Nyheder / Bilsalg 1. december 2023

Markant fremgang i bilsalg i november

image description

Bilsalget gik i november frem med 25 procent i forhold til november måned i 2022, hvilket lægger an til en god slutspurt frem mod årsskiftet. Samtidig voksede salget af elbiler med 124 procent.

Bilsalget var i overhalingsbanen i november måned, hvor der blev indregistreret 16.354 nye personbiler. Det var 3.230 flere biler end i november måned året forinden, hvilket svarer til en procentvis fremgang på 25 procent. November måned skrev sig dermed ind i den lange række af måneder med fremgang i 2023, hvilket lægger an til et flot årsresultat. Ligeledes var der høj fart på salget af elbiler, hvor der kom 7.233 nye ud på vejene, svarende til en fremgang på 124 procent. El udgjorde samtidig 44 procent af nyregistreringerne, hvilket er positivt for den grønne omstilling.

Ved årets begyndelse var vi meget usikre på, hvordan bilsalget ville komme til at se ud. Allerede nu kan vi se et flot resultat for året, og vi er klar til en god slutspurt frem mod 2024. Dertil er elbilerne begyndt at udgøre en betydelig andel af bilsalget, som vi forventer stiger i 2024” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Finansloven skaber gode vilkår for salget af elbiler

I regeringens finanslovsaftale er der afsat 50 mio. kr. i 2024 og 150 mio. kr. i 2025 til at annullere de stigninger i bundfradraget i registreringsafgiften for elbiler, der ellers var i vente de kommende år. Derved forhøjes bundfradraget med ca. 3.000 kr. i 2024 og ca. 5.500 kr. i 2025 i forhold til det forventede.

Selvom stigningerne i bundfradraget annulleres, vil der fortsat være en stigning i afgifter på elbiler fra 2024. Dog er det De Danske Bilimportøres vurdering, at finanslovsaftalen vil være med til at sikre, at andelen af solgte elbiler i 2024 kommer til at overstige 50 procent.

Danskerne er meget prisfølsomme, og derfor vil afgiftsniveauet have stor betydning for udfaldet, når der skal vælges ny bil. Det forhøjede bundfradrag i finanslovsaftalen er derfor et vigtigt skridt i retning mod en grønnere bilpark i Danmark, og vi forventer at elbiler kommer til at udgøre over 50% af nybilssalget i 2024” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.


November bød på en flot vækst i personbilsalget og byggede videre på den generelle vækst i bilsalget, der har været siden årsskiftet. November måneds 16.354 nye personbiler øgede resultatet år til dato til 153.578 personbiler. I løbet af årets 11 måneder er der kommet 13.591 flere nye biler på de danske veje, hvilket svarer til en procentvis fremgang på 9,7 procent i forhold til samme periode sidste år.

De 3 mest populære mærker i november var henholdsvis Tesla, Mercedes-Benz og Toyota.

Elbilsalget mere end fordoblet endnu engang

I november måned blev der indregistreret 7.233 nye elbiler. Det var 4.009 flere end i november 2022, hvor der blev indregistreret 3.224 elbiler. De 4.009 flere nye elbiler svarer til en vækst på 124,3 procent i forhold til november måned sidste år. El udgjorde som drivmiddel 44,2 procent af nyregistreringerne, hvilket er årets hidtil højeste niveau.

Plug-in hybridsalget skrumper igen

I november faldt salget af plug-in hybrid biler, da der blev indregistreret 1.281 nye plug-in hybridbiler, hvilket er 950 færre end i november måned sidste år. Faldet i salget svarer til en nedgang på 42,6 procent. Faldet i november måned er en del af en tendens, hvor interessen for plug-in hybridbiler har været skrumpende, hvilken har gjort sig gældende gennem hele 2023. Dette har ført til, at salget år til dato er faldet med 32,4 procent sammenlignet med samme periode sidste år. I november 2023 udgjorde plug-in hybridsalget 7,8 procent af det totale salg.

Drivmiddelfordelingen

I november 2023 var der forskydninger i drivmiddelfordelingen. El stod for den største forskydning og overtog førstepladsen blandt drivmidlerne med en markedsandel på 44,2 procent. Det svarer til en fremgang på 19,6 procentpoint fra november måned sidste år, hvor el stod for en markedsandel på 24,6 procent. El var derudover, foruden mildhybriderne, det eneste drivmiddel, der forøgede sin markedsandel sammenlignet med november måned sidste år. Benzin blev det næststørste drivmiddel med en markedsandel på 26,5 procent, hvilket var en negativ udvikling på 6,9 procentpoint fra sidste år, hvor benzin udgjorde 33,4 procent i markedsandel. Den største tilbagegang var at finde blandt plug-in hybriderne, som gik tilbage med 9,2 procentpoint i markedsandel og endte med en andel på 7,8 procent.

De opladelige personbiler - elbilerne og plug-in hybriderne - udgjorde i november 2023 tilsammen 52 procent af indregistreringerne.

Segmentfordeling

I november var det igen SUV-segmentet, der, med en markedsandel på 56,4 procent, kunne tage førstepladsen som det mest populære segment. SUV-segmentet opnåede førstepladsen med en forøgelse af andelen på 1,6 procentpoint. Generelt var der kun mindre forskydninger i segmentfordelingen i november, hvoraf de største forskydninger var en fremgang på 4,9 procentpoint til segmentet D: Stor og en tilbagegang på 4,3 til segmentet B: Lille.

Internt i SUV-segmentet var der også forskydninger. De fleste segmenter gik frem i november, mens den største tilbagegang var på 5,6 procentpoint for de mellemstore SUV'er. Den største fremgang var til de store SUV'er, som i november gik frem med 3 procentpoint. Det mest populære segment var dog fortsat de mellemstore SUV'er, som opnåede en markedsandel på 43,8 procent.

Fordeling mellem leasing og køb

I november udgjorde leasingandelen 56,8 procent af markedet og købsandelen var således de resterende 43,2 procent. Ud af de 56,8 procent udgjorde privatleasingen en andel på 2o procent og erhvervsleasingen en andel på 36,8 procent. Købsandelen var faldende i starten af året og endte i juli måned på 39,8 procent, men de seneste måneder har købsandelen været stigende igen. Købsandelen i november var dog fortsat 9,5 procentpoint under købsandelen i januar. Privatleasingandelen har modsat været stigende siden årsskiftet, mens andelen af erhvervsleasing har været præget af flere udsving i perioden. I november faldt andelen af privatleasing til det laveste niveau siden maj måned. Erhvervsleasingandelen lå i november på 36,8 procent og dermed 3 procentpoint lavere end ved årsskiftet, hvor den lå på 33,8 procent. Stigningen i leasingandelene og udsvingene fra måned til måned kan ses som et tegn på usikkerhed i markedet, hvilket gør leasing mere attraktivt.

Siden årsskiftet har der været en generel stigning i andelen af private anskaffelser. I november faldt de private anskaffelser dog lidt, hvilket de også gjorde måneden før. I november udgjorde de private anskaffelser 59,3 procent, hvilket betød, at erhvervsanskaffelser udgjorde en andel på 40,7 procent.

 

 

Yderligere oplysninger

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistik bedes kildeangivet: bilstatistik.dk

Pressefoto

Klik her