2023 bød på massive fremgange til både varebiler, lastbiler og busser i EU. En større andel af de nye køretøjer var elektriske, og dermed blev den europæiske transportsektor grønnere i året der gik.

I 2023 steg salget af nye EU-varebiler med 14,6 procent, hvilket endte ud i et resultatet på knap 1,5 millioner varebiler. Blandt de største markeder leverede Italien den største vækst på 22,7 procent. I Danmark bød året på et lille fald til varebilerne på godt 5 procent.

Også antallet af nye lastbilsregistreringer voksede i EU i løbet af året med betydelige 16,3 procent, og resultatet landede dermed på knap 347.000 enheder. Tyskland opnåede flest nye lastbiler, i alt 94.820, hvilket resulterede i en markant stigning på 24,4 procent. Også Danmark var der fremgang til lastbilerne, omend den var noget mindre, på godt 2 procent.

Blandt busserne var der også fremgang i 2023. Bussalget steg i EU med hele 19,4 procent, da der blev indregistreret mere end 32.500 nye busser. På de største europæiske markeder oplevede Italien og Spanien flotte fremgange på 56,2 procent. Det danske bussalg faldt en smule i 2023.

I begyndelsen af året var det meget usikkert, hvad 2023 ville bringe. Vi er naturligvis glade for, at der på EU-plan har været fremgang for både personbiler, varebiler, lastbiler og busser,” siger Mads Rørvig, adm. Direktør for De Danske Bilimportører.

Varebiler

I 2023 fortsatte diesel med at være det førende drivmiddel blandt varebiler med 1,2 millioner diesel-drevne varebiler, hvilket udgjorde en stigning på 10,4 procent fra 2022. Dog faldt diesels markedsandel fra 85,7 procent i 2022 til 82,6 procent i 2023. Til gengæld opnåede de elektriske varebiler fremgang fra en markedsandel på 5,4 procent til en markedsandel på 7,4 procent. Det svarer til en stigning på 56,8 procent i forhold til 2022. Fremgangen blandt elektriske varebiler var drevet af betydelige fremgange i Holland, Spanien og Frankrig, hvor markedet for elektriske varebiler voksede med hhv. 110,4, 100,3 og 76,7 procent.

Lastbiler

Diesel var, som blandt varebilerne, det mest foretrukne drivmiddel for lastbiler i 2023. Diesel udgjorde 95,7 procent af nye lastbiler i EU. Salget af diesellastbiler voksede med 15,4 procent i EU, hvor særligt Tyskland, Spanien og Italien oplevede stor vækst på hhv. 23,5, 21,8 og 12,3 procent. Der var også fremgang at spore blandt de elektriske lastbiler som gik frem med massive 234,1 procent svarende til 5.279 nye ellastbiler. Holland og Tyskland drev den flotte fremgang med imponerende stigninger på hhv. 889,7 og 169,8 procent. Holland og Tyskland stod dermed for 60 procent af de nye elektriske lastbiler i EU. De elektriske lastbiler udgjorde med deres fremgang 1,5 procent af markedet i 2023, hvilket næsten var en fordobling fra 0,8 procent i 2022.

Busser

I 2023 steg antallet af nye elektriske busser i EU med 39,1 procent. Det bragte resultatet for 2023 op på 5.166 nye elektriske busser, hvilket svarer til en markedsandel på 15,9 procent. Spanien var i overhalingsbanen med en imponerende vækst på 269,7 procent, efterfulgt af Italien med 253,4 procent, og Tyskland derefter med en fremgang på 29,3 procent. Hybride busser gik frem med 115,1 procent, og fordoblede dermed næsten deres markedsandel fra 7,1 procent i 2022 til 12,8 procent i 2023. Her førte Frankrig an med en enorm vækst på 221,3 procent. Spanien og Tyskland fulgte trop med fremgange på hhv. 172,4 og 37,5 procent. På trods af de flotte resultater, faldt markedsandelen for busser med alternative drivlinjer til 62,3 procent fra 66,9 procent i 2022.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@mobility.dk

Kristine Bonnerup Vind

Konsulent

+45 31 36 90 66 kbv@mobility.dk

FAKTA

Bilindustrien er arbejdsgiver for 13 millioner europæere. I den europæiske union bliver der produceret knap 13 millioner biler, hvor de største producenter er Tyskland, Spanien, Frankrig og Tjekkiet (2020). På globalt plan blev der solgt 63 millioner biler, hvoraf 15.7 procent af dem blev afsat i EU i 2020, ud af de 11.7 millioner motordrevne køretøjer, var størstedelen, 10 millioner, personbiler. 5.2 millioner biler blev eksporteret af EU i 2020 og prisen for disse biler var over 900 milliarder kroner.

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører, ACEA

Rapport fra ACEA Data fra ACEA