En ny teknisk afgift vil skabe en grønnere og sikrere bilpark

Danmark fik langt om længe en ny registreringsafgift d. 9. februar i år. Den nye afgift er et skridt i den rigtige retninger, for den giver vished om fremtiden for bilbranchen, så den bedre kan investere i den grønne omstilling.

Men med ændringen er vi dog ikke i mål. For selvom selv om den nye afgift bl.a. er baseret på bilens CO2-udledning, er den også fejlagtigt baseret på bilens værdi. Det ville være langt mere fordelagtigt at have en teknisk afgift, da dette ville være med til at skabe en langt mere sikker og grønnere bilpark i Danmark.


Effekter ved ny teknisk afgiftsmodel

  • Tidligere og hurtigere indfasning af lavemissionsbiler (LE-biler)
  • Mulighed for hurtigere udbygning af ladeinfrastruktur
  • 90 pct. af nysalg vil være LE-biler i 2030
  • 10-15 pct. mindre CO2 end med nuværende afgiftssystem (-2 mio. ton ift. 2020)
  • Strukturel provenueffekt i 2030
  • Færre administrative omkostninger ved mere simpelt afgiftssystem
  • En mere trafiksikker bilpark

En bedre bilpark uden værdielement i afgiftssystemet

Selvom vi danskere er de europæere, der betaler mest for vores biler, har vi langt fra den mest luksusprægede eller sikreste bilpark. Med værdielementet i registreringsafgiften betaler danskerne ofte dobbelt så meget for ekstraudstyr, hvorfor mange fravælger nye teknologier som skaber en øget sikkerhed på vejene, såsom bremsesystemer og vejbaneassistent.

Danskerne fravælger simpelthen sikkerhedsudstyr, som ellers kunne gøre vores veje mere sikre til fordel for os selv, medtrafikanter og staten, der skulle rykke ud til færre trafikuheld.

Værdielementet modarbejder tilmed den grønne omstilling. Bilproducenterne udvikler grønnere og mere miljøvenlige biler, men ny teknologi koster penge. Selvom danskerne gerne vil bidrage til den grønne omstilling, kan det være en økonomisk udfordring at vælge den miljørigtige bil, når reglerne gør, at vi skal betale dobbelt for den miljørigtige teknologi. De billigste og mindste biler er ikke længere – nødvendigvis – de mest miljøvenlige.

Med en registreringsafgift, der baserer sig på tekniske egenskaber, kommer vi ovenstående problemer til livs. Baseres registreringsafgiften på egenskaber som CO2-udledning og vægt, undgår vi, at bilkøbere straffes for at købe sikker og grøn teknologi. Faktisk skaber vi incitament for netop at vælge de sikre og miljørigtige biler. Men herudover gør en teknisk baseret afgift blot, at alle biler behandles ens i afgiftssystemet, og vi overflødiggør dermed særordninger for specielle typer biler (fx elbiler).

Samtidig bevarer vi en tungere beskatning af dyrere og mere luksuriøse biler ved at anvende vægt som afgiftsbestemmende egenskab. Ved kun at lade to egenskaber påvirke afgiften, bliver afgiftssystemet mere gennemskueligt og mindre bureaukratisk for købere, forhandlere og SKAT.

Tekniske afgifter anvendes allerede i flere europæiske lande

Norge var i 1996 et af de første lande til at indføre en teknisk baseret registreringsafgift, og i 2007 blev CO2-udledning tilført som teknisk kriterium. Således har den norske registreringsafgift siden 2007 været baseret på CO2-udledning, NOx-udledning, KW og vægt. Over årerne er satserne løbende blevet ændret for de forskellige kriterier. I 2016 blev satserne for KW og vægt sat ned, mens satserne for CO2 og NOx blev sat op.

I 2008 stoppede Finland med at have en registreringsafgift udelukkende beregnet på baggrund af bilens værdi. I stedet indførte de et system baseret på bilens CO2-udledning, som omregnes til en procentsats af bilens værdi. Reformen blev i 2012 opfulgt af en ændring, hvor procentsatsen henholdsvis blev sat ned og op for biler med lav og høj CO2-udledning. Herudover har den årlige bilafgift siden 2011 hovedsageligt været baseret på bilernes CO2-udledning.

Holland indførte mellem 2010-2013 en teknisk baseret registreringsafgift udregnet på baggrund af bilens CO2-udledning. I samme periode blev den værdibaserede afgift udfaset. Derudover har der siden 2008 været en reduceret beskatning af privat brug af firmabil med lav CO2-udledning.

Slut med at bøje eller bryde lovgivningen

Det er værdielementet i det nuværende afgiftssystem, der har skabt de konflikter, som branchen har haft med SKAT angående overflytning af avancer fra nye biler til eftermonteret ekstraudstyr, byttebil eller tillægsydelser. Med tekniske kriterier vil retstilstanden være klar, og der vil ikke være incitamenter til at bøje eller bryde lovgivningen for at opnå størst mulig gevinst.

En beskatning, der alene baserer sig på tekniske kriterier, vil også forbedre konkurrencesituationen mellem små og store bilforhandlere. Afgiften følger i dag prisen på bilen. Større forhandlere og storkunder kan få bedre priser på biler, hvilket forstærkes yderligere af registreringsafgiften.

Fjern den administrative byrde

Spekulation i afgifter og den ulige konkurrence mellem forhandlere vil forsvinde med en teknisk afgift. Større forhandlere vil stadig have nemmere ved at få rabat, men afgiftssystemet vil ikke forstærke den fordel. Det vil derimod skabe en langt mere retfærdig branche med ens muligheder for alle, som samtidig er nem at administrere for SKAT. Dermed vil der være langt mindre behov for kontrol, og den uheldige udvikling, vi har set de seneste år, hvor legitimiteten af lovgivningen er blevet undergravet vil fremover kunne undgås.

En afgiftsmodel baseret på tekniske kriterier, hvor afgiften betales direkte af bilejeren fremfor af forhandleren ved registreringen, vil mindske bilbranchens behov for omfattende administrationsomkostninger og fritage SKAT for betydelige administrative byrder.