De Danske Bilimportører har i dag fået medhold i den såkaldte “Kia-sag”.

DBI er tilfredse med Kia-sagens udfald, der fastslår, at garantigiver (og dennes autoriserede værksteder) i den konkrete sag havde lov til at anmode om specificeret dokumentation for vedligeholdelse og service foretaget i den relevante periode forud for defektens opståen. 

I sagen ønskede bilejeren at gøre brug af sin fabriksgaranti, som følge af et motorhavari, men havde alene fremlagt stemplet servicebog samt fire arbejdskort som dokumentation for, at bilen var behørigt vedligeholdt. Da de pågældende services var udført af et ikke-autoriseret værksted, var denne form for dokumentation ikke tilstrækkelig til at løfte dokumentationskravet, hvorfor bilimportøren via sine repræsentanter var berettiget til at kræve yderligere dokumentation i form af specificeret faktura med detaljer om medgåede forbrugsstoffer og reservedele. 

Derudover slår Sø- og Handelsretten fast, at det alene er garantigiver (bilimportøren) selv eller dennes repræsentanter (den autoriserede forhandler eller værksted), som kan tage stilling til, om en fejl er garantidækket, og som er berettiget til at udbedre fejlen, såfremt der ønskes garantidækning. 

Dommen er nu offentligt tilgængelig på Sø- og Handelsrettens hjemmeside: Sø- og Handelsretten – Om garanti på bil (domstol.dk).   

Læs dommen her