Selvom november bød på endnu et fald i antal indregistrerede personbiler ift. sidste år, er der bedring at spore i tallene. Elbilerne er i fremgang, og hver fjerde nye bil i november var en elbil.

Der er blevet indregistreret 13.127 nye personbiler i november 2022 mod 14.952 i november 2021, hvilket svarer til et fald på 12,2%. Faldet er mindre end det samlede fald år til dato på 20,6 procent, så selvom der stadig er leveringsudfordringer i bilindustrien, er der bedring at spore.

Elbilerne udgjorde 24,6 procent af de samlede nyregistreringer i november. Med 3.225 nye elbiler er det også blevet til en lille fremgang på 6,6 procent sammenlignet med november 2021.

”Det er ikke overraskende, at der stadig er spor af forsyningsproblemerne i novembers bilsalg, men det er positivt, at det nu bliver bedre. Leveringstiderne på biler falder, selvom der kan være stor forskel afhængigt af mærke og model”, siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

Årsskifte med afgiftsstigninger venter

Årets slutning nærmer sig, og det betyder, at afgiftsstigninger på elektriske biler nærmer sig, da afgiftsrabatten på elektriske biler bliver udfaset fremmod 2030. Det er derfor forventeligt, at mange danskere vil handle bil inden afgifterne stiger til nytår.

“Danskerne er meget følsomme overfor afgiftsstigninger, og vi forventer, at der vil være øget aktivitet hos bilforhandlerne her i december, så man undgår en afgiftsstigning, der for flere bilmodeller kan være over 10.000 kr. Bilsalget for december afhænger selvfølgelig af mulighederne for levering, men flere mærker har biler på lager, som står klar til danskerne” siger Mads Rørvig.


Færre personbiler i november

Mens der i november 2021 blev registreret 14.950 nye biler, har antallet i november 2022 været 13.127, hvilket udgør et fald på 12,2 procent. Faldet er derfor mindre end det samlede fald år til dato på 20,6 procent, svarende til 34.457 færre personbiler. Der har været udfordringer med levering af biler i 2022, som følge af den forsyningskrise, som har præget hele verden. På trods af stor efterspørgsel på biler, har der derfor været betydeligt færre nyregistreringer, men faldene begynder stille og roligt at blive mindre, da leveringstiderne langsomt normaliserer sig.

I top 3 over de mest populære mærker er Volkswagen nummer 1, Mercedes-Benz nummer 2 og Hyundai nummer 3.

Endnu en måned med fremgang til elbilerne

Der er kommet 3.225 nye elbiler på de danske veje i november mod 3.025 i november 2021. Det betyder, at salget af elbiler er steget med 6,6 procent. Elbilerne har denne måned udgjort 24,6 procent af de samlede nyregistreringer, mens andelen var 20,2 procent samme måned sidste år. Det understreger den store efterspørgsel efter elektriske biler, som bidrager til den grønne omstilling af persontransporten. År til dato er der blevet registreret 25.178 nye elbiler, hvilket er 5.859 flere end i samme periode sidste år. Det udgør en stigning på 30,3 procent, når vi går ind i årets sidste måned.

Plug-in hybriderne falder 

Mens elbilerne endnu en gang er steget, er plug-in hybriderne endnu en gang faldet. Der er kommet 2.233 nye plug-in hybrider på vejene i november, hvilket er 1.404 færre end i november 2021, hvor antallet var 3.637. Det udgør et fald på 38 procent. Det viser endnu en gang, at afgiftsaftalen fra 2020 virker efter hensigten, da elbiler udbredes, mens plug-in hybriderne løbende udfases. Andelen af plug-in hybrider af det samlede bilsalg har således kun udgjort 17 procent i november 2022, mens andelen var 24,3 procent i november 2021. År til dato er der nyregistreret 23.016 nye plug-in hybrider, hvilket er 34,2 procent færre end i de første 11 måneder af 2021.

SUV-segmentet vokser igen

November har endnu engang budt på fremgang til SUV-erne. Sammenlignet med november 2021, er SUV-segmentet vokset med 9,1 procentpoint, hvilket giver det en samlet andel på 54,54 procent. Fremgangen er især sket på bekostning af mikro-, lille- og mellemsegmentet, som er gået tilbage med henholdsvis 2,5, 3 og 4 procentpoint, mens også det store- samt MPV-segmentet har oplevet en mindre tilbagegang på henholdsvis 0,4 og 0,3 procentpoint. Premium-segmentet er vokset med 0,7 procentpoint i november, og dets markedsandel er dermed vokset til 3,95 procent, men ellers har der ikke været de store udsving blandt de øvrige segmenter.

Fordelingen mellem købs- og leasing andel 

Andelen af leasede biler har endnu engang været større end andelen af købte biler, hvilket er en tendens, der har præget hele 2022. Den pressede økonomi giver nemlig anledning til at store køb overvejes ekstra grundigt, hvor leasing forpligter forbrugerne i lavere grad. Andelen af privatleasede biler i november har været 13,2 procent, mens andelen af erhvervsleasede biler har været 46,1 procent. Det efterlader en samlet købsandel på 40,7 procent, hvilket er det mindste købsandel, der er set det seneste år.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Stine Bo Rosenquist

Seniorkonsulent

+45 53 37 01 36 sbr@bilimp.dk

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk