Flere af regeringens støttepartier tilkendegiver i Politiken den 20. april, at de er åbne overfor at presse fossilbilerne ud af bykernen.

De Danske Bilimportører deler politikernes ambition om at bekæmpe luftforureningen og kickstarte den grønne omstilling for persontransport. Dog anses indførelse af nulemissionssoner i Danmarks største byer som en postgang for tidligt, da udbuddet af el- og brintbiler endnu ikke er på et niveau hvor alle kan være med.

Politikerne bør i stedet gå et spadestik dybere og indfør miljøzoner som forbyder gamle forurenende personbiler i byernes kerneområder.

Klimagevinst ved at udskifte ældre biler
Ældre biler forurener typisk mere end nye biler, der skal leve op til større miljø- og klimakrav. Derfor er der en oplagt klimagevinst i at udskifte ældre biler med nye nul- eller lavemissionsbiler, men i dag gælder miljøzoner i Danmark kun de mest forurenende lastbiler, busser og varebiler og ikke almindelige personbiler.

Som brancheorganisation for bilimportørerne i Danmark arbejder vi for at der indføres skrappere miljøzoner i Danmark for personbiler, så vi kan bekæmpe luftforureningen og kickstarte den grønne omstilling for persontransport.

Vi er allerede bagud i forhold til vores europæiske naboer. I langt de fleste større tyske byer er der allerede indført miljøzoner for personbiler. Det gælder blandt andet Berlin, hvor personbiler som minimum skal ligge i euronorm 4 for at få lov til at køre i byen.

Euronorm refererer til de fælles europæiske krav som alle biler på de danske veje skal efterleve. Bilens euronorm kategoriseres mellem 1-6, hvor biler der ligger i euronorm 6 udleder færrest skadelige partikler. Udviklingen på området går hurtigt og i den rigtige retning: I dag har nye biler med euronorm 5 et udslip af partikler, der er nedbragt til under 95 procent af niveauet, fra før euronormerne blev indført i 1992.

Indfør miljøzoner med euronorm 6 fra 2025
I Berlin har man som sagt et krav om euronorm 4 i udvalgte miljøzoner, men vi mener ikke, at denne løsning er tilstrækkelig for at nå i mål med den grønne omstilling i Danmark.

Vi mener, at man allerede i 2022 skal have miljøzoner i Danmark, der kun tillader personkørsel af euronorm 5 og 6. Derefter bør man i 2025 hæve grænsen sådan, at det kun er biler med den mest skånsomme partikelforurening – altså euronorm 6 – der kan køre i miljøzonen.