I første kvartal af 2023 er antallet af solgte lastbiler på el mere end femdoblet sammenlignet med første kvartal af 2022. Samme udvikling ses hos varebilerne, hvor fremgangen er på 73 procent.

Fremgangen i antallet af nyregistrerede lastbiler, som vi så i februar, er fortsat ind i marts. I marts blev der indregistreret 561 nye lastbiler. Det gør marts til måneden med flest nyregistrerede lastbiler i løbet af de sidste næsten fire år.  Den positive vækst i salget af lastbiler kunne også ses blandt de elektrificerede lastbiler, hvor der er sket en begyndende udvikling i drivmiddelfordelingen blandt nyregistrerede varebiler og lastbiler. Første kvartal af 2023 betød dermed et bidrag af 85 nyregistrerede ellastbiler. Samme kvartal sidste år havde til sammenligning 15 nyregistrerede ellastbiler.

Elektrificeringen af tung transport er afgørende, når det kommer til den grønne omstilling. Derfor er det glædeligt, at første kvartal af 2023 byder på  fremgang i andelen af lastbiler, der kører på el. Dog er der fortsat udfordringer, når det kommer til pris og ladeinfrastruktur.” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Salget af varebiler i marts forholder sig desværre lidt anderledes, hvor nyregistreringerne er fortsat med en nedgang sammenlignet med samme periode sidste år. Salget af varebiler udvikler sig dog også langsomt mod elektrificering. Marts bød på 2.458 nye varebiler, hvilket er et fald på 15 procent sammenlignet med sidste år. Dog er det værd at bemærke, at varebilssalget i indeværende år forbedrer sig måned for måned. I januar var varebilssalget på 1.572 nye varebiler. Dette steg dog med 12 procent i februar og yderligere med 40 procent i marts måned, hvilket er en god udvikling på trods af de lavere tal sammenlignet med 2022. Første kvartal af 2023 byder på næsten en fordobling af elvarebiler, sammenlignet med første kvartal af 2022. Antallet af nyregistrerede varebiler med el som drivkraftsmiddel er i perioden gået fra 355 enheder i 2022 til 615 enheder i 2023.

Faldet i salget af varebiler er desværre et resultat af de fortsatte udfordringer med levering, dog er det positivt, at der sker en fremgang og at faldet for marts er mindre end tidligere på året.” siger Mads Rørvig.

Pressefoto

Klik her

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk


Analyse af det samlede bilsalg

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser.

Pressemeddelelse om personbilsalget i marts finder du her.

Salget af varebiler dykker

Marts måned bød på en tilbagegang i salget af varebiler. Denne tilbagegang er sket til trods for, at salget af personbiler og lastbiler er i fremgang. I marts blev der indregistreret 2.458 nye varebiler. Marts måned sidste år bød på 2.893 varebiler, og der er dermed tale om et fald på 435 enheder. Dette resulterer i et fald på 15 procent sammenlignet med sidste år.

Varebilsalget har været faldende siden december 2022, og forklaringen på dette skal blandt andet findes i den økonomiske usikkerhed, som der har været i kølvandet på den høje inflation, forsyningskrisen og komponentmanglen. Denne usikkerhed påvirker salget og leveringsmulighederne, og resulterer blandt andet i et nedadgående salg.

Når det kommer til drivmiddelfordelingen, så er der sket en fremgang blandt de elektriske varebiler. Første kvartal i 2022 bød på 355 elektriske varebiler. Dette tal var vokset til 615 enheder i første kvartal i 2023. Det bringer de elektriske varebilers markedsandel op på 10,6 procent. Det er en procentvis stigning på 73,2 procent, der dermed vidner om, at elektrificeringen af den tunge transport er i gang. Samtidig er andelen af benzin og diesel faldende med hhv. 11,5 og 29,2 procent. På trods af den store tilbagegang for dieselbilerne, så er drivmiddelfordelingen blandt varebiler stadig domineret af diesel, som udgør en markedsandel på 79,2 procent. Der har ligeledes været en fremgang blandt plug-in varebiler, som sammenlignet med første kvartal sidste år, er gået 12,9 procent frem.

I løbet af marts var der for varebiler forskydninger i vægtklassernes markedsandele. Den mest populære vægtklasse blev den mellemtunge vægtklasse (2501-3490 kg), som på trods af en tilbagegang på 5,1 procentpoint, fastholdt sin førsteplads med 49,2 procent af salget.  Den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg) oplevede en fremgang på 5,8 procentpoint, og opnåede dermed en markedsandel i marts 2023 på 27,6 procent. Den tunge vægtklasse (over 3.490 kg) havde en spinkel fremgang på 0,7 procentpoint, hvilket bragte deres markedsandel op på 23,1 procent.

Lastbilerne vækstede i marts

Der var vækst blandt lastbilerne i marts 2023, hvor der blev indregistreret 33 flere biler end samme måned året forinden. Dette betyder en fremgang på 6,3 procent. Væksten bygger videre på februar måned, hvor der var en vækst på 2 procent. Der har dermed været fremgang i de to seneste måneder i 2023.

Ved både varebiler og lastbiler er diesel det dominerende drivmiddel. Dette gør sig derfor også gældende for lastbilerne i første kvartal af 2023. Diesel udgjorde i første kvartal af 2023 en markedsandel på 89,1 procent. Sammenlignet med første kvartal sidste år, så er markedsandelen for diesel gået tilbage med 9,3 procentpoint. Denne tilbagegang skyldes en stigende elektrificering af lastbilerne. I første kvartal af 2022 blev der solgt 15 eldrevne lastbiler, hvilket i første kvartal af 2023 er steget til 85. Det bringer markedsandelen for elektriske lastbiler op på 6,5 procent i første kvartal 2023. Dette er en fremgang i forhold til første kvartal af 2022, hvor elektriske lastbiler udgjorde en markedsandel på 1,2 procent. Dernæst har gasdrevne lastbiler oplevet en fremgang på 12 enheder fra 2022 til 2023. Det betyder at gas udgør en markedsandel på 1,3 procent i første kvartal 2023.

I marts forskød vægtklassernes markedsandele sig også hos lastbilerne.  Den tunge vægtklasse (over 24 ton) er fortsat den markant mest populære vægtklasse. Denne vægtklasse oplevede en vækst i markedsandelen i marts måned på 2 procentpoint, hvilket resulterer i en markedsandel på 64,5 procent. For den mellem-tunge vægtklasse (16-24 ton) har der været en marginal tilbagegang i markedsandel på 0,2 procentpoint, og deres markedsandel er nu på 27,6 procent. Den lettere vægtklasses (op til 16 ton) markedsandel faldt med beskedne 1,8 procentpoint og udgjorde dermed en markedsandel på 7,8 procent.

Bussalget falder

Marts måned har budt på 21 nyregistrerede busser, hvilket er 13 færre end i marts 2022. Det giver et fald på 38,2 procent.

Udviklingen i bussalget skal som altid tages med nogle forbehold, da analyserene baserer sig på et lille datasæt, grundet de relativt få indkøbte enheder.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk