Efter august måned ligger salget af personbiler fortsat over sidste års rekordår sammenlignet med samme periode sidste år. Således ligger salget med 154.300 personbiler i år knap 3% (2,9%) over sidste års 149.991. Tallet for august blev imidlertid blot 15.301, hvilket er 12,2% under sidste års august, og ganske lidt (+0,5%) over sidste måned.

Efter august måned ligger salget af personbiler fortsat over sidste års rekordår sammenlignet med samme periode sidste år. Således ligger salget med 154.300 personbiler i år knap 3% (2,9%) over sidste års 149.991. Tallet for august blev imidlertid blot 15.301, hvilket er 12,2% under sidste års august, og ganske lidt (+0,5%) over sidste måned.

August i år er atypisk, da der i slutningen af måneden kom en del debat om bilafgifterne. Der kom forlydender om at regeringen ville have en nedsættelse af registreringsafgiften med i deres skatteudspil, hvilket blev bekræftet 5 dage efter. Det resulterede i en vis usikkerhed blandt kunderne. Således har det påvirket bilsalget negativt den seneste uge af måneden.
Der er fortsat blevet leveret biler, biler som allerede var bestilt ligesom der også er blevet solgt nye biler, men på et lavere niveau end normalt. Den generelle efterspørgsel og behov for biler er fortsat tilstede, således forventer vi øget bilsalg igen så snart den politiske situation er afklaret.
’Vi er absolut tilfredse med det meget fine bilsalg helt frem til den sidste uge af august måned, der har generelt været positive tendenser og vi ser i og for sig fortsat frem til en rigtig god efterspørgsel i efteråret. Imidlertid har den politiske debat om bilafgifterne resulteret i en nedgang i antallet af nye kundeordrer de seneste dage – det er naturligvis helt forståeligt at kunderne lige afventer en politisk afklaring. Vi har imidlertid en forventning og øget salg igen så snart der er en afklaring på bilafgiftsområdet udtaler direktør hos De Danske Bilimportører Gunni Mikkelsen og fortsætter:
Meldingerne om at salget er stoppet helt op, kan vi ikke genkende, der bliver fortsat solgt nye biler men naturligvis på et lavere niveau – nogle kunder skal blot have ny bil nu, nogle firmaer har allerede iværksat udskiftning af biler og fortsætter hermed, nogle efterspørger de mindre biler, biler hvor forventningerne til en afgiftsændring ikke er større end at bilen købes nu.
Segmenter – bilstørrelser
De tendenser vi har set indenfor segmentfordelingen de senere år fortsætter, og andelen af mikro- og minibiler falder en anelse, og danskerne køber i nogen grad biler, som er et til to numre større, typisk i SUV/cross over segmentet, idet bilerne i mellemklassen (C segmentet) og de store biler i D segmentet stort set fastholder deres andel. Det er bilerne i SUV segmentet som tager en større andel, første halvår 2017 knap to procentpoint mere end i 2016.
Men danskerne kører fortsat i markant mindre biler end i landene omkring os, og lige under halvdelen af salget udgøres stadig mikro- og minibiler.
Miljøbiler
Der er i august igen kommet mere gang i salget af elbiler. Der kom alene i august 181 elbiler mod blot 167 frem til august. Således er der kommet 348 nye elbiler fra januar til og med august i år, mod 441 i den samme periode sidste år. 133 af de 181 er leveret til et udlejningsselskab mens 17 blev leveret til private forbrugere.
Årsagen til det markant stigende salg er naturligvis det politiske forlig som blev indgået i april, som trådte i kraft i juli og hvor de administrative systemer hos Skat blev klar i slutningen af august, og bilerne dermed reelt kunne leveres og indregistreres korrekt.
Vi forventer fremad en øget interesse og et øget salg af elbiler.
Varebiler 
I august kom der 3.215 nye varebiler på vejene, og det er helt traditionelt markant flere (54,7%) end i feriemåneden juli. Set i forhold til august 2016 er der dog tale om et fald på knap 16%. Set over årets 8 måneder er der i år solgt 23.795 varebiler med 25.166 i 2016 og således et mindre fald på 5,4%. Efterspørgslen som de seneste år har været konstant stigende er fladet ud det seneste år og ser ud til at være stabiliseret i år, men fortsat på et rigtig pænt niveau.
Fordelingen af varebiler mellem de forskellige klasser ligger rimeligt stabilt, en svagt stigende andel på de store (3,5 ton totalvægt) og en modsvarende svagt faldende tendens for de mindre varebiler (op til 2.500 kg totalvægt og 50% afgift) samt for de mellemstore varebiler i segmentet 2.501-3.499 kg totalvægt. De største på 3,5 ton udgør dog fortsat den mindste del med ca. 20% af varebilsmarkedet.
Lastbiler
Salget af lastbiler blev på 441, ca. 34% over juli måneds 327 og 14% over sidste års 386 i august. Således ligger lastbilsalget med 3.303 efter august stort set på samme niveau som sidste år. Salget af lastbiler har været stigende siden 2010 og har de seneste to år stabiliseret sig på nogenlunde dagens niveau.
Hovedparten af lastbilerne er over 16 tons og udgør ca. 90% af salget.
Busser 
Salget af busser udgør i år (8 måneder) 597, hvilket er betydeligt over samme periode i 2016, hvor det blev til 413 Salget af busser svinger dog meget, og er typisk afhængigt af udbud i den offentlige trafik.
Top lister 
Se vedhæftede ark med top 5 modeller for de enkelte segmenter samt samlet top 20 for august måned.
Øvrigt
Alle tal kan frit benyttes med kildeangivelse: De Danske Bilimportører.
For yderligere oplysninger og kommentarer kontakt direktør Gunni Mikkelsen telefon: 31361041.