Salget af personbiler sætter igen rekord. I første halvår 2017 blev der solgt flere personbiler end nogensinde før i tilsvarende periode. Der er i det første halve år af 2017 blevet solgt 123.791 personbiler, der er knap 6% mere end sidste år (116.848) som ligeledes satte rekord både for halvåret men også for hele årets vedkommende.

Salget af personbiler sætter igen rekord. I første halvår 2017 blev der solgt flere personbiler end nogensinde før i tilsvarende periode. Der er i det første halve år af 2017 blevet solgt 123.791 personbiler, der er knap 6% mere end sidste år (116.848) som ligeledes satte rekord både for halvåret men også for hele årets vedkommende.
I juni måned blev det i år til 23.959, hvilket er det største salg i en enkelt måned i nyere tid, om end kun marginalt over sidste års rekord på 23.631, også i juni måned.
Salget af kommercielle biler, vare- og lastbiler, ligger efter første halvår ligeledes på et fortsat ganske godt niveau, om end lidt under den tilsvarende periode i 2016. Varebilerne på 18.509 for første halvår, hvilket er 3,2% under sidste år. For lastbilerne er forskellen marginal, første halvår i år 2.535, 1,4% under sidste år.
Busmarkedet som for halvåret tæller 410 enheder blev betydeligt højere end sidste år.
Personbiler 
Tendensen har længe været et klart stigende bilsalg og 2016 satte med knap 223.000 nye personbiler rekord for bilsalget for 8. år i træk. Første halvår såvel som juni sidste år blev rekordstore og 2017 følger godt op på den front idet halvåret blev 5,9% bedre end sidste år, og juni i år på 23.959 slår rekorden fra juni sidste år om end blot marginalt. Om 2017 bliver endnu et rekord år er nok lidt for tidligt at sige noget om, men tendensen hidtil er endog meget positiv fortæller Gunni Mikkelsen, direktør hos De Danske Bilimportører:
’Vi er naturligvis glade for det flotte bilsalg og de positive tendenser. Vi har en lav ledighed, et øget behov for mobilitet og en god samfundsøkonomi og reallønsfremgang, hvilket er med til at drive det høje bilsalg.
Samtidig ser vi også en masse nye tilbud i markedet, som fx privatleasing med lav udbetaling, hvilket medvirker til at det er blevet nemmere at skaffe sig adgang til en ny bil.’
Ved de seneste to finanslove har der været afgiftsnedsættelser, som er slået helt igennem på priserne til forbrugerne, og hermed har danskerne fået mulighed for at få lidt mere bil for pengene. Tendensen er at forbrugerne såvel som virksomhederne fastholder deres bilbudget. Samfundet nyder ligeledes godt af det høje bilsalg, dels får staten store indtægter fra registreringsafgiften, og de nye biler er mere miljørigtige og langt mere trafiksikre.
’Vi møder mange købere, som har et reelt transportbehov der matches af lidt større 
biler, og samtidig vil forbrugerne gerne være økonomiske i deres valg. Det kan i dag fint lade sig gøre ved at udskifte den noget ældre bil til en ny større bil, som forurener mindre og er mere sikker.’ udtaler Gunni Mikkelsen og tilføjer:
’Danskerne har en meget stor appetit på nye biler, og vi oplever stor efterspørgsel på biler i alle størrelser. 
De mindre biler udgør dog stadig størstedelen i Danmark, men salget viser, at det er alle typer kunder, der er ude og købe bil – den lidt større familie, de yngre førstegangskøbere og firmabilisterne.’ 
Segmenter
De tendenser vi har set indenfor segmentfordelingen de senere år fortsætter, og andelen af mikro- og minibiler falder en anelse, og danskerne køber i nogen grad biler, som er et til to numre større, typisk i SUV/cross over segmentet, idet bilerne i mellemklassen (C segmentet) og de store biler i D segmentet stort set fastholder deres andel. Det er bilerne i SUV segmentet som tager en større andel, første halvår 2017 knap to procentpoint mere end i 2016.
Men danskerne kører fortsat i markant mindre biler end i landene omkring os, og lige under halvdelen af salget udgøres stadig mikro- og minibiler.

