Bilsalget i oktober gik frem med 22 procent i forhold til 2022, hvilket hidtil er en af de største fremgange i år 2023. I samme periode blev salget af elbiler fordoblet.

Der var fart på bilsalget i oktober måned, hvor der blev indregistreret 13.233 nye personbiler. Det var 2.387 flere end i oktober 2022 og svarede dermed til en fremgang på 22 procent. Oktober måneds fremgang gjorde oktober til endnu en måned i rækken med fremgang i bilsalget i forhold til 2022.

En anden bemærkelsesværdig udvikling var blandt elbilerne, hvor registreringerne blev mere end fordoblet med en udvikling på 100 procent. De opladelige biler, elbilerne og plug-in hybriderne, udgjorde 47 procent af personbilsalget i oktober.

”Vi er glade og tilfredse med udviklingen i bilsalget. I starten af året skabte særligt rentestigninger og inflation bekymring for bilsalget, men vi kan konstatere, at danskerne har stor appetit på nye biler – og særligt elbiler. Det er meget positivt for den grønne omstilling,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Giv danskerne laderet

Salget af elbiler giver et stort behov for ladestandere. Året 2023 har budt på stor fremgang for elbilerne måned for måned. I oktober 2022 opnåede Danmark en milepæl med 100.000 elbiler. I dag, godt et år efter, kører der over 176.000 elbiler på de danske veje. Udviklingen synes at fortsætte, hvilket skaber et stort behov for mere ladeinfrastruktur.

Ifølge Danmarks Statistik bor mere end 730.000 danske familier med bil i en bolig, hvor der ikke nødvendigvis er mulighed for fast parkering og etablering af egen ladeboks. Det er derfor vigtigt, at familierne sikres adgang til offentlige ladepunkter, da det er en væsentlig forudsætning for at sikre den grønne omstilling af bilparken. Derfor har De Danske Bilimportører foreslået at indføre ‘laderet’ for de mange danskere.

“Ønsket om flere elbiler i Danmark bliver vanskeligt at gennemføre, fordi der mangler ladestandere. Med vores forslag vil en borger med bopæl i fx en etagebolig, uden mulighed for egen parkering, kunne kræve af kommunen, at der skal opsættes ladestandere på offentlige parkeringspladser ved ejendommen” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Læs mere om forslaget her


Oktober måned bød på en stor fremgang i personbilsalget og byggede videre på den generelle vækst i bilsalget, der har været siden årsskiftet. Der blev registreret 13.233 nye biler i løbet af måneden, hvilket var tilsvarende en stigning på 22 procent sammenlignet med indregistreringerne i oktober 2022. Fremgangen var en af de største i 2023 hidtil kun overgået af marts og juni hvor indregistreringstallene voksede med hhv. 22,9 og 23,7 procent.

Det betyder, at med 2 måneder tilbage af 2023 ligger salget år til dato 14,4 procent over samme periode sidste år. Det svarer til et mersalg hidtil i 2023 på 17.274 enheder. Væksten på 17.274 biler er faktisk større end nogen enkeltstående salgsmåneder i hele 2022, hvor der i, den bedst sælgende måned, december blev indregistreret 15.215 nye personbiler.

De 3 mest populære mærker i oktober var henholdsvis Volkswagen, Peugeot og Audi.

Elbilsalget fordoblet endnu engang

I oktober måned blev der indregistreret 4.825 nye elbiler, hvilket er en fordobling i forhold til samme måned sidste år, hvor der blev indregistreret 2.404 elektriske biler. Differencen i nyregistreringer udgør 2.421 enheder, hvilket svarer til en vækst på 100,7 procent. El udgjorde som drivmiddel 36,5 procent af registreringerne, hvilket dog var mindre end sidste måned, hvor el nåede en historisk høj drivmiddelandel på 42,7 procent.

Fortsat nedgang i plug-in hybridsalget

I oktober blev der indregistreret 1.407 nye plug-in hybridbiler. Det er 426 færre biler end oktober 2022, hvilket resulterede i en nedgang på 23,2 procent. Interessen for plug-in hybrid som drivlinje har været generelt nedadgående hele året, hvilket har medvirket til, at salget år til dato er faldet med 31,3 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Tendensen har kunne ses, siden afgiftsfritagelsen for plug-in hybrider begyndte at blive udfaset. I oktober udgjorde plug-in hybridbilerne som drivmiddel en andel på 10,6 procent af nyregistreringerne.

