Marts måned bragte nye udvidelser til ladeinfrastrukturen i Danmark til gavn for elbilisterne. Dog skal der mere fart på, hvis ladeinfrastrukturen skal kunne følge med udviklingen i bilparken, hvor elbilerne er begyndt at fylde en betydelig del.

Ved udgangen af marts måned kom antallet af offentligt tilgængelige ladepunkter i Danmark op på 19.191. Det er en stigning på 73 procent sammenlignet med niveauet fra marts måned sidste år. Selvom antallet af ladestandere er steget betydeligt, har de seneste måneders stigninger været markant mindre, end det generelt har været tilfældet sidste år, og det kan blive et problem for den grønne omstilling af bilparken:

Danmark får flere ladestandere måned for måned, hvilket naturligvis er positivt. Men opstillingen af ladestandere sker ikke lige så hurtigt, som den tidligere har gjort, og det er et problem, fordi andelen af elbiler i bilparken kun bliver større. Elbilsalget kommer ikke til at sænke tempoet, så det må opstillingen af ladestandere heller ikke,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Bestanden af elbiler i Danmark er over de seneste 12 måneder steget med 77 procent. Dermed er fremgangen i antallet af nye ladepunkter mindre end stigningen i bestanden af elbiler, og det betyder, at flere elbiler skal deles om hvert offentligt tilgængelige ladepunkt.

Udviklingen går den forkerte vej, når flere elbiler skal deles om hvert ladepunkt. Efterspørgslen efter elbiler er stigende og den nye politiske aftale om nulemissionszoner kommer til at skubbe yderligere på udviklingen. Det stiller store krav til den tilgængelige ladeinfrastruktur, som skal udrulles hurtigere, end det nu er tilfældet,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører, der opfordrer til, at kommunerne intensiverer udbud og opstilling af nye ladestandere.

For at sikre, at ladeinfrastrukturen er tilgængelig for alle, har De Danske Bilimportører fremsat et forslag om laderet, der giver elbilister i etageejendomme mulighed for at kræve installation af ladestandere ved deres bolig. Dette forslag vil yderligere styrke tilgængeligheden af opladning og skabe større incitamenter til at vælge elbiler. Læs mere om forslaget her.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Kristine Bonnerup Vind

Konsulent

+45 31 36 90 66 kbv@bilimp.dk

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas.

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk, Zapup.eu Chargex Analytics

Begrebsdefinition

Ladepunkter defineres her som udtag til ladekabler. Det vil sige, at en ladestander godt kan have flere ladepunkter.

Pressefoto

Klik her