Nyheder / Bilsalg 2. januar 2022

Bilåret 2021 var helt elektrisk

image description

2021 blev året, hvor den grønne omstilling i bilsalget for alvor tog fart med mere end en fordobling af opladelige biler i forhold til 2020. Rekorden blev sat i december, hvor de opladelige biler udgjorde 58 % af salget. Dog bød 2021 på tilbagegang i det samlede personbilsalg.

Selvom det generelle personbilsalg med 185.328 nye personbiler over hele året ikke blev helt som forventet, udmærkede 2021 sig med mere end 65.000 nye opladelige biler. Heraf udgjorde de fuld-elektriske biler 24.917 stk., mens de resterende 40.464 stk. var plug-in hybrider.

Salget af elektriske biler i december måned lod sig ikke slå ud af nedlukning og coronasmitte. Elbilerne udgjorde med 4.765 nye biler hele 26,8 procent af månedens bilsalg, mens plug-in’erne stod for 31 procent med 5.509 nyregistreringer. Samlet set var mere end 10.274 af decembers nye biler elektriske, hvilket svarer til 57,8 procent af bilsalget – det er ny rekord både i absolutte og relative termer.

”De grønne biler leverede en fornem slutspurt i december måned i et år, hvor salget af grønne biler er gået langt bedre end de fleste havde turdet håbe på. Elbilsalget er steget med 75 procent i forhold til 2020, mens plug-in hybriderne er vækstet med over 120 procent. Vi forventer dog, at andelen af plugin-hybriderne vil falde i 2022, da afgiften på netop disse steg til nytår” udtaler Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører, og fortsætter:

“Desværre har bl.a. coronapandemien medført en global mangel på komponenter, som har lagt en generel dæmper på bilproduktionen og forårsaget forlængede leveringstider på nye biler for de danske bilkøbere. Der er ingen tvivl om, at bilsalget ville have været højere, hvis vi havde nemmere ved at skaffe biler hjem. I stedet endte bilsalget 7 procent under 2020, hvilket – situationen taget i betragtning – er ganske udmærket.”

Ladenetværket halter stadig efter

Det rekordhøje salg af opladelige biler stiller store krav til landeinfrastruturen. I efteråret beskrev vi, hvordan ladenetværket halter efter i mange kommuner, især i kommuner med mange borgere i etageejendom, som ikke har mulighed for egen ladeboks i carporten eller i garagen. Analysen kan læses her.

“Etableringen af nye ladestationer er efterhånden kommet op i tempo, men kan stadig ikke følge med udviklingen i solgte elbiler. I julen fik vi igen syn for, at udbredelsen af opladelige biler er langt foran udrulningen af ladenetværket. På de travleste rejsedage måtte elbilister vente i lange køer ved de populære ladestationer – det er ikke holdbart, og det afholder mange forbrugere fra at vælge en elektrisk bil” udtaler Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Pr. 31. december 2021 er der indregistreret knap 2.781.855 personbiler, hvoraf de opladelige biler udgør 144.498 køretøjer.

Detaljeret analyse

Se nedenfor.

Kilde

De Danske Bilimportører på baggrund af data fra Bilstatistik.dk.

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekst indhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelsen af tal og statistikker bedes kildeangives: Bilstatistik.dk

 


Lille nedgang i personbilsalget i 2021

Personbilsalget i 2021 været udfordret af den globale forsyningsmangel, som har forlænget leveringstiderne på nye biler. Det smittede desværre også af på årets bilsalg, der med 185.328 nyregistreringer, endte 6,4 procent under niveauet for 2020.

Den 1. januar 2022 trådte nye ændringer i bilafgifterne i kraft, særligt for grønne biler og firmabiler. December 2021 sluttede således med 17.760 nyregistreringer, hvilket er flest biler på en kalendermåned siden juni 2021, som bød på 20.265 nyregistreringer. Den forgangne måned kunne dog ikke helt følge med december 2020, der bød på 22.730 nye personbiler. Med til historien hører dog, at der også blev indført nye afgifter pr. 18. december 2020, hvilket påvirkede december 2020 positivt.

