PERSONDATAPOLITIK

Du efterlader personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmeside og bruger vores forskellige tjenester. Hos DBI IT prioriterer vi datasikkerhed højt, og i det følgende kan du læse, hvordan vi håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du anvender vores hjemmeside.

HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE OPLYSNINGER?

Dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

 • DBI IT A/S
 • CVR-nr. 36391863
 • Puggaardsgade 5
 • DK-1573 København K

HVORNÅR REGISTRERER DBI IT PERSONOPLYSNINGER?

DBI IT registrerer to typer oplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside:

 • Personoplysninger, som du selv indtaster, når du fx skal tegne et abonnement på vores ydelser, have en adgangskode, når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, ønsker at blive kontaktet af os mv.
 • Teknisk information såsom din IP-adresse, detaljer om de undersider, du besøger på vores hjemmeside, samt hvilken browser du bruger til at få vist vores hjemmeside. Se også vores Cookiepolitik.

Der er tale om almindelige personoplysninger i lovgivningens forstand. DBI IT registrerer ikke personfølsomme oplysninger.

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLES?

De personoplysninger, som DBI IT indsamler, kan være:

 • Navn
 • Firmaadresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Stilling
 • Loginoplysninger

Herudover teknisk information om din færden på vores websites, det vil sige din IP-adresse, detaljer om de undersider, du besøger på vores hjemmeside, hvilken browser du bruger til at få vist vores hjemmeside.

HVAD BRUGER VI OPLYSNINGERNE TIL?

DBI IT indsamler dine personoplysninger for at kunne give dig adgang til vores ydelser, som din virksomhed har tegnet abonnement på samt til at kunne fremsende andre oplysninger på vores website og nyhedsbreve på e-mail, som du har anmodet om at modtage. Herudover indsamler DBI IT dine personoplysninger til brug for interne markedsundersøgelser, målrettet markedsføring og statistik. Kun de personer som anmoder om det, vil modtage e-mails eller andre meddelelser fra os med nyhedsbreve, tilbud mv. Du har altid mulighed for at angive, at du fremover ikke ønsker at modtage e-mails eller andre oplysninger fra os.

RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi skal have et retligt grundlag for at behandle dine personoplysninger, og det vil være et af følgende retsgrundlag:

 • For at kunne levere serviceydelser til dig i henhold til den indgåede abonnementsaftale (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • For at forfølge vores legitime interesse i fx at kunne forstå, hvordan du bruger vores serviceydelser og vores hjemmeside med det formå at optimere og videreudvikle vores serviceydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Indhentet samtykke til fx at sende dig nyhedsbreve (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)

DBI IT’S VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger bliver ikke videregivet til tredjemand, medmindre du specifikt har samtykket til det. DBI IT hverken benytter eller videregiver dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder til udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har anmodet herom og accepteret dette. DBI IT kan dog videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller DBI IT bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol.

TREDJELANDE

DBI IT overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

BEHANDLING HOS TREDJEPART

DBI IT kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af webhosting, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil derfor blive overladt til tredjeparter, instrueret af DBI IT til at behandle dine personoplysninger på DBI IT’s vegne. Databehandlere behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til. DBI IT forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven.

OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

DBI IT opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet, dog maksimalt 12 måneder efter abonnementsophør.

BESKYTTELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

DBI IT bestræber sig på bedst muligt at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. DBI IT har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå.

DINE RETTIGHEDER

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du rette henvendelse til. Se kontaktdetaljer nedenfor.

 • Indsigtsret: Du har ret til at bede om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig i det omfang, du ikke allerede er bekendt hermed. DBI IT A/S - Puggaardsgade 5, 1573 København V - +45 7022 9920 - support@dbi-it.dk
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet uden unødigt ophold efter, at du har anmodet om det.
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde kan du have ret til at få slettet oplysninger om dig, førend vi efter vores almindelige procedurer vil slette dine oplysninger.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at få transmitteret (dataportabilitet): Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • Tilbagekaldelse af samtykke: Såfremt vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Dette kan ske via din profil på dbi-it.dk eller bilstatistik.dk eller ved at kontakte os (se nedenfor). Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen på et andet retsgrundlag. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelsen af samtykket.

KLAGERET

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi bruger dine oplysninger til, er du velkommen ti at kontakte os. Du har også ret til at indgive klage til Datatilsynet. Tilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.

HVIS DU VIL ÆNDRE DINE OPLYSNINGER

Send os en e-mail og angiv Persondatapolitik i emnefeltet, hvis du ønsker, at vi skal rette, ændre eller slette personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, du tidligere har afgivet.

DBI IT’S BRUG AF COOKIES

Vi bruger cookies på hjemmesiden. Læs mere i vores cookie-politik.

ÆNDRINGER AF PERSONDATAPOLITIKKEN

Vi forbeholder sig retten til at ændre denne politik i forbindelse med ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.