Sara Louise Gabrielsen / 1. april 2020

Laveste antal indregistrerede biler i 7 år

Bilsalget er kraftig påvirket af den verserende Covid19-virus. Det kan dog endnu ikke ses fuldt ud i salgstallene, da de aktuelle tal for marts 2020 er de faktiske leveringer af biler og de er ikke helt påvirket endnu – kunderne modtager de biler som de har bestilt.

Grunden, til at nedgangen i salget ikke til fulde kan ses endnu, er at der er en forsinkelse i forhold til de nye kontrakter, som indgås med kunderne. Det skyldes en varierende leveringstid på bilerne, nogle kunder får bilen få dage efter bestilling, mens andre biler har længere leveringstid.

Marts-tallene nedenfor viser dermed de biler, som er leveret til kunderne. Der findes ikke en officiel, samlet opgørelse over nye kontrakter for marts, men antallet af ny kontrakter er gået markant ned i forhold til det normale salg. I første del af måneden var vi tæt på det normale niveau, men de seneste par uger er aktiviteten generelt faldet markant. Salg af biler til udlejning, som normalt typisk er høj hen på foråret, er minimal grundet de forskellige rejserestriktioner. Biler til firmakunderne er ikke faldet så meget som salget til de private. På nuværende tidspunkt er det vores vurdering, at antallet af nye kontrakter – i marts er faldet med 40-60 procent, om end noget forskelligt for de enkelte kundetyper. Vores forventning til den kommende måned er en lidt lavere ordreindgang, også grundet påsken, og det vil resultere i betydelig lavere salgstal (leveringer) i de kommende måneder.

Der er i marts 2020 kommet 15.184 nye personbiler ud på vejene, hvilket er 1,2 procent færre end i måneden forud (februar 15.005 biler).  Helt grundlæggende ”mangler” der det antal biler som typisk handles og leveres i den samme måned. Endvidere er antallet af udlejningsbiler i marts 2020 ligeledes betydeligt under det normale niveau. Det er dog værd at pointere, at det under ingen omstændigheder ville være rimeligt at sammenligne med marts 2019, der var rekordhøjt grundet forventninger om afgiftsstigninger pr. 1. april 2019 (som dog ikke blev en realitet).

Den nuværende situation med Covid-19 gør det som sagt svært at sammenligne perioderne. Vi har dog kastet et blik på marts måned de foregående år, og det viser sig at vi efter nogle år med rekordstort bilsalg, skal tilbage til 2013 for at finde et tilsvarende antal nye biler.

Det samme billede tegner sig for årets første kvartal, hvor vi skal tilbage til 2014-15 for at finde et tilsvarende salg. I årets første kvartal har 48.860 nye biler fået plader på – det er 26,3 procent færre end i samme periode af 2019, hvor 66.266 personbiler blev indregistreret. Vores leveringer af biler falder væsentligt i marts 2020, sammenlignet med perioden sidste år. Marts 2019 var dog endog særdeles høj grundet forventninger om øgede bilafgifter fra april 2019. Men naturligvis har den verserende Covid-19 situation også stor betydning for antallet af nye leverede biler allerede i marts måned. Med den nuværende ordreindgang, ser vi desværre ind i store udfordringer for bilimportørerne og i øvrigt også for vores forhandlere de næste måneder.” uddyber direktør for De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.

Salget af udlejningsbiler er traditionelt et stort marked i marts. Sidste år blev der leveret knap 6.000 i marts måned, mens tallet i år blot er ca. 2.600, hvilket er helt naturligt med tanke på de gældende rejsebegrænsninger.


*Baseret på nyregistreringer

Den faldende ordreindgang, specielt de sidste par uger af marts, har endnu ikke slået helt igennem på leveringerne af nye biler og de officielle salgstal. Marts måned ser derfor rimelig ud, men vi kommer til at se på triste salgstal de kommende måneder, uagtet at Danmark måske allerede efter påske så småt måtte starte op igen. Derfor ser vi desværre ind i store udfordringer for bilimportørerne og i øvrigt også for vores forhandlere de næste måneder.” forklare direktør for De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.

