Der var nedgang til alle de tunge køretøjer i november måned, når vi sammenligner med salgstallene fra samme måned sidste år. Bedst gik det dog varebilerne, som nøjedes med et beskedent fald på 4,1 procent.

Selvom varebilerne gik tilbage i den forgangne måned, er salget på 2.876 varebiler ganske pænt, når vi sammenligninger med det generelle niveau i 2020.

Ligesom aktiviteten i resten af samfundet var stærkt reduceret i foråret, oplevede bilbranchen et meget trægt varebilsalg under de første måneder af corona-krisen. Udviklingen begyndte dog at vende ved indgangen til andet halvår af 2020, og vi tolker det som et sundhedstegn, at varebilsalget nu synes at have stabiliseret sig på et fornuftigt højt niveau,” udtaler adm. direktør for De Danske Bilimportører, Mads Rørvig.

Med en enkelt måned tilbage af 2020 ligger lastbilernes år-til-datosalg 26,5 procent under sidste års niveau. I november blev det til 334 nye lastbiler – 9,0 procent færre end samme måned sidste år. En vis nedgang var dog forventet ovenpå de meget høje salgstal de foregående år. Om lastbilsalget siger Mads Rørvig:

2019 bød på det næsthøjeste lastbilsalg i 10 år – derfor lå det i kortene af 2020 ville blive et stille år for lastbilerne. Når det er sagt, har vi været vidne til en fornuftig aktivitet de seneste 3-4 måneder, som ikke afviger væsentligt fra lastbilsalget i de tilsvarende måneder af 2019. Det er meget tilfredsstillende med tanke på samfundets generelle situation.

Yderligere oplysninger

Interview og citater

Adm. Direktør Mads Rørvig, tlf. +45 30 16 10 04 eller mr@bilimp.dk

Data, statistik og bilag

PA- & kommunikationskonsulent Sara Gabrielsen, tlf. +45 71 11 94 91 eller slg@bilimp.dk

Pressefoto

https://www.bilimp.dk/CMS/Upload/1/Documents/Presse/Mads_1.jpg

Fakta

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilfabrikkernes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas.

Detaljeret information

Se venligst nedenstående.
————-

 

Analyse af det samlede bilsalg

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser. Pressemeddelelse om personbilsalget i november finder du her.

Lille nedgang i varebilsalget

Selvom varebilerne ikke helt kunne følge med salget i de foregående måneder, endte varebilsalget i november særdeles pænt ift. det generelle salg 2020. Med 2.876 nye varebiler i den forgangne måned, ligger november 2020 dog 4,1 procent under sidste års niveau i samme måned, hvor der blev indregistreret 2.999 nye varebiler.

Med november måneds salgstal er det samlede varebilsalg for 2020 nu oppe på 27.453, hvilket er 9,3 procent færre end varebilsalget i samme periode af 2019, der bød på 30.274 nye varebiler.

I november 2020 blev der solgt flere tunge varebiler (> 3.490 kg) – både i faktiske og relative tal – end i november 2019. 665 tunge varebiler blev det til i den forgangne måned, hvilket vil sige, at de tunge varebiler udgjorde 23,1 procent af markedet i november 2020. Det er 3,3 procentpoint flere end i november 2019. Omvendt oplevede de lette varebiler (

 

Fortsat få nye lastbiler

I november kom der 334 nye lastbiler ud på de danske veje. Det er 9,0 procent færre end november sidste år, hvor der blev indregistreret 367 nye lastbiler. Det generelt lave lastbilsalg i 2020 var forventet ovenpå et højt lastbilsalg med over 5.000 nye lastbiler i 2019. Med én måned tilbage af 2020 er der solgt 3.490 nye lastbiler i 2020, hvilket er 26,5 procent færre end sidste år.


Interaktiv grafik

Det meget høje lastbilsalg midt på 2019 skyldtes indførelsen af nye regler for takografer (registrering af køre- og hviletid) og det faktum, at allerede producerede biler ikke var omfattet af en overgangsordning endsige kunne modificeres til at opfylde de nye krav. Krav om såkaldt ”intelligent takograf” (smart tachograph) blev indført for nye lastbiler og busser mv. fra og med den 15. juni 2019.

Krav om såkaldt ”intelligent takograf” (smart tachograph) blev indført for nye lastbiler og busser mv. fra og med den 15. juni 2019.  Det kan have påvirket antallet af nyregistreringer, fordi det i mange tilfælde ikke har været muligt at eftermontere den intelligente takograf på køretøjer, der allerede var produceret og heller ikke på en række køretøjer, der var under opbygning.

Dermed stod man med en klassisk ”End-of-Series” situation, men med den forskel, at der ikke kunne gives dispensation. Det skyldes, at kravet ikke er en del af typegodkendelsen af køretøjerne, men hører til reguleringen af anvendelsen af dem (kørsel). Samtidig havde EU-kommissionen afvist at udsætte frister eller tillade overgangsordninger.

Dermed var der kun den mulighed at få køretøjerne registreret, inden kravet trådte i kraft, hvis man skulle undgå meget dyre ombygninger og omfattende udskiftning af elektronik.


Interaktiv grafik

November måneds lastbilsalg var stort set identisk med sidste års salg, når man kigger på vægtklassernes markedsandele. Den største ændring stod de største lastbiler (> 24 ton) for, som gik 0,5 procentpoint tilbage ift. november i fjor.

Det rolige bussalg fortsætter

2020 har også været et stille år for busserne. Foreløbigt er der indregistreret 271 busser, hvilket er 47,1 procent færre end i samme periode sidste år. Salget i den forgangne måned bryder ikke med tendensen; i november blev det blot til 9 nye busser, svarende til en nedgang på 84,2 procent ift. november 2019, hvor 57 busser blev nyregistreret.

Udviklingen i bussalget skal som altid tages med en række forbehold, da vi analyserer relativt små tal, og da enkelte leverancer kan påvirke udviklingen markant.

 

Oversigt

Vedhæftet findes:

  • Oversigten for det samlede salg af varebiler og lastbiler for november 2020
  • Oversigten for det samlede salg af varebiler og lastbiler for ÅTD (januar – november 2020)

Kilde

De Danske Bilimportører på baggrund af data fra Bilstatistik.dk.

Kildeangivelse

Alle gengivelser af data og oplysninger bedes kildeangives: De Danske Bilimportører.

Yderligere oplysninger

  • Interview og citater:
    Adm. Direktør Mads Rørvig, tlf. +45 30 16 10 04 eller mr@bilimp.dk
  • Data, statistik og bilag:
    PA- & kommunikationskonsulent Sara Gabrielsen, tlf. +45 71 11 94 91 eller slg@bilimp.dk