I juli kom 16.506 personbiler, 1894 varebiler, 287 lastbiler og 66 busser ud at køre i sommervarmen.

OBS: Afsnittet med plug-in hybrid biler er rettet, da der var fejl i datasættet og tallene derfor ikke var korrekte. Der er solgt hele 352 plug-in hybrider i juli i stedet for de 60 – for hele året drejer det sig om 2.022 plug-in hybrider.
Personbiler
Den 1. august sendte vi pressemeddelelse ud om antallet af solgte personbiler, segmentfordelingen samt top 3 over bilmodeller og mærker. Denne pressemeddelelse indeholder for personbilernes vedkommende statistik og kommentarer til leasing og salget af de mere miljøvenlige elbiler og plug-in hybridbiler.
Leasing
Vi ser et dyk i andelen af leasede biler sammenholdt med traditionelt salg af biler, som – relativt set – er blevet mere attraktivt efter efterårets aftale om bilafgifter. I juli måned blev der leaset 5.357 personbiler, som udgør omkring 32% af det totale bilsalg. Juli måneds leasing er dermed faldet 11 procentpoint fra sidste år at udgøre 43% af det totale bilsalg.
I årets første 7 måneder udgør de leasede biler 35% af det totale bilsalg. Erhvervsleasingen udgør knap 77% af den totale leasing mod ca. 23% privatleasing. Det er særligt privatleasingen, der er faldet en del fra at udgøre omkring 30% af totalleasingen sidste år til nu at være faldet med 6-7 procentpoint. Et overblik over, hvordan privatleasingens andel af det samlede salg til private har udviklet sig det seneste år, ses nedenfor.

Direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen forklarer:
Efterårets politiske aftale om bilafgifterne, hvor der dels kom en lettelse i registreringsafgiften, men også en stramning af reglerne for leasing, har uden tvivl sat sine spor. Leasingbiler skal betale registreringsafgift af et, gennemsnitlig set, højere beløb efter efterårets ændring – derfor ser vi et betydeligt fald i særligt privatleasing. Det er den modsatte tendens i forhold til traditionelt salg, hvor det går rigtig godt og danskerne køber større og mere sikre biler. Vi følger udviklingen tæt, men har en forventning om, at leasing igen begynder at stige fordi det alt andet lige er en attraktiv anskaffelsesform for mange.
Elbiler og plug-in hybridbiler 
51 elbiler kørte ud i sommervarmen i juli. Procentvis er der tale om en stor stigning i forhold til sidste år, men fordi antallet er så begrænset, er statistikken selvfølgelig letpåvirkelig. For året er vi oppe på 575 solgte elbiler. For de populære plug-in hybridbiler eller opladningshybrider, som de også kaldes, kom vi op på 352 i juli og samlet for årets 7 måneder, kom der 2.022 ud på vejene. En meget positiv udvikling i den rigtige retning, som forventes at fortsætte de kommende måneder – netop fordi interessen er så stor, at fabrikkerne ikke kan følge med.
De grønne biler er blevet populære i år – og det er vi naturligvis meget glade for. Det er vi fordi det er den vej, vi skal gå, for at få et grønnere Danmark. Men på trods af en opadgående kurve, er der stadig tale om meget små mængder i forhold til de konventionelle biler. Derfor mener De Danske Bilimportører også, at man fra politisk hold er nødt til at sikre stabile rammevilkår. Det giver både forbrugerne og branchen ro til, at de trygt kan investere i teknologien,” uddyber direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.
Varebiler
1.894 varebiler fik nummerplader på i juli – et lille fald på ca. 180 varebiler (8,5%) i forhold til sidste års salg i juli. Et blik tilbage på sidste måned viser et betydeligt fald, men det er præcis som med personbilerne, at der altid er disse månedsudsving, hvor juli generelt er på et lavere niveau end juni og resten af året.
I årets første 7 måneder er der kommet 19.181 varebiler på vejene mod 20.580 sidste år i samme periode – altså et fald på ca. 1.400 varebiler og ca. 7%. Det kan godt være, at vi kommer til at se, at niveauet generelt lige er et lille hak lavere end sidste år, men det ændrer dog ikke ved, at der stadig er tale om et højt niveau generelt. Og vi har positive forventninger fremadrettet, da der bestemt stadig er gang i hjulene i dansk erhvervsliv.
Vi ser en lille nedgang i varebilssalget i forhold til sidste år, men det ændrer nu ikke ved, at vi stadig er på et højt niveau helt generelt. Det skyldes naturligvis, at dansk erhvervsliv stadig kører i et aldeles højt gear. Vi har på nuværende tidspunkt ikke grund til at tro, at der skulle komme en opbremsning i erhvervslivet foreløbig – og derfor er vi da også helt fortrøstningsfulde,” udtaler Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører.
Lastbiler
I juli landede vi på 287 solgte lastbiler – 12% i minus i forhold til sidste års salg i juli. I løbet af året, er der kommet 2.863 nye lastbiler på de danske veje – fuldstændig på linje med sidste års niveau. Det betyder derfor også, at vi kan konkludere, at vi er på et højt stabilt niveau, selvom juli ikke var så tilfredsstillende.
Direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen uddyber:
Lastbilsalget er ganske flot og stabilt, hvilket vi på alle måder er glade for fordi det er en indikator på, at der er godt gang i hjulene i ’erhvervsdanmark’. Juli blev lidt sløj i år, men for hele året flugter vi fuldstændig med sidste års høje salg. Konklusionen er derfor også, at efterspørgslen efter lastbiler stadig må betegnes som høj – både herhjemme og i resten af Europa.
Når man ser på fordelingen af lastbilsalget, er tendensen stadig, at de mindste lastbiler op til 15 tons totalvægt er faldende – andelen af små lastbiler på ca. 7%. Det er derfor de tunge lastbiler, der står for det høje marked.
Busser
For busmarkedet er den overordnede tendens afgørende fordi markedet er præget af enkelte og større ordrer, som et resultat af større udbud af transportydelser.
I juli kørte 66 busser ud på vejene – mere end en fordobling af sidste års juli-salg og 11 busser mere end i sidste måned. I løbet af året, er det blevet til 347 busser: et stykke under sidste års ekstremt høje bussalg på 455 i samme periode. Modsat er vi på lidt højere niveau sammenlignet med året før (2016) og bussalget svinger generelt meget og er afhængig af offentlige udbud.
Top 10 lister
Vedhæftet finder du top 10 lister for de enkelte segmenter (personbiler), top 20 liste over mest solgte personbiler, top 10 liste over mest solgte modeller blandt varebilerne for juni samt de detaljerede rapporter.
Kildeangivelse
Alle gengivelser af data og oplysninger bedes kildeangives med: De Danske Bilimportører.
Yderligere oplysninger
Direktør Gunni Mikkelsen på tlf. 3136 1041 eller gmi@bilimp.dk