Elbiler, opladelige biler (plug-in) og alm. hybridbiler
Leveringen af elbiler er ikke umiddelbart påvirket af den generelle salgsnedgang. Det går fortsat godt for elbilerne. I marts 2020 har 1.114 nye elbiler fået asfalt under dækkene, hvilket er mere end en fordobling i forhold til marts 2019, der bød på 530 nye elbiler. Der er ikke kommet så mange nye elbiler på vejene en måned siden december 2015 – lige før afgiftsindfasningen trådte i kraft – hvor der blev solgt 1.554 elbiler.

Det nye incitament for firmabilsbrugere til at få en opladelig bil (elbil eller plug-in hybrid) fra 1. april, ser dog ikke ud til at have påvirket salget af elbiler betydeligt, idet 80 procent er leveret til private. Måske har det haft en positiv indflydelse på plug-in bilerne i firmabilsmarkedet, idet ca. 40 procent er leveret til typiske firmabilsbrugere.


*Baseret på nyregistreringer


Selvom salget af elbiler går godt for tiden, er der stadig brug for afgiftsfordele. Trods en stigende salgskurve er det stadig de fossildrevne biler, der har de alt dominerende markedsandele. Men det går den rigtige vej. I marts 2020 stod elbilerne for 7,3 procent af nyregistreringerne – til sammenligning udgjorde elbiler 2,4 procent af de nyregistrerede personbiler i 2019 elbiler.

ÅTD-indregistreringer for elbiler ser også godt ud. Der er indregistreret 2.139 elbiler i 1. kvartal af 2020 mod 1.006 elbiler i de tre første måneder af 2019 – en stigning på mere en dobbelt så mange (112 procent). Med forbehold for Corona-krisen, ser vi ingen grund til, at de positive tendenser ikke skulle fortsætte. 

Om elbilsalget siger direktør for De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen:
Det er positivt, at salget af elbiler fortsætter ufortrødent i marts måned, men udviklingen kommer ikke af sig selv. Covid-19 situationen kommer til at sætte sit præg også på salget af elbiler i fremtiden. Forhåbentlig kommer den nuværende krise ikke til at kaste skygger over de helt nødvendige langsigtede rammevilkår og det politiske arbejde, som er helt afgørende for den grønne omstilling.”  

*Baseret på nyregistreringer


Også plug-in hybridbilerne fortsætter de gode tendenser, trods den generelle opbremsning i bilsalget. Der er således blevet indregistreret 649 nye plug-in’er i marts 2020, hvilket er 66 procent flere end i marts 2019, hvor der kom 391 nye plug-in’er. Det er en stigning på 258 køretøjer i absolutte termer.

ÅTD-registreringerne for plug-in’erne er også rigtig fornuftige. Til og med marts 2020 er der således blevet indregistreret 2.019 nye biler – i 1. kvartal sidste år blev der indregistreret 1.221 nye plugin’er. Det er en stigning på 65,4 procent.

Top 3 over de mest solgte mærker i marts 2020 for hhv. elbiler og plug-in hybridbiler.


Salget af de alm. hybridbiler (ikke-opladelige) har været meget stabilt de foregående 12 måneder. I marts 2020 ser vi dog, at salget af alm. hybrider, som for de konventionelle biler, ligeledes dykker – til 734 mod 1.394 i marts 2019.  Det er et fald på 47,4 procent.

I årets første kvartal er der blevet indregistreret 24,2 procent færre alm. hybrider end i første kvartal af 2019. I år er der således kommet 2.321 nye alm. hybrider ud på vejene i årets tre første måneder, mod 3.062 i samme periode af 2019. 

