18.718 personbiler, 2.889 varebiler og 431 lastbiler kom ud at køre i aprils forårsvejr.

Personbiler
1. maj sendte vi pressemeddelelse ud om antallet af solgte personbiler og fordelingen af segmenterne. Denne analyse indeholder for personbilernes vedkommende statistik og kommentarer til salget af de mere miljøvenlige elbiler og plug-in hybridbiler.
Varebiler
April blev en god måned for varebilssalget: 2.889 nye varebiler kom ud at køre. Det er en stigning på 5% i forhold til sidste års salg i april. Kigger vi blot en måned tilbage, er der også sket en stigning på knap 4% fra marts måneds varebilssalg på 2.779.
I årets fire første måneder er der kommet 10.686 varebiler på vejene mod 11.601 sidste år – altså et fald på ca. 900 varebiler. Men med en flot april, er der altså indhentet en del og vi har da også positive forventninger fremadrettet.
”Det er dejligt at se, at varebilssalget i april har været rigtig flot – og vi er positive for fremtiden. Det helt generelle aktivitetsniveau i erhvervslivet er fortsat højt. Derfor forventer vi også et stort behov for varebiler i fremtiden,” udtaler Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører.
Der er nogle mindre udsving mellem de forskellige varebilssegmenter (vægtklasser). For varebilsklassen op til og med 2.500 kg totalvægt, blev salget 936 – et halvt procentpoint over sidste års salg i denne vægtklasse. Det er ca. 32% af varebilsmarkedet og et lille fald fra sidste års andel på 34%. For vægtklassen 2501 – 3499 kg i totalvægt, blev salget på 1.383 varebiler i april – en stigning på knap 8% i forhold til sidste år og med ca. 48% af varebilerne, er det den største andel og stort set samme andel for samme periode året før. Der blev solgt 570 varebiler i vægtklassen på 3.500kg, hvilket er en stigning på 7% i forhold til april sidste år og vægtklassen udgør stabilt ca. 20% af varebilerne.
Lastbiler
I april blev salget af lastbiler på 431, hvilket er ca. 3,5% mindre end i marts, og holdt op mod sidste års salg på 421 er der sket en lille stigning på ca. 2,5%. Efter årets første fire måneder er der kommet 1.669 nye lastbiler på de danske veje – et lille plus på knap 2% i forhold til sidste år. Så alt i alt et tilfredsstillende lastbilssalg.
Lastbilsalget har været stigende siden 2008, det har været rigtig højt de seneste 3 år og efterspørgslen efter transportkapacitet er meget stor.
Direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen forklarer:
Lastbilsalget er absolut tilfredsstillende og har været det i rigtig lang tid nu. Der er ofte udsving fra måned til måned, og så længe vi er godt med samlet set for året, er vi bestemt glade. Efterspørgslen efter lastbiler er høj – både herhjemme og i resten af Europa. Derfor har vi da også ganske pæne forventninger til et godt og stabilt marked fremover.”
Når man ser på fordelingen af lastbilssalget, er det de samme tendenser, vi længe har set: nemlig, at de mindste lastbiler op til lige under 16 tons totalvægt er faldende. De udgjorde eksempelvis i 2010 ca. 19% og i årene derefter ca. 10% – i første kvartal af 2018 faldt tallet til ca. 7%, men for april alene er den andel dog steget til knap 12%.
Busser
Salget af busser har været støt stigende de seneste fire år. For busmarkedet er den overordnede tendens afgørende fordi markedet er præget af enkelte og større ordrer, som et resultat af større udbud af transportydelser.
Aktuelt blev bussalget i april på 49 busser, hvilket er et stykke over sidste måneds 35 styks, og efter årets første fire måneder, er det blevet til 179 busser, hvilket er 17% lavere i forhold til sidste år i samme periode, men igen er det små tal og enkelte ordrer og leverancer påvirker markedet i betydelig grad.
Elbiler og plug-in hybridbiler (personbiler)
135 elbiler kørte ud i forårsvejret i april. Det må bestemt siges at være et boom i forhold til sidste års begrænsede 12 styks. I årets første fire måneder nåede elbilssalget op på hele 329, som til sammenligning kun var 60 i samme periode sidste år.
Ser man på, hvem det rent faktisk er, der køber elbilerne, er der sket en interessant udvikling siden sidste år. I 2017 gik 42% af hele årets salg af elbiler til udlejningsfirmaer og 18% til kommuner rundt om i landet – altså tilsammen omkring 60%, hvor de resterende gik til private forbrugere og virksomheder. I årets første fire måneder (2018) er fordelingen helt anderledes, da andelen af salget til udlejningsfirmaer og kommuner kun udgør 13% til sammen – og det resterende går dermed til private forbrugere og virksomheder. Altså er interessen blandt private forbrugere og private virksomheder steget markant siden sidste år.
For og plug-in hybridbilerne går det også fremad med salget. I årets første fire måneder er vi nu oppe på 1.129 (pr. 28. april) plug-in hybrider, som til sammenligning næsten er en fordobling af hele sidste års salg på 651 plug-in hybrider.
Det er en meget positiv udvikling mod grønnere biler. Vi ser, at udbuddet dels er blevet lidt større, og at bilerne nu er kommet ned i en pris, der er til at betale – det gør dem til et attraktivt og grønnere alternativ for private forbrugere. Men selvom vi naturligvis er glade for den fine udvikling, er det værd lige at minde om, at plug-in hybriderne og de rene elbiler fortsat er en mindre del af markedet generelt, idet der til sammenligning, samlet set er solgt omkring 76.000 personbiler i årets første fire måneder,” siger Direktør i De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen
Top 10 og 20 lister
Vedhæftet finder du top 20 liste over mest solgte personbiler, top 10 liste over mest solgte modeller blandt varebilerne for april samt de detaljerede rapporter.
Kildeangivelse
Alle gengivelser af data og oplysninger bedes kildeangives med: De Danske Bilimportører.
Yderligere oplysninger
Direktør Gunni Mikkelsen på tlf. 3136 1041 eller gmi@bilimp.dk