Marts 2022 bød på 14.623 nyregistrerede personbiler, hvilket er 38 % mindre samme periode sidste år. Efterspørgslen efter grønne biler fortsætter og de udgør 35 % af indregistreringerne i marts måned.

Første kvartal i 2022 har generelt været præget af et lavere bilsalg end sædvanligt. Hvor der i de første tre måneder af 2021 blev registreret 43.886 personbiler, er tallet i samme periode 2022 34.231. Det er et fald på 22 pct, som i høj grad skyldes manglen på delkomponenter i bilindustrien. 

Vi er desværre kommet dårligt fra start i 2022, hvilket skyldes manglen på delkomponenter i bilindustrien. Efterspørgslen blandt kunderne er dog stadig intakt, og der er stor interesse for at anskaffe sig en ny bil,” siger Mads Rørvig, administrerende direktør for De Danske Bilimportører.

Vi går samtidig nogle usikre måneder i møde grundet krigen i Ukraine samt dens betydning for dansk økonomi” siger Mads Rørvig.

35 % elektriske biler i marts

I marts er der 5.177 opladelige biler, som svarer til 35 % af salget, der fordeles ligeligt mellem el og plugin-hybrid. Ser vi på første kvartal af 2022 har de opladelige biler udgjort 34 % af salget, hvor der samlet er solgt flere elbiler end plugin-hybrider.

Tallene for første kvartal af 2022 viser, at afgiftsomlægningen fra december 2020 virker efter hensigt, og at der nu samlet i 2022 sælges flere elbiler end plugin-hybridbiler,” siger Mads Rørvig.

Detaljeret analyse

Se nedenfor.


Stort fald i personbilsalget i marts

Marts måned har budt på 14.623 nyregistrerede personbiler, hvilket betyder at personbilsalget for marts 2022 slutter langt under tallet for marts 2021, hvor antallet var 23.726. Det er et fald på 38.4 sammenlignet med sidste år. Det er også en del af et generelt fald i det første kvartal af 2022, hvor der er solgt 9.655 færre personbiler end i første kvartal i 2021. Det svarer til et fald på 22 pct.


I top 3 over de mest populære mærker er Volkswagen nummer 1, Mercedes-Benz nummer 2 og Peugeot nummer 3.

Det flyvende elbilsalg fortsætter

Antallet af nyregistrerede elbiler i marts 2022 har været 2.557 og er der med det højeste i år 2022 indtil videre. Det er steget med 23,6 pct. i forhold til marts 2021, hvor der blev indregistreret 2.068 elbiler. Andelen af elbiler af det samlede personbilsalg var 17,5 pct. i marts 2022, hvor den i marts 2021 kun var 8,7 pct. I første kvartal 2022 er der solgt 5.949 elbiler og dermed næsten dobbelt så mange som i første kvartal 2021, hvor antallet var 2.989.


Antallet af plug-in hybrider næsten halveret

Plug-in hybriderne havde et historisk højt salg i marts 2021, med 4.703 nyregistrerede biler, mens der i år er solgt lige over halvt så mange hybridbiler, nemlig 2.620. Det er et fald på 44,3 pct. Plug-in hybriderne har i marts 2022 udgjort 17,9 pct. af det samlede personbilsalg, hvilket er lavere end i marts 2021, hvor næsten hver femte nyregistrerede personbil var en plug-in hybrid. Dette viser, at afgiftsmodellen med de gradvist stigende afgifter, har den ønskede effekt. I første kvartal 2022 er der i alt solgt 5.547 plug-in hybrider, hvilket er 26,2 pct. færre end sidste år, hvor antallet var 7.518.


Grønne biler fylder i 2022

I første kvartal 2022 har el- og plug-in hybridbiler fyldt i bilsalget og de har samlet udgjort 33,6 pct. af nyregistreringerne. Det er næsten 10 pct. mere end i de tre første måneder af 2021, hvor andelen var 23,9 pct.

Mere fremgang til SUV’erne

Når det kommer til de forskellige bilsegmenter, vinder SUV’erne og de store biler endnu engang markedsandele. Hvor andelen af SUV’er af det samlede personbilsalg i marts 2021 var 42,2 pct., har andelen i marts 2022 været 51,1 pct. Over halvdelen af de nyregistrerede personbiler hører altså til SUV-segmentet. De nyvundne markedsandele har medført fald i andelene af både mikrobiler, små biler og mellemstore biler. Størst er faldet i andelen af sm¨biler, der er gået fra 21,5 pct. i marts 2021, til 16,4 pct. til marts 2022.


Fordelingen mellem købs- og leasing andel

Leasingandelen i marts måned været større end købsandelen. Af alle nyregistrerede personbiler er 11,2 pct. privatleaset, 43,1 pct. er erhvervsleaset og 45,7 pct. er købt. Det er den laveste købsandel der er set i løbet af det sidste år. Blandt de seneste 12 måneder er februar og marts 2022 de eneste måneder hvor leasingandelen har været større end købsandelen.


Bilag

Vedhæftet nederst på siden.

Yderligere detaljer om bilsalget

Pressemeddelelse om salg af varebiler, lastbiler og busser udsendes d. 4. april 2022.

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører.

Gengivelse af tal og statestikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk.

Pressefoto 

Klik her 

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Stine Bo Rosenquist

Seniorkonsulent

+45 53 37 01 36 sbr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk