Sammenlignet med niveauet i september 2022 fyldte el som drivmiddel en større andel blandt de nye vare- og lastbiler. Der er potentiale for en endnu større andel, hvis der sikres gode rammevilkår for den tunge transport.

Der har været fremgang i antallet af nye lastbiler i 2023, men det var ikke tilfældet i september 2023. Her blev der indregistreret 282 nye lastbiler, hvilket var 220 færre end i samme måned året forinden, hvilket udgjorde et fald på 43,8 procent. Tredje kvartal af 2023 endte med et resultat på 1.390 lastbiler, hvilket var 26,9 procent flere end i tredje kvartal sidste år. Her spillede de 837 lastbiler, der blev indregistreret i august, en stor rolle. År til dato er der kommet 9,3 procent flere nye lastbiler ud på de danske veje sammenlignet med de første 9 måneder af 2022.

I august så vi et rekord højt antal indregistreringer af lastbiler, som formentligt var en respons på den nye EU-lovgivning til takografer, der trådte i kraft d. 21. august. Efterfølgende har transportministeren indført et midlertidigt stop for kontrol og sanktioner heraf som varer frem til d. 31. december, så lastbilejere har den fornødne tid til at anskaffe sig de nye takografer. Tesen om det forhøjede salg i august blev bekræftet af det betydelige fald i indregistreringer for september måned. Dette understreger, at teknificeringen af den tunge transport er meget bekostelig og dermed ser vi også en tydelig markedsreaktion ved indførelsen af nye krav, ” siger Mads Rørvig, Adm. direktør for De Danske Bilimportører.

På trods af, at september har budt på færre nye lastbiler, er andelen af elektriske lastbiler steget blandt nyregistreringerne. Andelen af elektriske varebiler blev tredoblet i september 2023 sammenlignet med september 2022. Flere elektriske lastbiler er en vigtig del af den grønne omstilling af vejtransporten, der ellers har stået for en stor del af Danmarks CO2-udledning.

En stigende andel af de nyregistrerede lastbiler var elektriske i september. Den grønne omstilling af den tunge transport er vigtig, da dette vil betyde en mærkbar reduktion i klimaregnskabet. Dog ser vi, at der er behov for gode rammevilkår for den tunge transport. En målrettet indsats af fondsmidler som tilskud til indkøb af elektriske lastbiler kan understøtte den massive økonomiske udgift, der er forbundet med at investere i grøn tung transport,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

De Danske Bilimportører har nyligt offentliggjort et udspil, der foreslår en konkret tilskudsordning til lastbiler, hvilket vil kunne sætte skub i mere grøn tung transport.

 


Færre varebiler i september

September blev en måned i stil med de foregående, hvor antallet af indregistrerede varebiler har ligget på et lavere niveau end sidste år. Der blev således indregistreret 2.194 nye varebiler i september 2023, hvilket er 279 varebiler færre sammenlignet med september 2022, hvor der blev indregistreret 2.473 varebiler. Det svarer til en tilbagegang på 11,3 procent. For tredje kvartal lå det samlede fald på 15 procent, hvor resultatet for kvartalet endte på 5.628 varebiler. Nedgangen betyder, at antallet af nyregistrerede varebiler ligger 13,1 procent lavere år til dato sammenlignet med samme periode sidste år.

Flere elektriske varebiler

I september måned var der forskydninger i drivmidlernes markedsandele hos varebilerne. Andelen af varebiler med diesel som drivmiddel gik tilbage med beskedne 0,6 procentpoint. Diesel var, på trods af nedgangen i markedsandelen, fortsat den tydeligt største drivlinje med 82,5 procent af salget. Faldet i dieselvarebilernes markedsandel blev slugt af plug-in hybrider og elektriske varebiler, som gik frem med hhv. 0,8 og 1,2 procentpoint. Hybridvarebilerne gik fra 1,4 procent i september 2022 til 2,2 procent i september 2023. De elektriske varebiler udgjorde i september måned sidste år 7,6 procent af salget. Dette tal var vokset til 8,8 procent i september 2023.

Ændringer i varebilernes vægtklasser

September måned bød på mindre forskydninger i vægtklassefordelingen blandt varebiler. Den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg) gik frem med 0,4 procentpoint i forhold til september 2022. Den mellemtunge vægtklasses (2501 - 3.491 kg) markedsandel forblev uændret på 49,1 procent af markedet. Den tunge vægtklasse (over 3.491 kg) gik tilbage med 0,4 procentpoint. De marginale forskydningerne i september ændrede ikke på, at den mellemtunge vægtklasse (2501-3490 kg) forblev den markant mest populære vægtklasse, som i september 2023 udgjorde 49,1 procent af nysalget.


Lastbilerne går frem

Antallet af nyregistrerede lastbiler steg i tredje kvartal med 26,8 procent, hvor der kom 294 flere nye lastbiler på de danske veje. Tredje kvartal var dermed positivt i regnskabet for året 2023, hvor der i løbet af 2023 er kommet 9,3 procent flere lastbiler på vejene, når man sammenligner med samme periode i 2022. Der er i løbet af 2023 blevet indregistreret 3.894 lastbiler, hvilket er 331 flere end i de første ni måneder af 2022. Særligt bidrog august måned 2023 - hvor salget af lastbiler slog rekord med hele 837 lastbiler på en måned - til at sikre et godt resultat for både tredje kvartal og år til dato.

Stigende antal lastbiler på el

Selvom diesel fortsat var det markant mest populære drivmiddel til lastbiler, var der en stigende andel af lastbilerne i september, som havde el som drivmiddel. Markedsandelen for elektriske lastbiler steg med 5,2 procentpoint. Diesellastbilernes markedsandel faldt med 6 procentpoint, men beholdt dog tydeligt sit tag på markedet som det markant mest populære drivmiddel blandt nyregistrerede lastbiler med en andel på 91,8 procent.

Gas og eldrevne lastbiler har udgjort en større del af markedet i 2023 end de gjorde i 2022. Fra januar til september 2023 kom der 37 gasdrevne lastbiler på de danske veje, hvilket betyder, at gasdrevne lastbiler udgjorde 0,95 procent af lastbilsalget i årets første 7 måneder. I samme periode har de elektriske lastbiler udgjort 6,4 procent af nyregistreringerne.

De mellemstore lastbiler var mest populære

Der var mindre forskydninger i vægtklassernes markedsandele i september måned, når man sammenligner med september måned 2022. Den lettere vægtklasse (op til 16 ton) var markant mere populær i september 2023 og oplevede en stor fremgang i markedsandelen på 5,6 procentpoint. Markedsandelen landede derved på 14,2 procent i september. Dog var det - på trods af den store fremgang - den vægtklasse med den mindste markedsandel. Den mellemtunge vægtklasse (16-24 ton) gik tilbage med 4,5 procentpoint og markedsandelen endte på 30,1 procent. Den tunge vægtklasses (over 24 ton) markedsandel faldt 1,1 procentpoint og resulterede derved i en markedsandel på 55,7 procent i september. Den mest populære kategori var dermed den tunge vægtklasse.

Færre nye busser i 2023

I september blev der indregistreret 62 busser, hvilket var 20 færre end samme måned sidste år, hvor der blev solgt 82 enheder. Antallet af nye busser gik derved tilbage med 24,4 procent. Dog skal der, som altid, tages forbehold for, at der generelt sælges få enheder og at salg ofte sker i større partier. Derfor er analyserne baserede på et lille datasæt, som således betyder større udsving og dermed markante procentvise udviklinger.

Pressefoto

Klik her

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk

 

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistik bedes kildeangivet: bilstatistik.dk