Vi er overordnet set meget tilfredse med dommen, da vi nu har rettens ord for, at Skorstensgaard har overtrådt lovgivningen, og at konkurrence skal ske på lige vilkår. Der er dog fortsat dele i Skorstensgaards markedsføring, som vi ikke mener forbrugerne er fortjent med, hvilket er årsagen til, at vi nu har anket disse dele af dommen.

Sø- og Handelsretten fandt i november 2020, at Skorstensgaards udsagn om effektivitet, kvalitet og pris er vildledende, ulovlig sammenlignende reklame og i strid med god markedsførings- og erhvervsskik.

Vildledning og urigtige udsagn

Forbrugerne bliver vildledt, når Skorstensgaard popper op som et af de første hit ved en Google-søgning på ”autoriseret serviceværksted”. For lad os slå fast; Skorstensgaard er ikke autoriserede, og denne form for online markedsføring giver en falsk blåstempling.

Vi mener, at forbrugerne burde kunne stole på, at de oplysninger, de modtager, er ordentlige og korrekte. Et andet eksempel herpå er ”20 pct. prispres konceptet”. Det går i sin enkelthed ud på, at et værksted matcher et andet værksteds pris, samt går 20 pct. under for at få aftalen i hus. Det er et velkendt koncept, som også anvendes i andre brancher. Problemet med Skorstensgaards anvendelse er, at der er utallige forbehold, som forbrugeren først bliver bekendt med sent i processen; fx skal det være et skriftlig tilbud fra et andet værksted i samme by. Desuden gør Skorstensgaard ej heller opmærksom på, at de anvender uoriginale reservedele.

Dette er blot nogle af grundene til, at vi har valgt at tage sagen videre og anke dele af dommen.