Segmenter
Kigger vi på markedsandelene på tværs af første kvartal af 2019 og af 2020, ser vi et par ændringer. SUV-segmentet fortsætter sin popularitet og udgjorde lidt under en tredjedel af nyregistreringerne i første kvartal af 2020 – segmentet er dermed blevet 2,9 procentpoint mere populært ift. første kvartal af 2019. Også det store segment oplevede fremgang (2,9 procentpoint). De små biler, især mikro-segmentet, afgiver til gengæld markedsandele. For mikrobilernes vedkommende er der tale om ca. 3 procentpoint.Omkring tre fjerdedele af de nyregistrerede SUV’er var lille- og mellemklasse SUV’er, som er på størrelse med almindelige familiebiler, bare højere. Flere købere har valgt lille-segmentet i første kvartal af 2020 end i samme kvartal sidste år, mens det modsatte har været tilfældet for mellem- og stor-segmentet. 


Top 3 personbiler i marts
Volkswagen besidder fortsat den største markedsandel af det totale personbilsalg. Volkswagen indregistrerede 11,6 procent af de nye personbiler i marts 2020 svarende til 1.759 biler. Peugeot har den næststørste markedsandel med indregistrerede 1.294 biler svarende til 8,5 procent af det samlede antal indregistreringer i marts 2020. Derefter ligger Toyota, der stod for 7,3 procent af indregistreringerne, 1.111 biler. 

De tre bedst sælgende bilmodeller i marts blev Tesla Model 3 (728), Nissan Qashqai (687) og Peugeot 208 (476). 

Leasing
Selvom salget i marts tog et solidt dyk, er der ikke sket de store bevægelser inden for erhvervelsestyperne. I marts var 57 procent af nyerhvervelserne køb, mens hhv. 27 og 16 procent var erhvervs- og privatleasinger. Erhvervsleasingerne har således afgivet en andel på 2 procentpoint til privatleasingerne i forhold til februar 2020.

Fordelingen af køb, privat- og erhvervsleasinger i marts 2020 ligner nogenlunde fordelingen fra marts 2019, dog var andelen af køb større i 2019, og andelen af privatleasinger tilsvarende mindre. 

At kurven for køb og erhvervsleasinger nærmer sig hinanden i december 2019, er en ganske normal sæsonfordeling. 


*Baseret på nyregistreringer


Top 10 og 20 lister
Vedhæftet finder du top-10-listen for de enkelte segmenter (personbiler) og top-20-listen over de mest solgte personbiler.

Kilde
Pressemeddelelsen er baseret på tal fra Motorstyrelsens datakørsel fra d. 28. marts 2020 og De Danske Bilimportørers egne registreringer til og med d. 31. marts 2020.

Kildeangivelse
Alle gengivelser af data og oplysninger bedes kildeangives med: De Danske Bilimportører.

Yderligere oplysninger
Direktør Gunni Mikkelsen, på tlf. 3136 1041 eller gmi@bilimp.dk


Andre aktuelle nyheder:

4. juli 2020
De Danske Bilimportører vil formene 1 million personbiler adgang til Danmarks største byer
Udledningen af partikelforurening har betydning for danskernes helbred, og bilens CO2-udledning har betydning for klimaet. Derfor foreslår De Danske Bilimportører, at storbyerne nu udvider de eksisterende miljøzoner, så de også omfatter personbiler og ikke kun varevogne og lastbiler som i dag.
3. juli 2020
Der er positive tendenser at spore, men salget af de tunge køretøjer er endnu ikke kommet op i fart
I juni 2020 blev der indregistreret 2.332 nye varebiler. Det er 17,6 procent færre end i samme måned sidste år, hvor 2.830 nye varebiler fik plader på. Derudover kom 260 nye lastbiler ud på de danske vejene i juni, hvilket er 67 procent færre end i juni 2019, hvor 788 lastbiler blev indregistreret.
2. juli 2020
Detaljer om bilsalget i juni & 1. halvår 2020
Bliv klogere på segmentfordelingen, hvilke mærker der er top 3, samt udviklingen i efterspørgslen fra de private og erhvervene
>