Producentansvar

Den 1. januar 2007 trådte reglerne om producentansvar for udtjente biler i kraft. Reglerne har baggrund i et EU-direktiv. De nye regler indebærer, at det nu er bilimportørernes ansvar, at bilejeren gratis kan få miljøbehandlet sin udtjente bil.

I relation til reglerne har De Danske Bilimportører indgået en rammeaftale med genindvindingsvirksomheden Stena Recycling A/S om gratis tilbagetagelse af udtjente køretøjer. Der er tale om en kollektiv ordning, der er åben både for De Danske Bilimportørers medlemmer og for andre interesserede.

På hjemmesiden www.refero.dk henvises til et netværk af miljøgodkendte autoophuggere og certificerede genbrugsvirksomheder, som gratis miljøbehandler udtjente person- og varebiler. Man kan også ringe til en Refero Hotline på tlf. 70 21 34 40.

Langt de fleste bilejere vil samtidig kunne få udbetalt 2.200 kr. i skrotningsgodtgørelse.

Refero er et landsdækkende netværk af ophuggere, hvor alle bilejere kan aflevere deres bil til miljørigtig ophugning. Hvis bilejeren selv vælger at sørge for transport til afleveringsstedet/ophuggeren og selv vælger at sørge for at bilen bliver afmeldt, vil han kunne få udbetalt den fulde skrotningsgodtgørelse. Bilejeren kan også vælge at betale Refero et mindre beløb for at forestå papirarbejde m.v. i forbindelse med afmelding af bilen.

Den gratis tilbagetagelse af udtjente biler gælder kun komplette biler. Hvis man afleverer en udtjent bil, der ikke indeholder motor, gearkasse eller katalysator skal man eventuelt betale for de manglende dele. Betalingen må maksimalt udgøre 300 kr. for en manglende motor, 100 kr. for en manglende gearkasse og 100 kr. for en manglende katalysator.

Hos Refero har man forpligtet sig til at genanvende og nyttiggøre mindst 85 procent af de biler, der modtages til ophugning. Og man stræber efter, at en endnu større del af bilerne udnyttes. Så vidt muligt afmonteres komponenter, så de kan genanvendes som reservedele. De øvrige dele af bilen – eksempelvis jern, bly, olie og bremsevæske - udvindes og omdannes til nye brugbare produkter. Dermed sikres, at udtjente biler genanvendes miljørigtigt som reservedele og nye råstoffer.

Download folder (pdf/0,5mb)