Årets mest populære mærker var Volkswagen, Toyota og Peugeot i nævnte rækkefølge.

Rekordår for elbilerne

2021 blev et rekordår for elbilerne med en vækst i salget på 75,1 procent i forhold til 2020. Helt præcist blev der indregistreret 24.917 nye elbiler i det forgangne år, mens der blev solgt 14.228 elbiler i 2020. Andelen af elbiler steg dermed fra 6 procent i 2020 til 13,4 procent i 2021.

Årets sidste måned blev også en ganske god måned for elbilerne. Med 4.765 nyregistrerede elbiler i december 2021 er salgsrekorden fra samme måned i 2020 slået med hele 913 nye elbiler. Mere end hver fjerde bil var en elbil i den forgangne måned.

Plug-in hybridsalget mere end fordoblet i 2021

Plug-in hybriderne har haft et festligt år. Faktisk bød 2021 på over dobbelt så mange plug-in hybrider som i det forrige år. I 2021 blev der nyregistreret 40.468 plug-in hybrider, mens der i 2020 blev registreret 18.240 nye plug-in hybrider. Plug-in’erne udgjorde 21,8 procent af bilsalget i 2021 i modsætningen til de 8 procent plug-in hybriderne udgjorde i 2020.

Decembersalget var også ganske pænt, og der blev uddelt nøgler til 5.509 nye plug-in hybrider. Det er 57,4 procent flere end i december 2020, hvor der kom 3.499 nye plug-in hybrider ud at køre.

De alm. (ikke-opladelige) hybrider stod for 4,8 procent af bilsalget i det forgangne år, hvilket er nogenlunde på niveau med året før.

Rekordhøj andel opladelige biler i december

For første gang nogensinde i Danmark er der solgt flere opladelige biler end fossilbiler på en måned. De opladelige biler udgjorde 57,8 procent i den forgangne måned, og 35,2 procent over hele året. Dette er en markant stigning i forhold til både december 2020 og året 2020 som helhed, der bød på henholdsvis 32 procent og 15 procent.


SUV'erne buldrede frem i 2021

I 2021 blev den helt store vinder – og det i forvejen største segment – SUV’erne, som øgede markedsandelen med 10,7 procentpoint i 2021 i forhold til 2020. Omvendt oplevede det næststørste segment, Lille-segmentet, det største fald på 3,5 procentpoint i 2021 i forhold til året før.

I december 2021 var det også SUV-segmentet som øgede sig mest med 10,9 procentpoint. Det samme galt for det næststørste segment, Lille-segmentet, der fald med 3,7 procentpoint i december 2021.

Det største segment, SUV-segmentet, er blevet endnu større. Herunder er det især mellemstørrelsen og de store SUV'er, der har bidraget til et yderst positivt år for SUV'erne, der har vækstet henholdsvis 7,7 og 3,3 procent i 2021.

Zoomer vi ind på SUV-segmentet for december 2021, er der også sket markante ændringer blandt SUV-klasserne. Mellemstørrelsen og de store SUV’er steg mest med henholdsvis 3,3 og 10,6 procentpoint. I den anden ende af spektret finder vi Lille- og Offroad-klassen, der faldt henholdsvis 11,8 og 1,3 procentpoint for december 2021.

Fordelingen mellem købs- og leasingandel

Fordelingen mellem købs- og leasingandelen har gennem hele 2021 været nogenlunde konstant. I sidste måned af 2021 udgjorde privatleasing 13,3 procent af nyregistreringerne, erhvervsleasing udgjorde 35,1 procent, og køb udgjorde 51,6 procent.

Yderligere detaljer om bilsalget

Pressemeddelelse om salg af varebiler, lastbiler og busser udsendes i uge 1/2022.

Bilag

Vedhæftet nederst på siden.

Yderligere oplysninger

Kommentarer
Mads Rørvig
Adm. direktør
Statistik
Stine Bo Rosenquist
Seniorkonsulent

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilfabrikkernes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kilde 

De Danske Bilimportører på baggrund af data fra Bilstatistik.dk. 

Kildeangivelse 

Gengivelse bedes kildeangives: De Danske Bilimportører, Bilstatistik.dk