Drivmiddelfordelingen

I oktober var de største forskydninger i drivmiddelfordelingen forårsaget af fremgang i elbilsalget og tilbagegang i plug-in hybridsalget. El blev det største drivmiddel i oktober med en markedsandel på 36,5 procent. Det var en fremgang på 14,3 procentpoint fra oktober 2022, hvor el havde en markedsandel på 22,2 procent. El var det eneste drivmiddel, der forøgede sin markedsandel sammenlignet med oktober 2022. Benzin blev det næststørste drivmiddel i oktober og havde en markedsandel på 33,8 procent, hvilket var 0,3 procentpoint mindre end i samme måned sidste år. Den største tilbagegang var hos plug-in hybriderne, som gik tilbage med 6,3 procentpoint i markedsandel og endte med en andel på 10,6 procent. Det betød, at de milde hybrider, på trods af en tilbagegang på 1,6 procentpoint, fik en større andel end plug-in hybriderne i oktober og stod for 11,6 procent af indregistreringerne. Dieseldrevne biler og de almindelige hybridbiler gik begge tilbage i andel med hhv. 2,1 og 4,1 procentpoint og deres respektive andele endte på hhv. 4,1 og 3,4 procent.

De opladelige personbiler - elbilerne og plug-in hybriderne - udgjorde i oktober 2023 knapt tilsammen 47,1 procent.

Segmentfordeling

I oktober var de største segmenter hhv: SUV-segmentet, Lille-segmentet, Mellem-segmentet og det store segment, der havde markedsandele på hhv. 55,8, 18,2, 10,1 og 7,4 procent. De fire segmenter stod derfor tilsammen for over 90 % af samtlige indregistreringer i oktober. SUV-segmentet, der var over tre gange så stort som det næststørste segment, var igen på overbevisende manér det mest populære segment. Sammenlignet med samme måned sidste år gik SUV'ernes markedsandel frem med 1,5 procentpoint.

Internt i SUV segmentet var den største forskydning i det mindste SUV-segment, der gik tilbage med 7 procentpoint fra 30,3 procent til 23,3 procent. På bekostning af det lille SUV-segments tilbagegang gik segmenterne Mellem, Stor og Premium alle frem med over 2 procentpoint. Mellem-segmentet var det mest populære segment internt blandt SUV-bilerne og med en andel på 49,8 procent stod Mellem-segmentet for næsten halvdelen af alle registrerede SUV'er. Derfor var ca. hver fjerde bil der blev indregistreret i oktober måned en mellemstor SUV.

Fordeling mellem leasing og køb

I oktober udgjorde leasing 55,8 procent af markedet og købsandelen var således de resterende 44,2 procent. Ud af de 55,8 procent udgjorde privatleasingen en andel på 22,5 procent og erhvervsleasingen udgjorde en andel på 33,4 procent. Købsandelen var faldende i starten af året og endte i juli måned på 39,8 procent, men de seneste måneder har købsandelen været stigende igen. Købsandelen i oktober var dog fortsat 8,5 procentpoint under købsandelen i januar. Privatleasingandelen har modsat været stigende siden årsskiftet, mens andelen af erhvervsleasing har været præget af flere udsving i perioden. Erhvervsleasingen var i oktober på 33,4 procent og dermed 0,4 procentpoint lavere end ved årsskiftet, hvor den lå på 33,8 procent. Stigningen i leasingandelene og udsvingene fra måned til måned kan ses som et tegn på usikkerhed i markedet, hvilket gør leasing mere attraktivt end køb for forbrugerne.

Siden årsskiftet har der været en generel stigning i andelen af private anskaffelser. I oktober faldt de private anskaffelser dog lidt sammenlignet med september. I oktober udgjorde de private anskaffelser 61,5 procent, hvilket betød at erhvervsanskaffelser udgjorde en andel på 38,5 procent.

Yderligere oplysninger

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistik bedes kildeangivet: bilstatistik.dk

Pressefoto

Klik her