiler har haft en mindre tilbagegang. I løbet af august måned har 326 opladelige hybridbiler fået nummerplade på, sat op imod en afsætning på 496 biler i august 2018.

I 2019 er der indtil videre (januar - august) solgt 2.359 plug-in hybrider, hvor der sidste år blev solgt 2.523, det er et mindre fald på cirka 6 procent. 


Top 3 over de bedst solgte mærker i periode 1. januar – 31. august 2019 indenfor drivkrafttyperne el og plug-in hybrid.


Almindelige (ikke-opladelige) hybridbiler har i august 2019 opnået en fremgang på 8 procent, sammenlignet med august 2018. Helt konkret er der blevet solgt 797 hybridbiler i august, hvor der sidste år blev solgt 735. 

I årets første otte måneder er der nyregistreret 6.745 almindelige hybrider, hvilket resulterer i en positiv fremgang fra år til dato, sammenlignet med sidste år, hvor der blev nyregistreret 5.880 hybridbiler. Fremgangen svarer til en stigning på mere end 14,7 procent. 

Segmenter

Leasing
I august 2019 er andelen af leasede biler ud af totalsalget helt oppe på 32 procent og dermed er vi oppe på den endnu højeste andel af leasede biler for året. 

Erhvervsleasing står for 25 procent af august måneds samlede salg, mens privatleasing står for 13 procent ud af det samlede salg i august. Fordelingen mellem leasing til erhverv og privat er hhv. 70 procent og 30 procent.Den positive tendens for privatleasing fortsætter, hvis man ser på tallene fra år til dato. Sammenlignet med de første otte måneder i 2018 er der sket en stigning i privatleasingen på næsten 37 procent. Fra år til dato er der blevet privatleaset 18.641 biler i 2019, hvor der i januar - august 2018 blev privatleaset 13.613 biler.

I august 2019 blev der privatleaset 2.672 personbiler, hvor der sidste år blev leaset 1.982. Det er en stigning på 34,8 procent.

Tallene for erhvervsleasing bærer præg af de tendenser der bevæger sig på arbejdsmarkedet, og det kan derfor variere i højere grad end ved privatleasing. I august måned er der blevet erhvervsleaset 6.153 biler, hvor der sidste år blev leaset 6.816. 

Fra januar til august 2019 er der sammenlagt blevet erhvervsleaset 46.161 biler, hvor der sidste år i samme periode blev erhvervsleaset 44.611. Samlet set er året derfor på niveau med sidste år.


Top 3 - personbiler
Månedens bedste solgte bil er en Peugeot 208, der har solgt 607 stykker. På en tæt andenplads følger Peugeot 108, der i august måned har solgt 580. Den tredje og sidste bil på podiet er Citroen C3, hvor 576 nye biler har fået nummerplade på.

Førstepladsen over de bedst sælgende mærker går i denne måned til Volkswagen, som sammenlagt har solgt 2.196 nye biler. Det næstbedste mærke i august er Peugeot, der har solgt 2.100 biler og på en tredjeplads finder vi Toyota, som i denne måned når op på 1.403.

Samme billede ser vi for de otte måneder af året, hvor VW har leveret 21.385 nye biler, Peugeot 13.737 og Toyota 12.007.  

Varebiler
3.054 nye varebiler fik nummerplade på i august måned. Dette er en fremgang på 2,41 procent i forhold til august måned 2018, hvor der til sammenligning blev solgt 2.982 varebiler. I løbet af det første otte måneder er der kommet 22.120 nye varebiler ud på vejene. Dermed er varebilsalget stadigvæk fuldstændig på niveau med sidste år, hvor der i samme periode kom 22.164 varebiler ud på vejene.Der har gennem en længere periode været en høj efterspørgsel fra erhvervslivet på varebiler, og interessen for at anskaffe ny varebil har været forankret i et højt aktivitetsniveau samt et behov for løbende at udskifte bilparken til det mest moderne og effektive. Vi har en forventning om at efterspørgslen fortsat vil holde sig på det nuværende niveau - et niveau som er rimeligt højt.” fremfører Gunni Mikkelsen direktør hos De Danske Bilimportører.


Lastbiler 
Lastbilsalget er stadig mærket af det nær-rekordhøje salg af lastbiler i juni måned, hvor de nye fælles EU regler for indførelsen af en digital takograf trådte i kraft – men tendensen er ved at vende. I august 2019 er der blevet solgt 352 lastbiler, hvor der i samme måned sidste år blev solgt 442 lastbiler. 

Til gengæld er der i de første otte måneder af 2019 blevet solgt 3.570 lastbiler. Dette giver en fremgang på 8,2 procent i forhold til sidste år, hvor der blev solgt 3.299 lastbiler i den samme periode.


Vi glæder os over salget af såvel varebiler som lastbiler, som for året ligger på et ganske højt niveau. Salget er et meget positivt tegn på aktivitetsniveauet i erhvervslivet og det glæder os at efterspørgslen ser ud til at være rimelig stabil” udtaler Gunni Mikkelsen, direktør hos De Danske Bilimportører.

Busser
Salget af busser er i høj grad præget af de store offentlige udbud af trafikkontrakter samt senest også af de nye takograf-regler. I august 2019 er der solgt 31 busser, mod 50 sidste år. I løbet af de første otte måneder af 2019 har 386 busser fået nummerplade på, op imod 394 busser i den samme periode sidste år, så grundlæggende et stabilt marked. 


Kilde
Pressemeddelelsen er baseret på tal fra Motorstyrelsens datakørsel fra d. 31. august 2019. 


Kildeangivelse
Alle gengivelser af data og oplysninger bedes kildeangives med: De Danske Bilimportører.

Yderligere oplysninger
Direktør Gunni Mikkelsen, på tlf. 3136 1041 eller gmi@bilimp.dk

Andre aktuelle nyheder:

4. juli 2020
De Danske Bilimportører vil formene 1 million personbiler adgang til Danmarks største byer
Udledningen af partikelforurening har betydning for danskernes helbred, og bilens CO2-udledning har betydning for klimaet. Derfor foreslår De Danske Bilimportører, at storbyerne nu udvider de eksisterende miljøzoner, så de også omfatter personbiler og ikke kun varevogne og lastbiler som i dag.
3. juli 2020
Der er positive tendenser at spore, men salget af de tunge køretøjer er endnu ikke kommet op i fart
I juni 2020 blev der indregistreret 2.332 nye varebiler. Det er 17,6 procent færre end i samme måned sidste år, hvor 2.830 nye varebiler fik plader på. Derudover kom 260 nye lastbiler ud på de danske vejene i juni, hvilket er 67 procent færre end i juni 2019, hvor 788 lastbiler blev indregistreret.
2. juli 2020
Detaljer om bilsalget i juni & 1. halvår 2020
Bliv klogere på segmentfordelingen, hvilke mærker der er top 3, samt udviklingen i efterspørgslen fra de private og erhvervene
>