Bilindustrien: direkte og indirekte beskæftigelse i EU

Bilindustrien står direkte og indirekte for jobs til 12,7 millioner europæerne

Beskæftigelse i EU's bilindustri

Bilindustrien står for næsten 7 procent af alle jobs i EU

Beskæftigelse med produktion i EU

11,5 % af beskæftigelse med produktion i EU er i bilindustrien

Andel af beskæftigelse med direkte produktion af biler af den totale produktion

Bilindustrien i EU beskæftiger direkte 2,7 millioner mennesker, indenfor produktion

Direkte beskæftigelse med bilproduktion