Varebilerne fik en sløj start på året, men det skyldes i høj grad de nye bilafgifter, som der var lidt usikkerhed om i starten af året for især varebiler. Dertil kommer, at salget i december også var særdeles højt.

Varebilerne fik en sløj start på året, men det skyldes i høj grad de nye bilafgifter, som der var lidt usikkerhed om i starten af året for især varebiler. Dertil kommer, at salget i december også var særdeles højt.

Varebilssalget i 2020 var ikke så påvirket af pandemien, som man kunne frygte. Både i bygge- og transporterhvervene har aktiviteten været høj, og varebilssalget gik ganske godt og var kun 6,0 procent nede ift. 2019. Salget i december 2020 blev tilmed rekordhøjt,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører, og fortsætter:

D. 4. december kom der en ny, politisk aftale om afgifterne på person- og varebiler. Imens forholdene for personbiler relativt hurtigt var klare, udestod der selv i januar fortsat væsentlige spørgsmål i forhold til varebilerne. De to forhold forklarer den sløve start på året. På trods af en dårlig start på året, forventer vi dog ikke et lavere salg i 2021.

Lastbilsalget endte 14,3 procent lavere i januar 2021 end i 2020, men ser man på udviklingen over de seneste 5-6 måneder, ligner udviklingen meget den tilsvarende periode året tidligere. I januar 2021 oplevede vi et beskedent lastbilsalg. Forventningen for 2021 er et samlet lastbilsalg, der ender over det realiserede i 2020.

Salget af busser ser ikke ud til at være kommet ud af starthullerne her i det nye år – i januar måned blev der ikke solgt en eneste bus. Alligevel er der forventninger om et ganske pænt antal indregistreringer i 2021, hvilket bunder i en del udskudte køb i det forgangne år. Vi forventer således et mere normalt busmarked i 2021 end det, som vi var vidne til i fjor.

Yderligere oplysninger

 • Interview og citater:
  Adm. Direktør Mads Rørvig, tlf. +45 30 16 10 04 eller mr@bilimp.dk
 • Data, statistik og bilag:
  PA- & kommunikationskonsulent Sara Gabrielsen, tlf. +45 71 11 94 91 eller slg@bilimp.dk

 

Pressefoto

 

Fakta

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilfabrikkernes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas.

 

Detaljeret information

Se venligst nedenstående.

—–

Analyse af det samlede bilsalg

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser.

Pressemeddelelse om personbilsalget i januar finder du her.

 

Varebilsalget hænger i bremsen

Med 2.066 nyregistrerede varebiler endte den forgangne måned 26,0 procent under samme januar sidste år, hvor der blev indregistreret 2.791 nye varebiler.

 

I januar 2021 blev der solgt relativt flere af de tunge varebiler (> 3.490 kg) end i januar 2020. Med 481 nyregistreringer udgjorde de tunge varebiler 23,3 pct. af varebilsalget. Det er 4,3 procentpoint mere end i januar måned sidste år. Omvendt måtte de lette varebiler (

 

Tilbagegang for de tungeste lastbiler

I januar måned kom 360 nye lastbiler ud på de danske veje. Det er 14,0 procent færre end sidste år, hvor der blev indregistreret 420 nye lastbiler.

 

Den sløje januar for lastbilerne skyldes betydeligt færre tunge lastbiler (> 24 ton) end i januar 2020. Imens tre ud af fire nye lastbiler havde en tilladt totalvægt over 24 ton i januar 2020, var det kun tilfældet for to ud af tre i den forgangne måned. Det resulterer i en tabt markedsandel på 8,1 procentpoint. Til gengæld blev der både indregistreret flere lette (

 

Ingen nye busser

Der blev indregistreret 47 busser i januar 2020 – i den forgangne måned blev der imidlertid ikke indregistreret en eneste. Det er er dog ikke ensbetydende med, at det bliver et sløjt år for busserne.

Udviklingen i bussalget skal som altid tages med en række forbehold, da vi analyserer relativt små tal, og da enkelte leverancer eller udeblivelsen af samme kan påvirke udviklingen markant. Som følge af at mange trafikselskaber udskød deres køb af nye busser i 2020, er det forventninger om et fornuftigt bussalg i 2021.

Oversigt

Vedhæftet findes Oversigten for det samlede salg af varebiler og lastbiler for januar 2021

 

Kilde

De Danske Bilimportører på baggrund af data fra Bilstatistik.dk.

 

Kildeangivelse

Alle gengivelser af data og oplysninger bedes kildeangives: De Danske Bilimportører.

 

Yderligere oplysninger

 • Interview og citater:
  Adm. Direktør Mads Rørvig, tlf. +45 30 16 10 04 eller mr@bilimp.dk
 • Data, statistik og bilag:
  PA- & kommunikationskonsulent Sara Gabrielsen, tlf. +45 71 11 94 91 eller slg@bilimp.dk