Juni 2023 bød på 18.307 nyregistrerede personbiler, hvilket er en stigning på 23,7 procent sammenlignet med juni 2022. Det betyder, at resultatet af bilsalget i de første 6 måneder af 2023 er på 84.334 nyregistrerede personbiler, mod 71.327 i 2022, hvilket udgør en stigning på 18,2 procent.  

Der har over årets første 6 måneder været fremgang i antallet af nyregistrerede biler. Det skyldes en generel positiv efterspørgsel i markedet, samt at der nu er bedring i forsyningskæderne, der har haft det svært det seneste år.

Bilbestanden i Danmark voksede med over 19.000 personbiler i det første halvår af 2023, hvilket er 7.000 flere end den samlede vækst i bestanden for hele 2022.

”Det første halvår af 2023 har heldigvis brudt med den tilbagegang, som vi oplevede i bilsalget i 2022. Vi glæder os derfor over, at bilsalget år til dato har været højere end i 2022,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Det elektriske bilsalg var i stødet

Fra d. 1. januar – 30. juni 2023 blev der solgt 26.166 elbiler, hvilket er en stigning på 115,3 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Det betyder, at de elektriske biler gennemsnitligt stod for 31 procent af alle indregistrerede biler i perioden.

Pr. d. 30. juni 2023 udgjorde elbiler 5,2 procent af den samlede bilbestand, til sammenligning udgjorde de 3,16 procent på samme tidspunkt sidste år, hvilket er en fremgang på 2,04 procentpoint. Den totale bilbestand oplevede en vækst på 0,5 procent i perioden.

Selvom 5,2 procent ud af den samlede bilbestand, der omfatter mere end 2,8 mio. personbiler, måske ikke lyder af meget, så udgjorde elbilerne blot 0,73 procent for tre år siden i 2020. Årsagen til stigningen er mange bl.a., at der er kommet langt flere elbilmodeller på markedet, distancen, på hvor langt elbiler kan køre på en opladning, er blevet betydeligt forøget, priserne for elbiler er blevet lavere, både som en konsekvens af afgiftsfritagelser for nul-emissionsbiler, men også grundet lavere salgspriser fra biludbyderne.

Afgiftsstigninger kan blive en bremseklods for elbilsalget

Danskerne er følsomme over for afgiftsændringer og med de forestående afgiftsstigninger, der ser ud til at komme på elbiler fra 2026, så er der stor risiko for, at interessen for elbiler vil dykke. Herefter vil det med de nuværende regler alt andet lige blive billigere at købe fossile biler end tilsvarende elbiler. Dermed er det ikke sikkert, at danskerne vil fortsætte med at købe elbiler – i samme omfang som nu – efter 2026.

“Selvom salget af elbiler har været i rivende udvikling de seneste år, så er vi hos De Danske Bilimportører bekymrede for, hvordan det vil se ud fra 2026. Med den nuværende lovgivning, om udfasning af de lukrative afgiftsreduceringer ved køb af nul-emissionsbiler, frygter vi for, at den elektriske udvikling vil få en hård opbremsning. Der er behov for rettidig politisk handling, som sikrer, at afgifterne tilpasses markedssituationen, således at omstillingen fra fossile biler til grønne ikke går tilbage.” siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

Top placeringer i første halvår af 2023


Pressefoto

Klik her

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk


Stigning i personbilsalget de første 6 måneder af 2023

Med 18.307 nyregistrerede personbiler i juni 2023 lander resultatet år til dato på 84.343 nye personbiler. Det er en stigning på 14,7 procent sammenlignet med første halvår af 2022, hvor antallet var 73.518. Ovenpå et hårdt år i bilbranchen i 2022, med verdensomspændende forsyningskrise, så har 2023, indtil videre, udelukkende budt på bedre salgstal sammenlignet hermed. Det betyder også, at der i årets 6 første måneder har været vækst i personbilsalget. Pr. drivmiddel er det særligt elbilerne, der har oplevet vækst i perioden. Benzin- og dieseldrevne biler er gennemsnitligt gået lidt tilbage i deres markedsandel, og plug-in hybriderne er gået signifikant tilbage i markedsandel.

Halvårets mest populære mærker er Tesla som nummer 1, Volkswagen som nummer 2 og Audi som nummer 3.

Mere end 25.000 nye elbiler

I det første halvår af 2023 blev der indregistreret 26.174 nye elbiler. Det er en stigning på 115,3 procent sammenlignet med samme periode i 2022 (som på trods af sin tilbagegang i bilsalget, havde fremgang blandt de elektriske biler). Marts blev rekordmåneden hvor 6.554 elbiler blev indregistreret, hvilket gør det til den måned med størst elbilsalg nogensinde. I marts måned udgjorde eldrevne biler således 36,5 procent af totalsalget. Juni måneds elbilsalg kommer godt efter marts med et salg på 6.353 enheder, svarende til 34,7 procent af totalsalget.

