Fire ugers offentlig debat om bilafgifterne har sat deres spor i bilsalget, der ikke uventet faldt dramatisk. September bød således kun på 14.371 nye biler mod 18.477 i september sidste år, hvilket er et fald på 22,2%.

Bilsalget i september påvirket af afgiftsdebat
Fire ugers offentlig debat om bilafgifterne har sat deres spor i bilsalget, der ikke uventet faldt dramatisk. September bød således kun på 14.371 nye biler mod 18.477 i september sidste år, hvilket er et fald på 22,2%.

Den 21. september kom der en politisk aftale om nye bilafgifter, og den satte igen sat gang i bilsalget, da halvdelen af hele månedens bilsalg skete i den sidste uge. Aftalen om generelt lavere bilafgifter forventes at sætte betydelig gang i salget igen med høje tal for de næste måneder.

Det samlede bilsalg fra januar til og med september er på 168.675 mod 168.468 i 2016, nærmest helt det samme tal uden at de to perioder dog er sammenlignelige pga. af de fire ugers debat om bilafgifterne, hvilket skabte betydelig usikkerhed bland køberne og generelt i hele branchen. Det forspring vi har set i bilsalget gennem hele 2017 i forhold til 2016, er nu blevet udvisket af det lave salg i perioden med usikkerhed om bilafgifterne.
Frem til aftalen d. 21. september blev der solgt biler. Det var biler hvor den forventede påvirkning af evt. nye bilafgifter var af mindre betydning for brugeren. I den sidste uge af september var bilkøbet stærkt præget af biler der med de nye bilafgifter vil stige væsentlig i pris, og derfor skulle leveres inden de nye afgifter træder i kraft den 3. oktober.
’Vi havde gerne været foruden den offentlige debat om nye bilafgifter og den store usikkerhed som den skabte blandt køberne og forhandlerne. Endelig er der nu skabt ro om afgifterne, hvilket betyder at vi nu forventer at se en stigning i efterspørgslen igen.  Vi forventer igen at se et stabilt marked når de nye og generelt lavere afgifter træder i kraft 3. oktober.’ udtaler direktør hos De Danske Bilimportører Gunni Mikkelsen og fortsætter:
’De nye bilafgifter vil få kunderne til at se på lidt andre typer biler end hidtil. Erfaringen fra de seneste afgiftslettelser viser at kunderne holder deres bilbudget, så med generelt lavere afgifter forventer vi fokus på de lidt større biler. I den nye aftale er brændstoffradraget blevet justeret, så det bedre kan betale sig at købe en bil, der kører langt på literen. Derfor forventer vi også en drejning i retning af mere miljøvenlige biler, ligesom biler med mere sikkerhedsudstyr vil blive prioriteret højere.’
Segmenter
Efter september ser vi i høj grad de samme tendenser, vi har set de senere år.  Men specielt for september er der sket to ting. Der er en betydelig reduktion i salget, og en markant drejning mod mikrobilerne, hvor mange modeller bliver dyrere efter den 3. oktober. Således udgjorde mikrobilerne i den sidste uge af september 46% af salget mod normalt ca. 20%. Den overordnede tendens gennem snart længere tid har været at danskerne, i nogen grad køber biler, som er et til to numre større, typisk i SUV/crossover segmentet, mens bilerne i mellemklassen (C segmentet) og de store biler i D segmentet stort set fastholder deres andel.

Miljøbiler
Der kom i august mere gang i elbilerne.  Der kom alene i august 181 nye elbiler på vejene mod blot 167 frem til august, og i september kom der yderligere 89 til. Således er der kommet 437 nye elbiler fra januar til og med september i år, mod 681 samme periode sidste år. Årsagen til det stigende salg i august skyldes en opdatering af elbilaftalen, der blev indgået i foråret og som trådte i kraft i juli. Afgiftsdebatten i september har højst sandsynligt også haft indvirkning på salget af elbiler.
De nye bilafgifter for personbiler påvirker generelt set også elbilerne. Afgifterne på elbiler er under et 5-årigt indfasningsforløb og mange af elbilerne betaler i dag slet ikke eller blot en meget begrænset afgift. Derfor ser det umiddelbart ud som om at elbilerne næsten ikke påvirkes af afgiftsnedsættelserne, og prisforskellen mellem en konventionel bil og en elbil er således reduceret.
Varebiler
I september kom der 2.981 nye varebiler på vejene. Det er 10% flere end de 2.701 i september sidste år, men 7,3% færre end de 3.215 varebiler i august. Aftalen om nye bilafgifter kom i den sidste uge af september også til at påvirke varebilerne, idet aftalen også omtaler varebilernes afgiftsforhold. Det var med aftalen ikke klart hvilke regler der gælder for varebiler fra d.3. oktober, hvilket påvirkede salget den sidste uge negativt.
Set over årets 9 måneder er der i år solgt 26.776 varebiler mod 27.867 i 2016, og der er således et mindre fald på 3,9%. Efterspørgslen, som de seneste år har været konstant stigende, er fladet ud det seneste år og ser ud til at være stabiliseret, men er fortsat på et rigtig pænt niveau. Aftalen om nye bilafgifter forudsætter at afgifterne for varebiler vil blive ”neutrale”, men med elementerne fra personbilerne forventes det at de formodentlig vil betyde ændringer der medfører ændret efterspørgsel blandt type og modeller af varebiler.
Lastbiler
Salget af lastbiler blev på 451, og dermed stort set det samme som de 441 i august. Det er 9,1% under sidste års 496 i september. Således ligger lastbilsalget med 3.354 efter september stort set på samme niveau som sidste års 3.780. Salget af lastbiler har været stigende siden 2010 og har de seneste to år stabiliseret sig på nogenlunde dagens niveau. Hovedparten af lastbilerne er over 16 tons og udgør ca. 90% af salget.
Busser
Salget af busser udgør år til dato 675, hvilket er betydeligt over samme periode i 2016, hvor det blev til 507. Salget af busser svinger dog meget, og er typisk afhængigt af udbud i den offentlige trafik.
Top 10 og top 20 lister 
Se vedhæftede ark med top 5 modeller for de enkelte segmenter samt samlet top 20 for september måned.
Øvrigt
Alle tal kan frit benyttes med kildeangivelse: De Danske Bilimportører.
For yderligere oplysninger og kommentarer kontakt direktør Gunni Mikkelsen telefon: 31361041.