Forhandlingerne om fremtidens registreringsafgift synes at være gået i stå. På den ene side står regeringen med et ønske om, udelukkende at sænke procentsatsen mens Dansk Folkeparti sammen med flere andre partier i Folketinget ønsker at omlægge registreringsafgiften så den tager udgangspunkt i bilens miljøbelastning og sikkerhed. Også regeringspartiet Det Konservative Folkeparti, har ytret støtte til denne ordning.

OBS! Rapportens side 36 er opdateret mandag d.4.sep. kl. 16.07. Der var en simpel tastefejl i øverste beregningseksempel. Der skulle naturligvis stå 21.000 kr. i øverste linje og ikke 15.000 kr. Det har ingen påvirkning på resten af rapporten. 

Nu præsenterer De Danske Bilimportører en model, hvor begge parter kan få deres ønsker opfyldt. Bilimportørerne har nemlig regnet på model med en lavere og en mere simpel teknisk registreringsafgift der giver mere miljøvenlige og sikrere biler på vejene.

”Det bedste for Danmark er, at vi får registreringsafgift baseret på bilens teknik, og ikke bilens pris, som det er i dag. Kun på den måde får vi sikrere og mere miljørigtige biler. Derfor har vi fået lavet en rapport, der viser et kompromis mellem de forskellige politiske ønsker. Som det er i dag kører den nye teknologi indenfor miljø og sikkerhed direkte udenom Danmark da vi har en afgift baseret på bilens pris. Det mener vi er helt forkert og skadeligt for samfundet.” Udtaler Gunni Mikkelsen fra De Danske Bilimportører.

I rapporten, der er udarbejdet af det anerkendte konsulenthus Copenhagen Economics, er der beregnet scenarier for en omlægning af den værdibaserede afgift til en ny teknisk afgift baseret på kun to parametre; CO2 og vægt. Ifølge De Danske Bilimportører vil dette være den mest simple omlægning, der vil have den største positive effekt.

Rapporten operer med to scenarier: Et provenu-neutralt scenarie, og et scenarie hvor omlægningen er fulgt af en afgiftssænkelse. I begge scenarier vil CO2 udledningen fra de nye biler sænkes med over 3%, og der vil ske en markant stigning i udbredelsen af nyt sikkerhedsudstyr. Gunni Mikkelsen forklarer:

’Vi mener at vores model med det lavere provenu burde være den gyldne kompromisløsning for forhandlingspartnerne. Der vil komme betydeligt billigere biler, og det vil blive de mest miljørigtige og sikre af slagsen. Det burde være lige til at gå til.’  

En af branchens grunde til at de ønsker en teknisk afgift er at de administrative byrder vil minimeres og vi vil få et mere retfærdigt skattesystem. I dag kan der være meget stor forskel på, hvad fuldstændig identiske biler betaler i afgift pga. den værdibaserede afgift. Med en ny teknisk afgift vil ens biler altid skulle betale det samme i afgift, og det vil gøre alt meget lettere og mere gennemskueligt – både for forbrugerne, SKAT og branchen.

FAKTA: Bilpriser ved omlægning til teknisk afgift med
lavere provenu

En VW UP! bliver ca.
5.000 kr. billigere

En Mazda 6 bliver
ca. 50.000 kr. billigere

En VW Golf bliver
ca. 50.000 kr. billigere

For generelle spørgsmål og kommentarer til rapporten kontakt:
Gunni Mikkelsen, Direktør for De Danske Bilimportører, tlf: 31361041

For tekniske spørgsmål vedrørende beregninger i rapporten:
Martin Bo Westh Hansen, Managing Economist hos Copenhagen Economics, tlf: 23331820