Salget af personbiler er i år fortsat betydeligt højere end i den tilsvarende periode sidste år. Således ligger de første fire måneder af 2017 på 77.531 biler, hvilket er 7,6% over 2016. April måned endte noget lavere end den rekord høje marts måned, hvilket var forventet.

Bilsalget ligger stadig på højt niveau
Salget af personbiler er i år fortsat betydeligt højere end i den tilsvarende periode sidste år. Således ligger de første fire måneder af 2017 på 77.531 biler, hvilket er 7,6% over 2016. April måned endte noget lavere end den rekord høje marts måned, hvilket var forventet. April måneds salgstal endte på 17.610 hvilket er en nedgang knap 22,6% målt i forhold til marts og 11,4% ned i forhold til april sidste år.

De store forskydninger mellem marts og april i henholdsvis 2016 og 2017, kan i høj grad skyldes påsken, som i år lå i april i år men i marts sidste år. I marts i år var der hele 23 arbejdsdage, mens der blot var 17 i april, og april er ydermere typisk også måneden hvor mange skal have afholdt ferie.

År til dato er 7,6% over samme periode sidste år, og bilmarkedet er således fortsat på et højt niveau, og danskerne forsætter med at anskaffe og udskifte biler i stort antal.

’Helt generelt mener vi i branchen at årsagerne til det høje niveau for bilsalget, som vi har set gennem lang tid nu, skyldes det fortsat lave renteniveau, den generelle stigning i reallønnen, en mindre stigning i beskæftigelsen, og dermed et behov for arbejdskraftens mobilitet. Samtidig går det godt med forbrugertilliden og så ikke mindst ønsket hos forbrugerne om en moderne mere sikker og miljøvenlig bil.’ udtaler Gunni Mikkelsen, direktør hos De Danske Bilimportører.

De mange nye biler på vejene er ikke alene en tilvækst til bilparken, men i høj grad udskiftning af gamle biler. Det er positivt for både miljø og sikkerhed. Gunni Mikkelsen fortsætter:

’Hos De Danske Bilimportører glæder vi os naturligvis over det gode salg fortsætter, og vi har en forventning om at det fortsætter i 2017. En del af de nye biler bidrager til væksten i bilparken og dermed danskernes mobilitet, men den største del er udskiftninger af den eksisterende bilpark, og det er positivt for såvel miljøet og trafiksikkerheden, idet nye biler helt generelt har lavere udledning og er mere trafiksikre end gamle biler.’

Segmenter
Tendenserne for segmenterne er ganske kort, at vi ser en nedgang i andelen af mikrobiler og samtidig en lille vækst blandt de små biler i B segmentet.  Der er også en lille stigning i J segmentet, som hovedsagelig domineres af de såkaldte cross overs. I de øvrige bilklasser er billedet meget lig det tilsvarende sidste år.

Leasing
Den samlede leasing andel er år til dato 41%, hvilket er lidt over samme periode i 2016 (39%). Den samlede andel af leasingbiler i 2016 endte på 43%, men traditionelt med en mindre andel i første halvår og en lidt større andel i andet halvår.

Fordelingen af leasingbilerne mellem erhverv og privat har også ændret sig en smule. Efter årets første 4 måneder er leasingandelen til private nu på 32%, som er lidt mere end de 29%, der var tallet for den tilsvarende periode sidste år. Hvis vi ser alene på privates anskaffelse af biler, så udgør privatleasingen knap 22% og med en lidt stigende tendens.

Miljøbiler
Antallet af nye elbiler er i første 4 måneder på blot ca. 47 mod ca. 130 i 2016. Ligeledes er salget af de miljøvenlige opladninghybrider (plug-in hybrider), også på et ganske lavt niveau. I de første 4 måneder i år er der solgt ca. 60 opladninghybrider mod dobbelt så mange i den tilsvarende periode sidste år.

Den lov som pålagde elbilerne indfasning af afgift fra januar 2016 har resulteret i et betydeligt fald i antallet af solgte miljørigtige biler – et fald der var større end politikerne havde forventet. Derfor har politikerne bag elbilaftalen nu aftalt at indfasningen af afgifterne udskydes, og der er givet et ekstra incitament.

Hos De Danske Bilimportører er man glade for den nye aftale, men ser det som endnu en lappeløsning.

Den nye aftale er naturligvis positiv, men problemet er at vilkårene endnu en gang er midlertidige og at forbrugerne såvel som branchen ikke har et stabilt, fremtidssikret og langtidsholdbart afgiftssystem at forholde sig til. For at Danmark rigtig skal kunne få glæde af det kommende store udbud af mere miljørigtige biler, som reelt kan løse danskeres transportbehov, skal vi ikke have mere ”stop and go” politik. Igen efterlyser vi en samlet reform af bilafgifterne, så vi i Danmark også kan få glæde af den nye teknologi, som vi ser komme fra fabrikkerne.’ siger Gunni Mikkelsen, Direktør for De Danske Bilimportører.

Loven er dog endnu ikke vedtaget, og derfor er det for tidligt at kunne aflæse noget om lovens forventede positive effekter i april måneds bilsalg.

Generelle Top 10 lister
I bilagene finder du en overordnet Top 20 liste over mest solgte modeller, samt Top 10 lister for de enkelte segmenter.

Kildeangivelse: Alle gengivelser af data og oplysninger bedes kildeangives med: De Danske Bilimportører.

Yderligere oplysninger:
Direktør, Gunni Mikkelsen, på tlf. 3136 1041 eller gmi@bilimp.dk.

Denne pressemeddelelse er baseret på tal fra SKATs datakørsel fra 29. april, samt De Danske Bilimportørers egne registreringer – præcisionen antages at være på mere end 99,8% for hele april måned.

Pressemeddelelse for vare- og lastbiler samt de detaljerede rapporter udkommer mandag d. 8. maj.