Nyheder / Bilsalg 1. september 2023

Elbilsalg fordoblet i august. Men har vi nået toppen?

image description

Antallet af nyregistrerede biler i august 2023 var igen højere end sidste år. Elbilerne har godt fat i markedet og fyldte mere end en tredjedel af nyregistreringerne i august måned. Kommende afgiftsstigninger risikerer dog at bremse udviklingen.

August bød på 13.572 nyregistrerede personbiler, hvilket er en fremgang på 6 procent i forhold til samme måned sidste år. August var dermed endnu en måned med vækst i antallet af nyregistreringer. Denne udvikling har stået på siden årsskiftet, hvor der har været stigninger hver måned sammenlignet med sidste år.

Fremgangen i bilsalget i august måned betyder, at antallet af indregistrerede personbiler for 8. måned i træk er større end tallene fra samme periode i 2022. De første 8 måneder af 2023 har budt på 109.131 nyregistrerede personbiler mod 96.087 i 2022.

”Det er glædeligt, at bilsalget fortsætter med at vokse. De forbedrede tal betyder også, at vi forventer et bedre årsresultat for indregistrerede biler end sidste år. Markedet er dog påvirket af mange faktorer, og er derfor fortsat er præget af usikkerhed.” siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

Elbilernes udvikling kan flade ud 

I august måned var elbilerne endnu engang populære. I løbet af august måned kom der 4.772 nye elbiler på de danske veje, hvilket er en fordobling sammenlignet med sidste år. Elbilernes andel i nyregistreringerne landede dermed på 35 procent i august.

For året betød fremgangen i august, at der i løbet af 2023 er kommet 34.443 nye elbiler ud på de danske veje. Men forbrugernes begejstring for elbiler kan dog risikere at blive bremset af de kommende afgiftsstigninger:

”Vi frygter, at andelen af solgte elbiler vil stagnere i den kommende tid. Dels mangler vi stadig et bedre udbud af elbiler i en billigere prisklasse, og samtidig står afgiften på elbiler til at stige markant i fremtiden. Vi ved, at udbuddet af billigere elbiler kommer indenfor et par år, men afgiftsstigningen vil gøre det fossile alternativ mere attraktivt end det elektriske. Derfor er det nødvendigt. at politikerne holder afgiften på elbiler i ro ,” siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

Pressefoto

Klik her

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk


August måned byggede videre på den fremgang i bilsalget, der har været siden årsskiftet, hvor der måned for måned har været generelle stigninger i antallet af nyregistreringer. August måneds 13.517 nye biler svarer til en stigning på 6 procent sammenlignet med august måned 2022. For årets første 8 måneder er registreringerne 13,5 procent højere end i samme periode 2022.

De 3 mest populære mærker i august var henholdsvis Tesla, Volkswagen og Peugeot.

Elbilerne er fortsat meget populære

August måned bød på 4.763 nye elbiler, hvilket er en stigning på knapt 95 procent sammenlignet med sidste år. El som drivmiddel opnåede dermed en markedsandel på 35,2 procent af de nyregistrerede biler i august, og blev derved den mest foretrukne kategori i august. Det viser en stor efterspørgsel efter elbiler blandt den danske befolkning.

Kommende afgiftsstigninger i 2026 kan dog sætte en kæp i hjulet på udviklingen. Med de kommende afgiftsstigninger i 2026 vil købspriserne på elbiler komme til at stige, hvilket kan gøre det mindre attraktivt at vælge en elektrisk bil. Derfor er det helt centralt for udviklingen, at afgifterne holdes i ro.

Plug-in hybriders popularitet er nedadgående

I august måned blev der indregistreret 1.231 nye plug-in hybridbiler. Det er 1.074 færre biler end i samme måned året forinden, hvilket beløber sig til et fald på 46,6 procent sammenlignet med august 2022. Plug-in hybrid salget har været nedadgående de seneste 12 måneder, når man sammenligner med samme måned året forinden. Aftalen om registreringsafgift fra 2020 er en af forklaringerne, da den betyder, at afgifterne på plug-in hybrider stiger løbende. I august stod plug-in hybriderne for 9,1 procent af de indregistrerede biler i august måned 2023.

Drivmiddelfordelingen

Den store fremgang i elbilsalget er tydelig, når drivmiddelfordelingen på de indregistrerede biler fra august 2023 sammenlignes med august 2022. Stigningen i antallet af elbiler forøgede markedsandelen for el med hele 16 procentpoint. Derved endte den elektriske markedsandel på 35,8 procent af det samlede personbilsalg. Elbilerne var den eneste kategori der forøgede markedsandelen i forhold til samme måned sidste år. Benzinbilernes markedsandel var ligeledes på 35,8 procent efter et mindre fald på 0,6 procentpoint fra august 2022. Opladelige personbiler udgjorde i august 2023 en andel på 44,5 procent.

Segmentfordeling

SUV'erne var i august fortsat det suverænt mest populære segment blandt danske forbrugere. Segmentfordelingen for august måned viser, at 54,4 procent af de indregistrerede biler var SUV'er. Sammenlignet med samme måned sidste år gik SUV'ernes markedsandel faktisk en smule tilbage med 0,5 procentpoint. De største fremgange skete blandt det store og det lille bilsegment, der gik henholdsvis 2,2 og 2,7 procentpoint frem. De største tilbagegange kunne ses hos Premium segmentet, der oplevede en tilbagegang på 2,3 procentpoint.

Internt i SUV segmentet var det de små SUV’er, der gik tilbage med 8,4 procentpoint til 22,8 procent sammenlignet med segmentets andel på 31,2 procent i august 2022. De større SUV'er er modsat gået frem med 7,3 procentpoint og har nu en intern andel i SUV-segmentet på 25,7 procent. De mest populære SUV'er var de mellemstore, som tegnede sig for 48,3 procent af nyregistreringerne.

Fordeling mellem leasing og køb

Siden årsskiftet har der været en stigning i andelen af private anskaffelser, som sker på bekostning af en lavere andel af erhvervsanskaffelser. Markedet har været præget af usikkerhed, hvilket gør leasing mere attraktivt for forbrugerne, da det er mindre forpligtende i forhold til køb. Der er tegn på denne usikkerhed for forbrugerne, da andelen af leasing er steget på bekostning af køb.

Yderligere oplysninger

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistik bedes kildeangivet: bilstatistik.dk