Sara Louise Gabrielsen / 22. juni 2020

Markant forskel i antallet af kommunale elbiler på tværs af landet

Den nye brede klimaaftale lægger op til, at alle biler, som det kommunale ejer eller bruger, skal blive elektriske. En ny opgørelse fra De Danske Bilimportører viser markant forskel på andelen af nul- og lavemmissions biler i de kommunale bilflåder.

En bred skare af politiske partier har netop vedtaget en ny klimaaftale som foreslår, at alle biler, som ejers eller brugers kommunalt, skal være elektriske. Dermed skal personbiler lægges om til el i 2019-2023, mens tunge køretøjer skal skiftes ud i takt med, at der bliver indgået nye kontrakter i landets kommuner. Adm. direktør i De Danske Bilimportører, Mads Rørvig, ser yderst positivt på flere elbiler i kommunerne:

”Tallene viser tydeligt, at nogle kommuner prioriterer lav- og nulemissionsbiler højt i deres bilflåder. Selvom der er lang vej til at nå 100 pct. elbiler i alle landets kommuner, bakker vi op om, at vi får udskiftet ældre biler med nye nul- eller lavemissionsbiler til gavn for klima og miljø,” siger Mads Rørvig, adm. direktør De Danske Bilimportører.

En opgørelse fra De Danske Bilimportører viser dog, at der er store regionale forskelle på antallet af elbiler i landets kommuner. I øjeblikket udgør elbiler 5,4 pct. af den samlede bestanddel af person- og varebiler på tværs af landets kommuner. Samsø Kommune har den største andel af elbiler, hvor 58 pct. af bilerne i kommunen er elbiler. 17 kommuner har fortsat ingen elbiler.

Klimagevinst i udskiftning af ældre biler

94 pct. af kommunernes bilpark består i dag af konventionelle biler, men stigende krav til bilers forurening og CO2 udledning har mindsket nye bilers udledning markant.

”Ældre biler forurener typisk mere end nye biler, der skal leve op til større miljø- og klimakrav. Derfor er der en oplagt klimagevinst i at udskifte ældre biler med nye – uanset drivmiddel – og derfor er vi som branche parate til at støtte op om initiativer, der erstatter gamle med nye biler,” siger Mads Rørvig, adm. direktør De Danske Bilimportører.

Den samlede bestand i landets kommuner  er 23.349 person- og varebiler, og er fordelt således:
 • 9.372 benzinbiler (40,1%)
 • 12.539 dieselbiler (53,7%)
 • 26 plug-in hybridbiler (0,1%)
 • 1.250 elbiler (5,4%)
 • 120 gas (0,5%)
 • 42 brint (0,2%)

Top 5 kommuner med flest elbiler:
 • Samsø kommune (57,5%)
 • Furesø kommune (45,5%)
 • Albertslund kommune (37,4%)
 • Rødovre kommune (32,6%)
 • Gladsaxe kommune (30,6%)


Kilde

Pressemeddelelsen er baseret på tal fra De Danske Bilimportørers egne registreringer og dækker over kommunernes (inkl. datterselskabers) bilflåde fordelt på drivkraft pr. 21/6 2020. Der er en fejlmargen på omkring 1 procent.


Kildeangivelse

Alle gengivelser af data og oplysninger bedes kildeangives med: De Danske Bilimportører

Yderligere oplysninger

Administrerende Direktør Mads Rørvig, på tlf. +45 30 16 10 04 eller mr@bilimp.dk

Pressefoto


Oversigt

Kommunernes bilflåder fordelt på drivkraft fremgår her.

IFRAME TIL WEBARTIKLER

<iframe title="Kommunernes bilflåder fordelt på drivkraft" aria-label="Stacked Bars" id="datawrapper-chart-gP5vK" src="https://datawrapper.dwcdn.net/gP5vK/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="3875"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"])for(var e in a.data["datawrapper-height"]){var t=document.getElementById("datawrapper-chart-"+e)||document.querySelector("iframe[src*='"+e+"']");t&&(t.style.height=a.data["datawrapper-height"][e]+"px")}}))}();
</script>


Andre aktuelle nyheder:

4. august 2020
Detaljer om personbilsalget i juli 2020
Den 1. august udsendte vi en pressemeddelelse om personbilsalget i juli 2020. I denne analyse præsenteres flere detaljer om personbilsalget i juli.
3. august 2020
Fornuftigt salg af tunge køretøjer i juli måned
Salget af varebiler i juli måned oversteg niveauet for både juli 2018 og juli 2019. 1.995 varebiler blev det til, hvilket er en stigning på 7,4 procent ift. juli 2019. Også lastbilsalget giver indikationer på bedre tider, om end salget i den forgangene måned var 15,1 procent lavere end i samme måned af 2019.
1. august 2020
For første gang i år var personbilsalget højere end samme måned i 2019
I juli måned oplevede vi for første gang i 2020 et månedligt personbilsalg, der var højere end i samme måned af 2019. Samtidig gjorde de grønne alternativer sig særligt bemærket, hvor plug-in hybriderne endnu en gang satte ny salgsrekord, mens elbilsalget steg med 84,9 pct. ift. samme måned sidste år.
>