Bilåret 2023 blev et år med en betydelig vækst i bilsalget på 17 procent og samtidig et år med store forandringer i bilindustrien.

Bilåret 2023 blev afsluttet med en flot juleslutspurt i december, der bragte 19.187 nye biler ud på de danske veje. Det gav et samlet resultat på 172.764 nye biler for hele 2023, hvilket er 17 procent flere end i 2022. I begyndelsen af året var markedet stadig præget af stor usikkerhed efter udfordringerne i 2022, men bilsalget har overrasket positivt:

”Ved årsskiftet sidste år var vi usikre på hvad vi kunne forvente, men bilsalget har gennem hele året været i høj fart, og vi er derfor endt et godt sted. Resultatet er kærkomment ovenpå 2022, der bedst kan karakteriseres som et udfordrende år for branchen. Vi ser frem til fortsat at kunne levere mange nye biler i det kommende år,” siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

Et år med forandring

Året har budt på forskellige forandringer på bilmarkedet. Nye spillere er kommet til, og der har været forskydninger mellem eksisterende aktører på markedet. Derudover har drivmiddelfordelingen ændret sig markant. I december nåede Danmark en ny milepæl, da der nu er mere en 200.000 elbiler i den danske bilbestand, blot lidt over ét år efter, at milepælen på 100.000 blev nået.

Nysalget viser også tydeligt, at efterspørgslen på elbiler er høj blandt danskerne. Elbilerne udgjorde i december mere end halvdelen af alle nye biler, og 36 procent af alle nyregistreringer i år er drevet af ren el, hvilket er næsten dobbelt så meget som sidste år. Denne udvikling kommer til at fortsætte i 2024:

“Elbilsalget har virkelig nået nye højder i år og fylder en betydelig del af nyregistreringerne. Det resulterer i nye rekorder i bilbestanden og vi bevæger os hen mod de politiske mål for flere grønne biler i Danmark. Den fortsatte udvikling kræver gode forudsætninger fra politisk hånd. Vi er glade for det forhøjede bundfradrag for elbilernes registreringsafgift i de kommende år og ser frem til det videre arbejde mod grønnere transport,” siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

 

 


Personbilsalget voksede i 2023

Med 19.187 nyregistrerede personbiler i december landede resultatet for bilåret 2023 på 172.757 nye personbiler. Det er en stigning på 24.476 personbiler, hvilket svarer til en fremgang på 16,5 procent sammenlignet med 2022. Fremgangen i 2023 var kærkommen ovenpå 2022, som var et år med mange udfordringer for bilindustrien.

Årets mest populære mærker blev Tesla som nummer 1, Volkswagen som nummer 2 og Audi som nummer 3.

Elbilerne slog rekorder i 2023

2023 bød på 62.745 nye elbiler i Danmark, hvilket er 37.582 flere end i 2022. Det svarer til en meget markant fremgang på 103,6 procent. På årets sidste dag nåede Danmark en milepæl i form af en elbilbestand på 200.000.

December blev rekordmåneden for året, hvor der blev indregistreret 9.873 nye elbiler, hvilket udgjorde 51,5 procent af de samlede nyregistreringer. Det er den højeste andel i Danmark nogensinde. For bilåret 2023 udgjorde elbilerne 36,3 procent af salget, hvilket betød, at mere end hver 3. nye bil var elektrisk.

Plug-in hybriderne har tabt terræn

Elbilerne og plug-in hybriderne byttede plads i 2022, og i 2023 fortsatte nyregistreringerne blandt plug-in hybriderne med at falde. Plug-in hybridernes faldende popularitet har været forventelig siden afgiftsaftalen fra 2020, som løbende udfaser plug-in hybridernes afgiftsfritagelse frem mod 2030. I 2023 blev der indregistreret 17.278 enheder, hvilket er 24,9 procent færre end i 2022. Plug-in hybriderne udgjorde således kun 10 procent af de nye biler i 2023. December blev rekordmåned med en nedgang på 1.707 biler, hvilket svarer til en tilbagegang på 49,8 procent.

De opladelige biler 

På trods af det aftagende salg af plug-in hybrider steg andelen af opladelige biler, som udgøres af elbiler og plug-in hybrider. Andelen af opladelige biler lå på 60,4 procent i december, hvilket er det højeste niveau, der har været set i 2023. Elbilerne udgør langt størstedelen af de opladelige biler, både for december og hele 2023. For året 2023 voksede andelen af opladelige biler fra 38,6 procent i 2022 til 46,3 procent i 2023, hvorved knap hver anden bil i 2023 var opladelig.

Mindre forskydninger i segmentfordelingen

SUV-segmentet er generelt meget populært blandt de danske bilister, og det var de også i december, hvor 55,3 procent af alle nye biler var SUV'er. Det var dog 8,3 procentpoint færre end i december 2022, og SUV'erne måtte derfor opgive nogle af deres markedsandele. Til gengæld gik både det store segment og premium-segmentet lidt frem med hhv. 7,3 og 2,2 procentpoint. For hele året har der ikke været de store forskydninger i segmenternes markedsandele. SUV-segmentet blev det største med en andel på 55,4 procent.

Internt i SUV-segmentet skete lidt flere og større forskydninger. De mellemstore SUV'er var de mest populære med en andel på 43,7 procent af alle nye SUV'er. Dog faldt segmentets markedsandel med 2,5 procentpoint. Det store SUV-segment voksede med 10,9 procentpoint til en markedsandel på 31,9 procent. Til gengæld blev det lille segment 8,2 procentpoint mindre og landede på en markedsandel på 21,2 procent.

Fordelingen mellem købs- og leasing andel 

2023 blev et år, som var præget af store leasingandele. Andelen af privatleasing voksede betydeligt i 2023 og udgjorde 19,9 procent af nyregistreringerne mod kun 13,7 procent i 2022. Årsagen til privatleasingens stigende popularitet kan både findes i rentestigninger og generelt stigende usikkerhed, der har præget markedet de seneste år. I december var andelen af privatleasede biler 23,7 procent, mens andelen af erhvervsleasede biler var 37,2 procent. Det efterlader en købsandel på 39,1 procent, hvilket er det laveste niveau i 2023.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Kristine Bonnerup Vind

Konsulent

+45 31 36 90 66 kbv@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistik bedes kildeangivet: bilstatistik.dk