Miljøbiler
Der er blot solgt 137 elbiler mod 244 i den samme periode sidste år og 1.054 i 2015. Således er salget gået i stå, hvorfor aftalepartierne bag elbilaftalen tilbage i april aftalte at justere aftalen med en lempelse for at få gang i salget igen. Den nye lov trådte i kraft 1. juli, men har virkning tilbage fra 1. januar og har hermed øget interessen for elbilerne. Købernes øgede interesse for elbilerne er dog endnu ikke udmøntet i reelle salg, og vi forventer først at salget kommer i gang når alle myndigheders systemer og rutiner er på plads i løbet af august måned.
Plug-in hybridbiler, er biler som både kan køre på ren el eller på benzin/diesel eller i en kombination. De kan med den korrekte anvendelse være meget miljørigtige, men taber i Danmark grundet høje afgifter og et begrænset udbud. De højeste salgstal var i 2015/16 med 4-500 pr. år, og i år er det blot blevet til knap 100 biler.
Salget af hybridbiler, som er biler med en alm. forbrændingsmotor (benzin el. diesel) og elektrisk kapacitet til udnyttelse af bremseenergi mv., er udbuddet er fortsat lille men salget er steget fra 1.100 i 2013 over 2.900 i 2015 og med 6.600 i 2016. 2017 tallet er efter et halvt år knap 4.500, og viser således fortsat en pæn fremgang omend fortsat små tal.
Varebiler 
I juni kom der 3.640 nye varebiler på vejene, og det er 11% flere end i måneden før, men 4,5% færre end i juni sidste år. Hermed er salget det første halvår på 18.509 og således 3,2% under den samme periode i 2016, hvor der kom 19.117 nye varebiler på gaderne.
Fordelingen af varebiler i første halvår er at de mindre varebiler (op til 2.500 kg totalvægt og 50% afgift) udgjorde 6.430 stk. knap 35% af de solgte varebiler, knap 4 procentpoint mindre en for den tilsvarende periode i 2016. De øvrige varebiler fordelte sig med 8.798 i segmentet 2.501-3.499 kg totalvægt, mens 3.280 blev leveret på kørekortets maksimale 3.5 ton. 3500 kg segmentet fastholder sin andel, og således har det mellemste segment vundet de 4 procentpoint som er forsvundet fra de mindste varebiler.
Andelen af varebiler som anvendes til udlejning er stigende fra at udgøre 8-10% i 2014-15 til nu at udgøre 12-14% hvilket i høj grad skyldes at erhvervene selv har lidt færre biler og i højere grad lejer biler ind, specielt i en periode med stor efterspørgsel.
Andelen af varebiler til de private (papegøje plader) er derimod faldende – fra 12-14% i 2014-15 til i dag at udgøre 8-10% af efterspørgslen. Vi vurderer at den primære årsag til tendensen er billigere nye personbiler efter to afgiftslempelser samt fremgangen inden for privatleasing – begge gør private varebiler mindre attraktive.
Lastbiler 
Salget af lastbiler blev på 439, og ca. 4% under maj måneds 458 og sidste års 457 i juni. Således ligger lastbilsalget med et lille minus på 1,4% og er stort set på samme niveau som sidste år. Salget af lastbiler har været stigende siden 2010 og har de seneste to år stabiliseret sig på nogenlunde dagens niveau.
Hovedparten af lastbilerne er over 16 tons og udgør ca. 90% af salget.
Busser 
Salget af busser i det første halvår udgjorde 410, hvilket er betydeligt over samme periode i 2016, hvor det blev til 264. Salget af busser svinger dog meget, og er typisk afhængigt af udbud i den offentlige trafik.
Top 10 og Top 20 lister
Se vedhæftede Excel ark med Top 10 for de enkelte segmenter, samt samlet Top 20.
Øvrigt
Alle tal kan frit benyttes med kildeangivelse: De Danske Bilimportører.
For yderligere oplysninger og kommentarer kontakt direktør Gunni Mikkelsen telefon: 31361041
De Danske Bilimportører frigav søndag 2. juli tal for personbilssalget i pressen baseret på egne registreringer, dette tal var med en præcision på mere end 99,9% i forhold til Skats konsoliderede tal.
FAKTA BOKS
Salget af personbiler har kun været højere i maj 1997, hvor en afgiftsomlægning gav et ekstraordinært stort salg på 29.646 personbiler – hele året blev dog den gang kun på 152.643 personbiler, hvor vi i 2016 havde ca. 223.000 og ikke forventer mindre i år.