Oktober bød på 10.852 nye personbiler i Danmark, hvoraf 38% var elektriske. I øvrigt blev der i oktober indregistreret 9 % blå biler og 4 % røde biler.

Oktober bød på 10.852 nyregistrerede personbiler, hvilket er et fald på 14,3 procent i forhold til samme måned sidste år. År til dato er der indregistreret 21,4 procent færre personbiler sammenlignet med samme tidsrum året forinden.

”Bilsalget er fortsat påvirket af globale forsyningsvanskeligheder. Dog virker det til, at vi er ovre de værste leveringsproblemer, selvom der stadig er ventetid på flere modeller. Hvis man er på udkig efter nye bil, er det bedste råd at besøge forhandleren, der kan hjælpe med at finde en bil, der passer til ens behov, og som kan leveres indenfor overskuelig fremtid”, siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører. 

Ny ladeteknologi vil forandre vores strømforbrug

Inden for kort tid vil flere nye elbiler i Danmark have muligheden for at sende strøm fra batteriet tilbage i husstanden ved hjælp af den såkaldte V2G-teknologi, der står for “vehicle to grid”. Det åbner mulighed for benytte den billige strøm fra batteriet i de dyre perioder, hvilket kan give en god besparelse på elregningen samt en bedre balance i elnettet

“Helt lavpraktisk betyder den nye teknologi, at man kan tanke strøm på elbilen om natten, hvor strømmen ofte er billig, og så bruge den i hjemmet når elpriserne topper typisk ved spisetid, når alle har gang i komfuret og frikadellerne” siger Mads Rørvig. 

Med den nye teknolgi vil det også blive muligt at gøre det danske energiforbrug grønnere.

“Der vil være store klimagevinster i, at mange husstande vil få deres eget husstandsbatteri via deres elbil. Når der er et overskud af grøn energi i nettet vil man kunne lager det i elbilerne, og når strømmen er mindre grøn vil man kunne bruge strømmen fra bilen i stedet for elnettet – fx hvis der i Danmark i en periode er overskyet og vindstille.” siger Mads Rørvig. 


Forventet fald i personbilsalget 

Med 9447 nyregistrerede personbiler er der blevet indregistreret 14,3 procent færre personbiler i forhold til samme måned sidste år. Oktober måned er dog med sine 14,3 procent færre personbiler bedre end gennemsnittet for året. Personbilsalget har år-til dato fremvist et salg på 119.969 biler mens det på samme tidspunkt sidste år var på 152.603 nye personbiler. Derved er personbilsalget for de første 10 måneder af 2022 gået 21,4 procent tilbage i forhold til de samme 10 måneder af 2021.  Bilproducenterne er stadig ramt af globale forsyningsvanskeligheder, men bilproducenterne har for nyligt varslet kortere leveringstider på biler, hvilket begynder at kunne ses i tallene.  

 

I top 3 over de mest populære mærker er Volkswagen nummer 1, Toyota nummer 2 og Mercedes-Benz nummer 3.  

 Elbilsalget vækster 

Oktober 2022 bød på 2408 nye elbiler på de danske veje, hvilket er 13,2 procent flere end samme måned sidste år. Dette er 22,2 procent af det samlede bilsalg og en stigning på 5,4 procent, da elbilerne i oktober 2021 stod for 16,8 procent af det samlede bilsalg. Efterspørgslen på elbiler i Danmark er intakt, og derfor stiger bestanden kraftigt. I september har bestanden af elbiler overhalet bestanden af plug-in hybridbiler og dette er blevet udbygget i denne måned. År til dato er der blevet registreret 21.953 nye elbiler, hvilket er er en stigning på 34,7 procent, sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.  

 

Endnu en måned med fald til plug-in hybriderne 

I starten af året kom der afgiftsændringer på plug-in hybrider, hvilket betød at salget faldt markant, der bliver stadig afsat plug-in hybrider. Det betyder at salget er faldet med 44,1 procent i oktober 2022 i forhold til oktober 2021. Elbilernes fremgang sker til dels på bekostning af plug-in hybriderne. I oktober 2021 udgjorde plug-in hybriderne 25,9 procent, mens elbilerne udgjorde 16,8 procent af det samlede salg. Dette er i oktober 2022 vendt på hoved, da elbilslaget i oktober er vækstet til 22,2 procent mens plug-in hybridslaget er faldet til 16,9 procent af det samlede salg. År-til-dato er der blevet indregistreret 20.783 nye plug-in hybrider i 2022, hvilket er 33,6 procent færre end der var blevet indregistreret på samme tidspunkt sidste år.  

 

 

SUV’erne står for over halvdelen af salget 

SUV’erne bliver i endnu en måned en større del af det samlede salg, og fylder i oktober 2022 54,33 procentpoint af det samlede salg. SUV segmentet er vokset stødt i 2022 og forventes at slutte året et stykke over 50 procentpoint af det samlede salg. Væksten på 7,1 procentpoint i oktober 2022 til SUV segmentet kommer på primært på bekostning Mikro og lille segmentet. En del af forklaringen kan også være at elbilsproducenter endnu ikke udbyder særlig mange mikro og lille elbiler og har en klar overvægt at SUV’er.

 

 

Hvis vi zoomer ind på SUV segmentet så vinder de Stor- og Lille segmentet frem med hhv. 5,9 og 3,8 procentpoint. Dette kommer primært på bekostning af Mellemsegmentet som falder med 8,2 procentpoint sammenlignet med samme måned sidste år.  

  

Fordelingen mellem købs- og leasing andel  

Oktober 2022 bød på 10852 ny registreringer, hvor af 41,2 procent var køb. Dette er det laveste tal for købsandelen i 2022, det kan indikere at forbrugere anser økonomien for yderst usikker og derved udskyder et eventuelt køb og tilfredsstiller deres behov med leasing. Leasingandelen var i oktober 58,8 procent, hvor af 44,7 var erhvervsleasing, hvilket efterlader 14.1 procent sm var privatleasingen. 

 

 

  

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Stine Bo Rosenquist

Seniorkonsulent

+45 53 37 01 36 sbr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk