De Danske Bilimportører roser Regeringen for at øremærke midler til treårig pulje til investeringer i 0-emissionslastbiler.

De Danske Bilimportører glæder sig over, at der i Regeringens forslag til Finanslov for 2024 afsættes 100 mio. kr. årligt i 2024-2026 målrettet initiativer til grøn omstilling af den tunge vejtransport. Adm. direktør Mads Rørvig udtaler i den forbindelse, at:

”Ny teknologi, som fx el-lastbiler, er dyrere end de ældre teknologier. Derfor er en øremærket støtte til 0-emissionslastbiler en effektiv måde at skubbe på den grønne omstilling. Det vil være i tråd med regeringsgrundlaget, og det har vist sig at fungere positivt i lande som Tyskland og Sverige. En tidligere ordning i Danmark med en pulje på 50 mio. kroner blev sidste år overtegnet med stor succes, hvilket viser, at der er en stærk efterspørgsel efter denne type støtte. Samtidig vil en stor del at omstillingen til el-transport være relativt ukompliceret. Tal fra Eurostat har vist, at 45 procent af godstransporten kun kører under 300 km dagligt, og bilerne kan lade om natten, hvor de typisk står stille.”

I forbindelse med partiernes sommergruppemøder er det blevet klart, at Regeringen også barsler med en stigning i dieselafgiften i bestræbelserne på at nå Danmarks klimamål for 2025, Rørvig understreger derfor, at:

”Man kan med fordel lade det provenu, der kommer ind fra andre initiativer, supplere puljen til grøn omstilling af den tunge transport. Derved sikrer man, at en afgiftsstigning ikke skader vores konkurrenceevne, og samtidig opnår vi større klimaeffekter, end en pulje og en stigning i dieselafgiften vil kunne give alene. Lastbil-producenterne er i øvrigt kommet ud af de udfordringer, som corona-pandemien medførte, og leverancerne oplever derfor ikke længere samme forsinkelser. Der er altså mange gode grunde til at investere i den grønne omstilling af den tunge transport netop nu.”

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører