De Danske Bilimportører har sammen med FDM og Bilbranchen fremlagt et fælles udspil til kommissionen for grøn omstilling af personbiler, der skitserer mulighederne og potentialet for den grønne omstilling af transportbranchen.

De Danske Bilimportører samarbejder gerne med både regeringen og kommissionen om at transformere den danske bilpark. Vores bud på den grønne omstilling af transportsektoren er simpel: På den korte bane skal afgifterne for nul- og lavemissionsbiler i 2021 fastfryses til samme niveau som i 2019. På den lange bane skal kommissions arbejde sikre, at vi får et stabilt og gennemsigtigt afgiftssystem, der skaber incitament til at købe, udvikle og forhandle biler, der forurener mindre og udleder mindre CO2. I dag fik vi sammen med FDM og Bilbranchen i DI mulighed for at give vores bud til kommissionen på, hvordan fremtidens afgiftssystem kan skrues sammen.
En af de ting, som vi blandt kæmper for er en omlægning af registreringsafgiften. Sammen med Bilbranchen i DI og FDM lavede vi i 2015 et fælles udspil: ”Bedre biler på de danske veje”, hvor vi anbefalede at sløjfe registreringsafgiften og den grønne ejerafgift. Dette er til fordel for en samlet set og løbende opkrævet afgift baseret på bilernes tekniske egenskaber, eksempelvis deres CO2-udledning og vægt. Denne omlægning har vi løbende præsenteret i flere forskellige sammenhænge.
Den grønne omstilling er ambitiøs, og vores fælles forslag om at ændre afgiftssystemet generelt, tager nu udgangspunkt i et oplæg for fremtidens nul- og lavemissionsbiler. Det  burde det være en enkel opgave – vi foreslår at vi starter med et godt system: Fremtidens afgifter til fremtidens biler. I stedet for at opkræve afgiften ved indregistrering, skal man løbende opkræve afgiften, en afgift som kunne tage afsæt i energieffektivitet og vægt. Det vil give de mindste og mest energieffektive biler den laveste afgift og omvendt.
Efter præsentationen af vores forslag i Finansministeriet, var der en engageret og livlig drøftelse af branchens og bilejernes fælles indspil. Kommissionen forventes at komme med sine anbefalinger vedrørende fremtidige bilafgifter i sommeren 2020.