Nyheder / Bilsalg 1. september 2022

Elbiler fordoblet på et år, men der mangler ladestandere

image description

I dag kører 95.288 biler rundt på de danske veje, hvilket er en fordobling i forhold til samme tidspunkt sidste år, hvor 47.629 elbiler var registreret. Antallet af offentlige ladepunkter stiger også kraftigt, men der skal mere fart på.

I slutningen af sommeren sidste år var der 3.720 offentlige ladepunkter i Danmark, hvilket nu er steget til 6.779. Det skal dog langt flere til, før manglende infrastruktur ikke bliver en hindring for at købe elbil. Særligt familier med bil i etageejendomme uden parkeringsmulighed er udfordret.

”Det går den rigtige vej med opsætningen af ladestandere til elbiler, men der er over 730.000 danske familier med bil, der bor i enten etagebolig, rækkehus eller lign, der ikke nødvendigvis har mulighed for egen ladeboks. Disse familier er afhængige af offentlige “kantstens-ladere” og opladning på arbejdspladsen. Her skal der for alvor turbo på! lyder det fra Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.  

Lys forude trods fald i nyregistreringer  

August måned bød på 12.756 nyregistreringer af personbiler mod 15.837 i august 2021, hvilket svarer til et fald på 19,5 procent. Faldet skyldes i høj grad “forsyningskrisen”, hvor der mangler delkomponenter i hele bilindustriens forsyningskæde. Flere fabrikker melder dog om bedring, så der er lys for enden af tunnelen i, selvom der går tid inden forbrugerne mærker bedringen.

”Der er godt med elektriske biler i ordrebøgerne, men manglen på delkomponenter sætter fortsat sit præg på leveringerne. Vi er dog optimistiske ift. at have set de længste leveringstider, og vi håber, at det resulterer i forbedringer i leveringstiderne for forbrugerne i løbet af de næste 12 måneder, lyder det fra Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører, der også understreger, at der er biler på lager rundt blandt forhandlerne.

Med 2.446 nyregistreringer i august indtager elbilerne 19,1 procent af det samlede bilsalg hvorimod plug-in-hybriderne udgør 18,0 procent. Det er anden måned i træk, at der sælges flere elbiler end plug-in-hybrid.


Personbilsalget er ikke tilbage på sporet endnu 

August måned bød på 12.756 nyregistreringer, mod 15.838 i august 2021, hvilket svarer til et fald på 19,5 procent. Manglen på delkomponenter har præget salget i en lang række måneder og fortsætter endnu. Bilproducenterne varsler lys forude, men dette afspejler sig endnu ikke i tallene. År-til-dato er der blevet solgt 96.106 personbiler, hvilket er 23,6 procent færre end sidste år, hvor der på samme tidspunkt var blevet afsat 125.723 nye biler på det danske marked.  

 

I top 3 over de mest populære mærker er Volkswagen nummer 1, Toyota nummer 2 og Mercedes-Benz nummer 3. 

50% flere elbiler i forhold til sidste år  

Med 2.446 nyregistreringer, indtager elbilerne 19,2 procent af det samlede bilsalg. Det er på samme niveau som markedsandelen for august 2021. I absolutte tal ser vi et fald på 602 elbiler i forhold til sidste år,  hvor manglen på dekompomenter har presset markedet. Bestanden stiger dog hastigt, da der er rigtig stor efterspørgsel på elbiler hos danskerne. Der er samtidig solgt 141 flere elbiler end plug-in hybridbiler.

År til dato er der blevet registreret 16.538 nye elbiler, hvilket er væsentligt flere end de 10.979 biler der blev registreret på samme tidspunkt sidste år. Det svarer til en stigning på 50,6 procent. 


32% færre plug-in hybrider i forhold til sidste år 

Plug-in hybriderne havde stor fremgang på dette tidspunkt sidste år, men i dag er historien er i dag en anden. Salget af plug-in hybrider har været faldende i alle måneder i 2022, med undtagelse af februar, hvilket indikerer, at de nye afgifter virker efter hensigten. I august 2021 bød plug-in hybridsalget på 3.400 nyregistreringer, mens det tal er faldet med 32,2 procent til 2.305 nyregistreringer. Andelen af plug-in hybrider af det samlede antal nyregistrerede personbiler er 19,2 procent og mindre end andelen af elbiler i august 2022.  

År-til-dato er der blevet indregistreret 16.748 nye plug-in hybrider i 2022, hvilket er 32,4 procent færre end der blev indregistreret på samme tidspunkt sidste år. 

 

Forventet fremgang til SUV’erne 

Det har længe været en rutine og forventet, at tallene måned for måned bliver forbedret for SUV-segmentet. Traditionen tro så er SUV’erne også 8,1 procentpoint højere i august 2022 sammenlignet med samme måned sidste år. Mens SUV’erne øger deres markedsandel til hele 54,6 procent for august 2022 så er det primært på bekostning af mikro- og mellem-segmentet som falder med henholdsvis 6,3 og 3,7 procentpoint. Mikro-segmentet falder klart mest og falder fra 1385 stk. i august 2021 til blot 322 stk. i august 2022. Segmentets markedsandel falder derved drastisk fra 8,8 procent til 2,5 procent. 

Fordelingen mellem købs- og leasing andel  

Af de 12.756 nyregistrerede personbiler i august 2022 er 15,2 procent privatleaset, 39,8 procent er erhvervsleaset, mens købsandelen ligger på 45,0 procent. Dette er 7. måned, hvor leasing er større end købsandelen. Dette plejede ikke at være normen, men grundet usikkerheden i markedet har forbrugerne haft forsigtige tilgange til større køb som eksempelvis biler. Leasing er en måde, hvorpå forbrugerne kan få en bil som de efterspørger, uden de store forpligtelser og overvejelser, som kan følge med anskaffelsen af en bil.  

 

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig
Adm. direktør
Stine Bo Rosenquist
Seniorkonsulent

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører, bilstatistik.dk

Kildeangivelse af ladepunkter

Zapup.eu Chargex Analytics