Nyheder / Aktiviteter 19. september 2022

De Danske Bilimportører vinder ankesag vedr. garantiarbejde – de hidtil gældende regler på markedet stadfæstes

image description

Den tidligere omtalte “Kia-sag” er nu afsluttet. De Danske Bilimportører er særdeles tilfredse med Landsrettens dom.

De Danske Bilimportører er tilfredse med landsrettens dom, da den til fulde støtter den faste praksis, der er på området, og bekræfter den grundlæggende regel om, at det autoriserede værksted ikke alene har forpligtelsen, men også retten til at udføre en garantireparation, og at denne ret ikke uden aftale kan overtages af andre værksteder. Samtidig er det helt afgørende, at dommen slår fast, at service- og vedligeholdelsesarbejde skal kunne dokumenteres, og at dette særligt gælder, når service- og vedligeholdelsesarbejdet er udført uden for det autoriserede netværk af mærkeværksteder. Landsrettens dom kommer således ikke til at ændre på noget, da den alene bekræfter mange års praksis.

De Danske Bilimportører tilkendes desuden kompensation for sagsomkostningerne.

Modparten, som er en privat person, men de facto føres af Dansk Bilbrancheråd, har ikke fået ret i, at ikke autoriserede mærkeværksteder kan udføre garantiarbejde, ligesom det er slået fast, at service- og vedligeholdelsesarbejde udført uden for netværket af autoriserede mærkeværksteder stiller krav til forbrugeren om udvidet dokumentation for udført service- og vedligeholdelsesarbejde.

” Vi er særdeles tilfredse med Landsrettens dom, det er en stadfæstelse af dommen fra Sø- og Handelsretten og de to domme bekræfter blot de regler som i mange år har været gældende på markedet – nemlig at der påhviler forbrugeren/bilejeren en forpligtelse til at dokumentere service- og vedligeholdelsesarbejde, som er udført uden for netværket af autoriserede mærkeværksteder – et stemplet servicehæfte er ikke altid tilstrækkeligt, og garantigiver (bilimportørerne) kan kræve yderligere dokumentation i form af specificerede fakturer mv., siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.