1. maj 2022 er der indregistreret 80.072 el-biler, hvilket er rekord, og over dobbelt så mange som samme tidspunkt sidste år.

Bestanden af elbiler vokser markant, hvilket primært skyldes den delvise afgiftsfritagelse samt stadig flere ny bilmodeller, der kommer på markedet.

“Danskernes bilkøb bliver stadig mere elektrisk. Vi forventer, at bestanden af elbiler over de kommende år vil stige markant, når leverancesituationen normaliseres, og bilproducenterne løbende lancerer nye bilmodeller i alle priskategorier” siger Mads Rørvig, administrerende direktør hos De Danske Bilimportører.

Nye tal viser, at bilindustrien alene i Europa i 2020 brugte 440 mia. kr. i forskning og udvikling, blandt andet med fokus på ny grøn teknologi, der skal nedbringe klima- og miljøbelastningen.

Stor efterspørgsel på nye biler, trods lave registreringstal

I april måned blev der indregistreret 11.015 personbiler, hvilket er 29% færre end samme periode sidste år. År til dato er niveuaet for indregistreringer ca. 24% lavere end sidste år. Det skyldes dog ikke forbrugernes manglende købelyst, men et generelt problem med leverancerne.

”Forbrugerne er sultne efter ny biler, men der er stadig klumper i forsyningskæderne, så vores tal er for tiden et billede af udbuddet og ikke af efterspørgslen. Der er særligt ubalance vedr. de grønne biler, hvor der er særlig stor forskel på udbud og efterspørgsel.” siger Mads Rørvig

“Det er dog ikke alle bilmodeller, man skal vente på. Flere modeller kan leveres indenfor kort tid.” siger Mads Rørvig

De opladelige biler udgjorde 30 % af nyregistreringer i april fordelt på 17 % plug-in og 13 % el. År til dato er der dog registreret flere elbiler end plug-in-hybridbiler.

 


Faldet i personbilsalget fortsætter

11015 nye personbiler fik plader på i årets fjerde måned, hvilket betyder at personbilsalget for april 2022 slutter langt under tallet for samme måned sidste år, hvor antallet lød på 15.518 nye personbiler. Det er et fald på 29,0 procent og 4.503 færre nyregistrerede biler i absolutte tal. År-til-dato er der blevet nyregistreret 45.246 personbiler, hvilket er et fald på 23,8 procent.


I top 3 over de mest populære mærker er Volkswagen nummer 1, Mercedes-Benz nummer 2 og Hyundai nummer 3.

Stigende elbilsalg

Nye elbiler kom ud at køre i april måned, hvilket svarer til 13,2 procent af det samlede bilsalg. Det er betydeligt højere end de 6,5 procent som april 2021 stod for. Elbilsalget i april 2022 er steget med 44,5 procent i forhold til samme måned sidste år.

Efter afslutningen på april måned, har 2022 så frem budt på 7.403 nye elbiler, hvilket er højere end sidste år, hvor derpå samme tidspunkt blev registreret 3.995 nye elbiler. Det betyder, at der i årets første fire måneder er kommet 85,3 procent flere elbiler ud på de danske veje sammenlignet med sidste år.

Plug-in hybriderne under sidste års niveau

Plug-in hybriderne slog rekorder i 2021, men har haft et hårdt 1. kvartal på grund af de nye afgiftsstigninger. Årets fjerde måned har budt på 1.849 nyregistrerede plug-in hybridbiler og det er et fald på 34,8 procent i forhold til samme måned sidste år.

År-til-dato er der kommet 7.396 nye plug-in hybrider ud på vejene, mens der i de første fire måneder af sidste år kom 10.352 nye plug-in hybrider ud at køre. Derved har der år-til-dato været et fald på 28,6 procent i forhold til samme periode sidste år.

Næsten hver tredje bil er opladelig

Plug-in hybriderne er tilbage over elbilerne i absolutte tal men elbilerne viser det største skridt frem i markedsandelen i forhold til samme måned sidste år.  Markedsandelen for elbiler stiger fra 6,5 procent til 13,2 procent, mens markedsandelen for plug-in hybrider lyder på 16,8 procent, hvilket giver 30.0 procent samlet. Dette er en smule lavere end markedsandelen år-til-dato. Her er markedsandelene mere ens, med 16,4 procent til elbiler og 16,3 til plug-in hybrider, hvilket samlet er 32,7 procent.

SUV'erne fylder 46 procent af bilsalget

Når det kommer til de forskellige bilsegmenter, vinder SUV’erne markedsandele. Antallet af SUV’er stiger med 3,7 procentpoint. De største fald tager Mellem og Mikro segmentet som falder med hhv. 1,9 og 1,8 procentpoint.

Hvis vi zoomer ind på SUV-segmentet har der været meget større udsving. De mest iøjnefaldende er faldet til de mellemstore SUV’erne som falder med 13,7 procentpoint mens små og store SUV’er stiger med 7,5 og 7,9 procentpoint. Selvom Luksus og Offroad er mindre grupper så er der også store forandringer i absolutte tal. Der er mere end dobbelt så mange premium SUV’er, 91 nye premium SUV’er mod 44 sidste år. Offroad SUV’erne er faldet fra 274 til 120 Offroad SUV’er.

Fordelingen mellem købs- og leasing andel

Leasing er for tredje måned i træk foran købsandelen. Af alle nyregistrerede personbiler er 15,7 procent privatleaset, 41,8 procent er erhvervsleaset og 42,5 procent er købt. Blandt de seneste 12 måneder er de sidste tre måneder de eneste måneder hvor leasingandelen har været større end købsandelen. Denne måned er den klart laveste købsandel i de seneste 12 måneder. Dette kan indikere en forsigtig købstilgang blandt købere i en økonomisk usikker tid.

 

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Stine Bo Rosenquist

Seniorkonsulent

+45 53 37 01 36 sbr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk