Nyheder / Bilsalg 1. februar 2023

Bilåret 2023 starter godt

image description

Januar 2023 bød på 10.403 nyregistrerede personbiler, hvilket betyder en stigning i indregistrerede biler for første gang i 11 måneder.

Bilsalget i januar er steget med 10,7 procent sammenlignet med samme måned sidste år. Det giver optimisne efter en periode med forsyningskrise, som har sat sit præg på bilsalget gennem længere tid. Leveringstiderne på biler er i bedring, og prognoserne for 2023 er nu en smule mere optimistiske end for blot et par måneder siden.

”Vi er kommet rigtig godt fra start i 2023 ift. sidste år, der samlet set blev et skuffende bilår. Renten er faldet, energipriserne er normaliseret og bilernes leveringstider er på vej ned. Det gør os optimistiske ift. bilåret 2023, der dog stadig er præget af stor usikkerhed.” siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

Den grønne bølge fortsætter

Elbilsalget i januar 2023 udgjorde med 2.202 biler 21 procent af salget hvilket er en stigning på 32 procent sammenlignet med januar 2022, hvilket er godt for Danmarks grønne ambitioner. Også biler med konventionelle benzin- og dieselmotorer er med til at bringe CO2-udledningen ned. Siden 2019 er CO2-udledningen fra alle nye danske biler er faldet 37 procent, når man opgør det efter EU’s WLTP-metode.

”Elbilerne bliver en større og større del af det danske marked, hvilket er positivt for den grønne omstilling og ambitionerne herfor. Også ny teknologi i benzin- og dieselbiler bidrager til at reducere CO2-udledningen i Danmark. Bilproducenterne har i dag fokus på at udvikle ny teknologi inden for alle typer af biler, hvilket nu for alvor slår igennem, og er en stor del af løsningen på at nå Danmarks ambitiøse klimamålsætninger” siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk


Stigning i personbilsalget for første gang i 11. måneder

Efter et år med mange udfordringer for personbilsalget, er det nu kommet tilbage på sporet. I januar er der blevet registreret 10.403 nye personbiler, hvilket er 1.001 flere end i januar 2021. Det udgør en stigning på 10,6 procent. Det er første gang siden februar 2022, at personbilsalget er steget i forhold til året forinden. Det tyder på et 2023 med mere normale leveringstider, selvom markedet stadig er præget af usikkerhed.

Elbilerne brager frem igen

Elbilerne har endnu en gang haft en god måned i januar. Der er blevet registreret 2.202 nye elbiler, hvilket er 32 procent flere end i januar 2022, hvor antallet var 1.668. Elbilerne har efterhånden fundet fodfæste på det danske marked, hvilket blandt andet er et resultat af afgiftsrabatten, en forbedret ladeinfrastruktur og ny teknologi i bilerne. Elbilerne har dermed også udgjort 21,2 procent af det samlede personbilsalg i januar. Elbilerne er, sammen med den nyere teknologi i benzin- og dieselbiler, årsagen til, at CO2-udledningen fra nye biler er faldet 37 procent siden 2019.

Salget af plug-in hybrider går fortsat nedad

Der er blevet registreret 417 færre plug-in hybrider i januar 2023, sammenlignet med januar 2022, hvilket udgør et fald på 34,4 procent. Dette afspejler den faldende interesse for plug-in, der viser, at registreringsafgiftsaftalen fra 2020 har den ønskede effekt. I 2022 byttede elbilerne og plug-in hybriderne plads. Hvor plug-in hybriderne havde føringen og fremgangen i 2021, har elbilerne nu definitivt overhalet, og denne tendens fortsætter i 2023. Plug-in hybridernes andel af det samlede personbilsalg er faldet fra 12,9% procent i januar 2022 til 7,6 procent i januar 2023.


Fremgang til SUV-segmentet

Tallene fra januar 2023 viser at danskerne foretrækker to segmenter. Danskerne er fortsat glade for SUV’erne, og dette gør sig også gældende i den første måned af 2023. Hele 49,2 procent af nyregistreringerne i januar 2023 udgøres af SUV-segmentet. Dette segment har også haft fremgang i løbet af 2022. Segmentet har oplevet en stigning på godt 5,4 procentpoint sammenlignet med samme måned sidste år. Fremgangen til SUV-segmentet er især sket på bekostning af mellemsegmentet og det store segment, som er gået tilbage med henholdsvis 1,6 og 2,7 procentpoint. Det næststørste segment er de mindre biler, som på trods af en nedgang på 3 procentpoint, udgjorde 23,5 procent i januar 2023.

Under kategorien SUV’er, er det særligt de små, mellem og store SUV’er, som danskerne anskaffer sig i januar 2023. De små SUV’er står for en andel på 20 procent af nyregistreringerne i januar, imens mellem-SUV’erne står for 48,2 procent og de store sidder på 29,6 procent af markedet. Det er også det store segment, der har opnået den største fremgang, på 10,4 procent point.

Fordelingen mellem købs- og leasing andel 

2022 blev et år, som var præget af store leasingandele som resultat af den store økonomiske usikkerhed der har været i 2022, som har gjort forbrugerne forsigtige, hvilket har gjort leasing mere attraktivt, fordi det er mindre forpligtende. I januar 2023 er kurven knækket, da andelen af privatleasede biler har været 13,5 procent, mens andelen af erhvervsleasede biler har været 33,8 procent. Det efterlader en købsandel på 52,7 procent, hvilket er den største købsandel der har været i løbet af det sidste år.

Yderligere oplysninger

Citater mv.
Mads Rørvig
Adm. direktør
Data
Stine Bo Rosenquist
Seniorkonsulent
Kildehenvisning

 

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk