Første halvår af 2023 bød på vækst til lastbilerne og tilbagegang for varebiler og busser, når man sammenligner med første halvår af 2022. Der var betydelige fremgange i antallet af køretøjer, der kører på el.

Juni måned sluttede flot med en vækst i varebilsalget på 13,4 procent. Det var dog ikke nok til at vende resultatet for årets første 6 måneder. I første halvår af 2023 blev der indregistreret 12.645 nye varebiler, hvilket var en nedgang i registreringerne på 1.715 enheder. I procent svarede dette til en nedgang på 11,9 procent, når man sammenligner med første halvår af 2022.

De elektriske varebilers popularitet steg betydeligt i første halvår af 2023. Der blev i løbet af  første halvår indregistreret 1.221 elektriske varebiler, hvilket er 487 flere enheder end første halvår 2022. Det har medført at elektriske varebiler i første halvår udgjorde 9,7 procent af det samlede varebilsalg. Til sammenligning udgjorde andelen af elektriske varebiler kun 5,1 procent af varebilsalget i første halvår af 2022. Dermed er markedsandelen vokset med 4,6 procentpoint, på trods af at varebilsalget dykkede med 11,9 procent fra 2022 til 2023.

”Vi glæder os over, at der har været fremgang i varebilsalget de seneste måneder. Derudover er det selvfølgelig rigtig positivt, at elvarebilerne har fået bedre fat i markedet,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Salget af lastbiler har i årets første 6 måneder været positivt. I løbet af første halvår 2023 blev der indregistreret 2.506 nye lastbiler, hvilket er 1,5 procent flere end i samme periode i 2022, hvor der blev solgt 2.469 lastbiler.

Ligesom med varebilerne har der været en stigning i interessen for elektriske lastbiler. I første halvår af 2023 blev der indregistreret 156 elektriske lastbiler mod 42 i første halvår af 2022. Det er en fremgang i markedsandelen på 4,5 procentpoint eller en procentvis fremgang på 271,4 procent.

”Det er positivt, at markedet for lastbiler er i vækst, og den elektriske interesse fortsat er spirende. Det er med til at sikre grønnere lastbiler og dermed en grønnere tung transport,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.


Varebilsalget er påvirket

Antallet af nyregistrerede varebiler har i årets første 6 måneder været lavere end de var i de første 6 måneder af 2022. I maj og i juni har der dog været fremgang i salgstallene, hvor maj var 0,5 procent bedre end samme måned sidste år, og juni var hele 13,4 procent bedre. Markedet kan dermed se ud til at være i bedring, da der har kunne registreres fremgang i de seneste to måneder, men der er stadig usikkerhed. Årsagerne til den foreløbige nedgang i salget kan ligge i et efterslæb fra den økonomiske usikkerhed, der opstod på grund blandt andet af høj inflation og rentestigninger i løbet af 2023. Økonomien i Danmark er dog markant bedre nu, og dermed kan væksten i salgstallene fra maj og juni være en indikator på en begyndende bedring på varebilmarkedet.

Flere elektriske varebiler

Salget af elektriske varebiler steg i løbet af første halvår med 66,3 procent sammenlignet med samme periode i 2022. Elvarebilernes markedsandel steg deraf med 4,6 procentpoint - fra 5,1 procent til 9,7 procent af salget i årets første 6 måneder.

Mens de opladelige varebiler opnåede en større markedsandel, så gik de fossilt drevne biler tilbage i markedsandel. Diesel, benzin og mildhybrid gik alle tilbage med hhv. 3,6, 1,3 og 0,2 procent. Almindelige hybridvarebiler gik frem med 0,4 procentpoint til en markedsandel på 2,2 procent i første halvår 2023. På trods af tilbagegang til de fossile drivlinjer, var diesel fortsat den mest foretrukne drivlinje og stod for 81 procent af salget.

Forskydninger i vægtklasserne

I årets første 6 måneder var der mindre forskydninger i vægtklassefordelingen. Den lettere vægtklasse (op til 2.500 kg) og den tunge vægtklasse (over 3.490 kg) gik frem med henholdsvis 2,7 og 0,9 procentpoint sammenlignet med første halvår af 2022. Den mellemtunge vægtklasse (2501 - 3.491 kg) oplevede en nedgang på 1,8 procentpoint sammenlignet med samme periode sidste år. Den mest populære vægtklasse var den mellemtunge vægtklasse (2501-3490 kg), som fra januar-juni havde en markedsandel på 50,3 procent.

Lastbilsalget går frem

Lastbilsalget var i årets første 6 måneder vokset med 1,5 procent, når man sammenligner med første halvår 2022. Der blev i alt indregistreret 2.506 nye lastbiler. Der blev dermed solgt 37 flere enheder, end i samme periode i 2022. Fordelt per måned har lastbilssalget været præget af fremgange, hvor 4 ud af 6 måneder har været med vækst. Året startede ud med en markant nedgang på 33,5 procent i januar, hvorefter der har været udsving i størrelserne på fremgangene. Maj og juni har været måneder med større procentuelle fremgange.

Flere lastbiler på el

Ligesom ved varebilerne var diesel det dominerende drivmiddel blandt nyregistrerede lastbiler. Markedsandelen faldt dog med 8,1 procentpoint for dieseldrevne lastbiler, når man sammenligner første halvår i 2022 og 2023. Tilbagegangen i dieseldrevne lastbiler skyldes, at en stigende andel af de nyregistrerede lastbiler har andre drivlinjer såsom el og gas.

Gas og eldrevne lastbiler udgør en større del af markedet i 2023. I de første 6 måneder af 2022 blev der indregistreret 42 elektriske og 10 gasdrevne lastbiler i Danmark. I samme periode i 2023 var dette tal vokset til henholdsvis 156 elektriske og 31 gasdrevne. Dette har betydet, at de respektive drivlinjers markedsandele er vokset med henholdsvis 4,5 og 0,8 procentpoint.

De mellemstore lastbiler er populære

Første halvår af 2023 bød på mindre interne forskydninger i lastbilernes markedsandele fordelt på vægtklasse. Den lettere vægtklasse (op til 16 ton) havde en lille tilbagegang i markedsandelen på 0,3 procentpoint, og markedsandelen landede dermed på 8,5 procent for årets første 6 måneder. Den mellemtunge vægtklasses (16-24 ton) markedsandel voksede med 2,3 procentpoint, hvilket resulterede i en markedsandel på 26,5 procent. Den tunge vægtklasses (over 24 ton) markedsandel faldt med 2,1 procentpoint, men var på trods af dette fortsat den mest dominerende vægtklasse med en markedsandel på 67,1 procent.

Bussalget er mindre i 2023

Bussalget i årets første 6 måneder har budt på en negativ udvikling på 35,8 procent. Dog skal der, som altid, tages forbehold for, at der generelt sælges få enheder og at salg ofte sker i større partier. Derfor er analyserne baserede på et lille datasæt, som således betyder større udsving og dermed markante procentvise udviklinger.

Pressefoto

Klik her

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistik bedes kildeangivet: bilstatistik.dk