Gennemsnitligt har elbilerne udgjort 31,03 procent af personbilsalget år til dato, hvilket vil sige at næsten hver tredje solgte bil har været elektrisk drevet. Desuden betyder andelen af elbiler en stigning på 14,5 procentpoint sammenlignet med samme periode 2022, hvor elbiler udgjorde 16,5 procent af personbilsalget.

 

Plug-in hybriderne har tabt terræn

I juni måned blev der indregistreret 2.267 plug-in hybridbiler. Der var et fald for juni måned på 18,48 procent. Det negative resultat blev blot ét i rækken af de tilbagegange, der har været for plug-in hybrid bilerne. Det påvirkede naturligvis også resultatet for første halvår af 2023. Over årets første 6 måneder er salget 26,8 procent lavere end det var i de første 6 måneder af 2022. Denne tilbagegang i salget er dog ikke en ny udvikling, men i stedet en der har stået på over tid. I de seneste 12 måneder har der generelt været nedgang i salget, og forklaringen skal til dels findes i aftalen om registreringsafgift fra 2020, som har resulteret i, at gunstige afgiftsfritagelser er under udfasning. De kommende år bliver afgifterne derfor gradvist hævet, heraf er markedet blevet mindre over tid. Faldet har naturligvis også påvirket plug-in hybridernes andel af det samlede personbilsalg, som er faldet med 6,4 procentpoint fra 18,8 procent i juni 2022 til 12,4 procent i juni 2023.

De opladelige biler i centrum

Selvom plug-in hybriderne over tid er blevet mindre attraktive for forbrugerne, så tæller de fortsat med, når man opgør de opladelige biler. Sammenligner man første halvår af 2022 med første halvår er 2023, er andelen opladelige biler større end nogensinde før. Udviklingen er primært præget af forbrugernes interesse for elbiler, men i det grønne regnskab er dette en positiv nyhed. I første halvår af 2022 udgjorde andelen af opladelige biler 33,6 procent af salget. Dette tal steg med 8,3 procentpoint, hvilket betyder, at 41,9 procent af salget i første halvår af 2023 var opladeligt. Dermed er mere end hver tredje solgte bil i 2023 opladelig, hvilket medvirker til en grønnere bilpark i Danmark.

Fremgang til SUV-segmentet

Generelt er danskerne glade for SUV'er. Det har de danske forbrugere også været i første halvår af 2023. Her udgjorde SUV'er hele 54,3 procent af de solgte personbiler. Det er 4 procentpoint højere end i første halvår af 2022, hvilket blot understreger, at interessen for SUV'er er stigende blandt danske forbrugere. Foruden SUV-segmentet er det lille segment - på trods af en tilbagegang på 2,2 procentpoint - det næstmest populære segment blandt forbrugerne. Resten af segmentfordelingen var præget af mindre forskydninger på under 1 procentpoint.

Internt i SUV-segmentet var interessen størst for de mellemstore SUV'er. Disse stod for 45,1 procent af SUV-salget i løbet af årets første 6 måneder. De største forskydninger indenfor SUV segmentet mellem første halvår af 2022 og første halvår af 2023 var mellem de små og de store SUV'er. Interessen for de små SUV'er var faldende, hvilket betød et fald i deres markedsandel på 12,4 procentpoint. De store SUV'er havde derimod en fremgang på 15,1 procentpoint, hvilket vidner om et skift mod de større SUV'er, der i stigende grad foretrækkes.

Fordelingen mellem købs- og leasing andel 

Juni måned byder på den højeste andel af privatleasing i over to år, hvor 21,1 procent af de private anskaffelser var gennem leasing. Det betyderm at privatleasingen steg med 7,7 procentpoint sammenlignet med juni 2022, hvilket er et meget stort udsving for privatleasing, som normalt kun oplever mindre ændringer. Andelen af erhvervsleasing faldt modsat i juni, i alt med 4,7 procentpoint sammenlignet med juni 2022.

Selvom juni måned havde exceptionelle store udsving i leasingandelene, så kan tendenserne også ses for første halvår af 2023. År til dato har der  gennemsnitligt været mere privatleasing og mindre erhvervsleasing over hele perioden sammenlignet med de første 6 måneder af 2022. Privatleasingen steg med 3,2 procentpoint og erhvervsleasingen faldt med 1,5 procentpoint i perioden sammenlignet med samme periode sidste år. Andelen af leasing tilsammen, grundet den store andel af privatleasing, betyder at købsandelen ÅTD er faldet fra 46,7 til 45,1 og dermed med 1,6 procentpoint.

En del af årsagen til den generelle stigning i leasingandelene er den økonomiske usikkerhed, som har gjort forbrugerne forsigtige. Det betyder, at leasing er blevet valgt til, da det er mindre forpligtende. Når den private andel af leasing er steget så markant, er stigende inflation og høj rente, som særligt påvirker private, blandt forklaringerne.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistik bedes kildeangivet: bilstatistik.dk