Antallet af nyregistrerede biler i maj 2023 var en anelse højere end sidste år. Andelen af elbiler er fordoblet og udgør nu næsten en tredjedel af nyregistreringerne. Kommende afgiftsstigninger kan dog sætte en kæp i hjulet på udviklingen i elbilsalget.

Maj måned bød på 14.012 nyregistrerede personbiler, hvilket er en fremgang på 3,82 procent i forhold til samme måned sidste år. År til dato er der en klar forbedring af bilsalget, hvor antallet af indregistreringer er 12,45 procent bedre end samme periode i 2022.

”Vi glæder os over, at bilsalget år til dato ligger et godt stykke over markedet i 2022. Det ser ud til, at vi har undgået en opbremsning i efterspørgslen, som vi ellers frygtede ved årets start” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Elbilssalget fordoblet i maj

I løbet af maj blev der indregistreret 4.446 nye elbiler, hvilket over en fordobling i forhold til samme måned sidste år, hvor der blev indregistreret 2.197 elbiler.

Maj blev dermed endnu en måned med fremgang i salget af elbiler, som i en lang periode er vokset måned efter måned. I løbet af 2023 er der kommet 19.815 flere elbiler på vejene og elbilerne udgør nu 5 procent af den danske bilflåde. Det er dog ikke sikkert, at den positive udvikling fortsætter:

”Elbilerne sælger godt i Danmark, da de får en lavere afgift end benzin- og dieselbiler. Vi er nervøse for udviklingen efter 2025, da elbilernes afgiftsfordel udfases hurtigt. Hvis den grønne omstilling af bilparken skal fortsætte i samme tempo, er det nødvendigt at holde afgifterne i ro,” siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

 


En anelse flere personbiler end sidste år

Maj måned bød på 14.012 nyregistrerede personbiler. Dette var en fremgang på 3,82 procent sammenlignet med samme måned sidste år. År til dato vidner om en forbedring af bilsalget, hvor der er en forbedring på 12,45 procent.

De 3 mest populære mærker i marts måned var henholdsvis Tesla, Volkswagen og Audi.

Elbilerne fortsætter deres fremgang

Det var igen i maj elbilerne, der oplevede en fremgang på det danske marked. Maj måned bød på 4.446 nye elbiler, hvilket var en stigning på 102,4 procent sammenlignet med samme måned sidste år. I løbet af måneden blev der - på trods af en tilbagegang i salget - indregistreret 1.507 plug-in hybridbiler. Dette betyder, at den samlede opladelige andel af nyregistrerede biler kom op på 42,5 procent. I løbet af året 2023 er der dermed kommet 26.751 nye opladelige biler på de danske veje, hvoraf 19.821 af dem er elbiler. Dette bringer de opladelige bilers markedsandel op på 40,5 procent for året og understreger behøvet for et fortsat fokus på ladeinfrastrukturen til de mange elbiler.

Plug-in hybrid salget bliver mindre

Der var blevet indregistreret 1.507 plug-in hybridbiler i maj 2023. Det var 889 færre biler end i maj 2022. Dette betød dermed et fald i salget på 37,1 procent. Salget af plug-in hybrider har generelt været faldende over de seneste 12 måneder, hvor salget hver måned har været mindre end samme måned året forinden. Den faldende interesse for plug-in hybrider skyldes blandt andet, at tidligere favorable afgiftsfritagelser for plug-in hybriderne er under udfasning.

Drivmiddelfordelingen

Den fortsatte udvikling blandt elbiler fik drivmiddelfordelingen for maj til at ændre sig. Elbilernes markedsandel blev næsten fordoblet i forhold til maj 2022. Elbilernes markedsandel gik frem med 15,5 procentpoint og endte i maj på 31,7 procent. Denne udvikling skete på baggrund af nedgange i markedsandelen for både benzin og plug-in hybrid på henholdsvis 7,8 og 7 procentpoint. Det er dog fortsat benzin, der på trods af tilbagegang i markedsandelen i maj, der er det foretrukne drivmiddel i bilsalget. Benzinbilerne udgjorde i maj 2023 47,3 procent af salget. Diesel forholdt sig stabilt med et marginalt fald på 0,6 procentpoint.

Segmentfordeling

Der var ikke væsentlige større forskydninger i segmentfordelingen i maj. Der var primært tale om små udsving på mindre end ét procentpoint. De største ændringer skulle findes i en tilbagegang for segmentet B på 3,77 procentpoint samt en forøgelse på 2,1 procentpoint for segmentet D. Overordnet viser segmentfordelingen - endnu engang - at danskerne fortrækker køretøjssegmentet SUV. Kigger man internt i SUV segmentet var der én primær forskydning sammenlignet med maj måned sidste år. De store SUV'er gik frem med 15,9 procentpoint. Dette var på bekostning af de små SUV'er, som gik tilbage med 15,2 procentpoint. Det mest populære segment var de mellemstore SUV'er, der i maj måned havde en andel i SUV segmentet på 49,3 procent.

Fordeling mellem leasing og køb

Siden årsskiftet har de private anskaffelser udgjort den største del af salget. Det var også tilfældet i maj 2023. Her udgjorde de private anskaffelser 51,5 procent af salget, hvor de resterende 48,5 var udgjort af erhvervsanskaffelser. Andelen af private anskaffelser har dog været faldende siden årsskiftet, hvor de private anskaffelser udgjorde godt 59 procent af salget. Leasing udgjorde samlet knap 60 procent af salget i maj. 41,7 procent af salget var erhvervsleasing og 17,61 procent af salget var privatleasing. Privatleasingen steg en smule med 0,6 procentpoint imens erhvervsleasingen faldt med 0,1 procentpoint. Generelt har erhvervsleasingen været stigende siden årsskiftet, mens privatleasingen har været præget af udsving.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistik bedes kildeangivet: bilstatistik.dk