Andelen af privatleasede biler er vokset markant i marts måned sammenlignet med samme måned sidste år. Andelen af solgte elbiler fortsætter med at stige.

I et bilmarked, der er præget af stor usikkerhed, vælger danskerne i stigende grad privatleasing. I marts måned udgjorde andelen af privatleasing 24 procent, der er en markant fremgang i forhold til sidste års 14 procent.

”Danskerne vælger i højere grad privatleasing som finansiering til deres bilkøb. Det giver tryghed omkring privatøkonomien i en omskiftelig tid i bilbranchen, hvor priserne har bevæget sig meget over de seneste måneder” siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

1. kvartal på stabilt niveau

Marts måned bød med 16.874 nyregistrerede biler på en lille tilbagegang i bilsalget og dermed blev første kvartal afsluttet med en lille tilbagegang sammenlignet med sidste år. Der blev indregistreret 36.935 biler i 1. kvartal, hvilket er 8 procent færre end sidste år.

”Vi glæder os over, at bilsalget i 1. kvartal har ligget på nogenlunde samme niveau som i 2023. Sidste år bød på markante fremgange måned for måned, så det er meget positivt, at det bilsalget holder trit i 2024, ” siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

God start for elbiler

Elbilerne har udgjort 41 procent i første kvartal 2024 mod 30 procent i 1. kvartal 2023. Fremgangen er sket på trods af en lavere elandel i januar, som et resultat af midlertidigt højere afgifter på elbiler. Det illustrerer, at afgiftsniveauet har stor betydning for elbilsalget:

”Elbiler bliver hurtigt mere udbredte i det danske landskab, hvilket er til stor gavn for den grønne omstilling. Dog er de rette politiske forudsætninger vigtige, og de kommende afgiftsstigninger i 2026 kan medføre en hård opbremsning i elbilsalget. Politikerne bør have det lange lys på og holde afgifterne i ro, så elbilernes popularitet ikke kompromitteres”, siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

De Danske Bilimportører udsender hver måned en pressemeddelelse om bilsalget i Danmark på baggrund af data fra bilstatistik.dk


Personbilsalget i årets første 3 måneder

Marts måned rundede årets første kvartal af med 16.874 nye personbiler. Dermed lander resultatet for første kvartal på 36.935 nyregistrerede personbiler. Det er et lille fald på 7,5 procent sammenlignet med første kvartal 2023, hvor antallet var 39.946, som især var drevet af det midlertidigt lavere bundfradrag for elbiler i januar, der medførte, at det blev dyrere at indregistrere. Bundfradraget blev hævet fra 1. februar og de seneste måneder har bilsalget holdt et stabilt niveau.

I første kvartal af 2024 var de mest populære mærker Toyota, Tesla og Peugeot.

Mere end 15.000 nye elbiler

Marts måned bød på 7.101 nye elbiler og bidrog dermed væsentligt til resultatet for første kvartal, hvor der blev indregistreret 15.490 nye elbiler. Det er en stigning på 9,3 procent sammenlignet med første kvartal af 2023. Blandt månederne i første kvartal fyldte elbilerne mest i marts, mens januar havde den største procentuelle stigning på hele 58,2 procent sammenlignet med samme måned sidste år.

Elbilerne udgjorde 41,1 procent af personbilsalget i første kvartal, hvilket vil sige, at mere end hver tredje solgte bil har været elektrisk drevet.

Færre plug-in hybrider

I marts måned blev der indregistreret 852 plug-in hybridbiler, hvilket var 1.074 færre end i marts 2023, hvor antallet var 1926. Der svarer til et fald på 55,8 procent, og det negative resultat blev blot ét i rækken af de tilbagegange, der har været for plug-in hybrid bilerne. Det påvirkede naturligvis også resultatet for første kvartal 2024. I løbet af årets første 3 måneder har salget været 55,3 procent lavere end det var i de første 3 måneder af 2023. Denne tilbagegang i salget er dog ikke en ny udvikling, men i stedet en der har stået på over tid, hvor der ikke har været en eneste fremgang over de seneste 12 måneder. Forklaringen på denne nedgang skal til dels findes i aftalen om registreringsafgift fra 2020, som har resulteret i, at gunstige afgiftsfritagelser er udfaset, men også at elbilerne er blevet markant mere populære.

De opladelige biler i centrum

Selvom plug-in hybriderne over tid er blevet mindre attraktive for forbrugerne, så tæller de fortsat med, når man opgør de opladelige biler, der udgøres af elbiler og plug-in hybrider. De opladelige biler stod for 47 procent af alle indregistreringer i marts måned, hvilket var en smule mere end det samlede resultat for 1. kvartal, hvor det var 45 procent af de nye biler, der var opladelige. Dermed udgør de opladelige biler tæt på halvdelen af de solgte biler i første kvartal. Udviklingen er primært præget af forbrugernes interesse for elbiler, som i det grønne regnskab er en positiv nyhed, da det medvirker til en grønnere bilpark i Danmark.

Fremgang til SUV-segmentet

En af de store trends er, at danskerne har interesse for de større biler og SUV'er. Det gjorde sig også gældende i første kvartal af 2024. SUV'ernes markedsandel steg fra 53,8 procent til 55 procent. Det er dermed 1,2 procentpoint højere end i første kvartal 2023 og SUV-segmentet er derfor det fortsat mest populære blandt danskerne.

Foruden SUV-segmentet er segmentet D: Stor gået frem med 3 procentpoint, hvilket var den største fremgang mellem første kvartal af 2023 og første kvartal af 2024. Det skete på bekostning af segmenterne A: Mikro og B: Lille som gik tilbage med henholdsvis 2,4 og 2,1 procentpoint. Resten af segmentfordelingen var præget af mindre forskydninger på under 1 procentpoint.

Internt i SUV-segmentet var interessen størst for de mellemstore SUV'er, som gik frem med 6,1 procentpoint og dermed stod for 46,6 procent af SUV-salget i løbet af årets første 3 måneder. Den største nedgang var til de store SUV'er, som gik tilbage med hele 13,1 procentpoint. Andre større forskydninger har været fremgange på henholdsvis 4,4 og 2,8 procentpoint til de små og premium SUV'erne.

Fordelingen mellem købs- og leasing andel 

Leasing vinder interesse blandt danskerne, hvor særligt privatleasingen er stigende. I marts lå privatleasingen på 23,4 procent, hvilket er hele procentpoint højere end i marts 2023. For første kvartal 2024 var leasing andelen på 23,4 procent, hvilket er 8,5 procentpoint højere end første kvartal 2023. Andelen af erhvervsleasing er dog i perioden faldet med 2,9 procentpoint fra 33,7 procent til 36,7 procent. Privatleasing er dermed blevet mere attraktivt for danskerne sammenlignet med første kvartal 2023.

En del af årsagen til den generelle stigning i leasingandelene er den økonomiske usikkerhed, som har gjort forbrugerne forsigtige. Det betyder, at leasing er blevet valgt til, da det er mindre forpligtende. Når den private andel af leasing er steget så markant, er usikkerheden og høje renter, som særligt påvirker private, blandt forklaringerne.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@mobility.dk

Kristine Bonnerup Vind

Konsulent

+45 31 36 90 66 kbv@mobility.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistik bedes kildeangivet: bilstatistik.dk