Grøn omstilling af den tunge transport

Godstransport på hjul holder det danske samfund kørende. I Danmark er indregistreret over 43.000 lastbiler, der fragter gods på tværs af landsdele, og som bidrager til fastholdelsen og udviklingen af den danske velstand. Klimakrisen har imidlertid gjort, at vi er nødt til at tænke nyt, smartere og grønnere, hvis den tunge transport skal afspejle og bidrage til de ambitiøse målsætninger, som Danmark har forpligtet sig til på CO2-fronten.

I dag kører 99 pct. af de danske lastbiler på dieselolie, hvilket understreger, at der stadig er et stort CO2-potentiale at hente i den tunge transport. Mindre tiltag som øget fokus på Eco-driving og flere muligheder for godslevering i ydertimerne er lavthængende frugter, som branchen allerede nu kan høste, hvis tiltagene bakkes op af lovgivning.

Klimapartnerskabet for Landtransport har analyseret mulige tiltag på transportområdet nøje, og hos De Danske Bilimportører bakker vi op om de anbefalinger, som Klimapartnerskabet indleverede til regeringen i foråret 2020.

Et gradvist stigende CO2-fortrængningskrav

Med et gradvist stigende CO2-fortrængingskrav til de nuværende drivmidler frem mod 2030, kan ikke-elektrificerede køretøjer bidrage positivt til CO2-regnskabet, indtil mere effektive løsninger – såsom electrofuels – er tilgængelige. Satsen for et CO2-fortrængningskrav bør basere sig på en uvildig og omkostningseffektiv vurdering, der sikrer, at de danske transportopgaver ikke blot overtages af udenlandske vognmænd og udhuler den danske konkurrenceevne.

Samtidig anbefales det, at brændstofafgifterne omlægges, så de alternative drivmidler bliver relativt billigere, og totalomkostningen ved køb af køretøjer på alternative drivmidler reduceres.

Danmark bør påbegynde forsøg med nye konfigurationer af vogntog, der kan nedsætte branchens brændstofforbrug

Helt konkret bør der igangsættes forsøg med dobbelttrailer-vogntog, hvor der indgår to standardsættervogne. Det skønnes, at hvis 2- og 3-akslede trækkere får lov til at køre med dobbelttrailere, vil Danmark kunne opnå en årlig CO2-gevinst på 110.000 ton, og branchen vil kunne indkassere en væsentlig brændstofbesparelse.

Fremme markedet for grønnere lastbiler med tilskudsordning

Ny teknologi er dyrt at udvikle, hvilket afspejler sig i købsprisen. Vi foreslår en tilskudsordning til de første 10.000 tunge køretøjer på alternative drivmidler. En tilskudsordning for lastbiler, som kører på for eksempel biogas, el eller brint, vil fremskynde indfasningen af grønne køretøjer.

Samtidig bør der foretages en omlægning af bilbeskatningen, der understøtter varebiler på alternative drivmidler. For eksempel bør de grønne ejerafgifter afspejle den egentlige CO2-udledning i stedet for energiforbruget.

Udbredelsen af eldrevne køretøjer afhænger af ladeinfrastrukturen, hvorfor der også bør udarbejdes en national plan herfor.

Fra 2020 og frem mod 2030 bør forskningen i power-to-x og electrofuels intensiveres med det sigte at kunne opstille et brugbart power-to-fuel anlæg i Danmark i 2030

Udviklingen af power-to-x teknologi, hvor vedvarende energi omdannes til brændstof, der kan bruges af almindelige forbrændingsmotorer, er stadig på et tidligt stadie, men potentialet for teknologien er selvsagt enormt. Derfor er det vigtigt, at der satses på forskning – også selvom teknologien næppe kan forventes at slå igennem inden for den nærmeste fremtid.