EU indgik i går aftes en aftale om udbredelse af infrastruktur til den tunge transport på nye drivmidler. Bilindustrien hilser aftalen velkommen, men mener, at den mangler ambitioner.

Infrastruktur til nulemissionskøretøjer er en kritisk del af omstillingen til nyere drivmidler, herunder brint, el og hybrid. Den tunge transport er ingen undtagelse, og derfor er de manglende lade- og optankningsmuligheder en stor udfordring for CO2-reduktion fra vejtransport.

Den nye aftale fra EU kommer til at bidrage til en øget infrastruktur i hele EU, hvilket kan bidrage til, at tunge nulemissionskøretøjer kommer til at indtage en større del af markedet. Dog er aftalen stadig ikke ambitiøs nok, hvis CO2-målene skal nås. Dertil er der en række dispensationer til aftalen i nogle medlemsstater, som også kommer til at begrænse infrastrukturnetværket på tværs af hele EU.

For at nå de nyligt foreslåede øgede CO2-mål (-45% i 2030) skal mere end 400.000 lastbiler på el og brint være på de europæiske veje inden 2030. Dertil skal mere end hver tredje nye lastbil være en nulemissionslastbil hvert år. Det vil kræve mere end 50.000 ladestandere til tung transport, herunder 35.000 hurtigladere til tung transport, og 700 brintstationer. Med den nuværende infrastruktur er selv de nuværende CO2-mål uden for rækkevidde.

På trods af gode takter i den nye aftale, er ambitionsniveauet for infrastrukturen ikke højt nok til at imødekomme ambitionerne for CO2-målene. Medlemsstaterne er derfor nødsagede til, som supplement til aftalen, selv at sikre gode vilkår for at udbrede infrastrukturen.

Øgede ambitioner for infrastrukturen til tunge nulemissionskøretøjer er absolut nødvendige, hvis vi skal mindske CO2-udledningen fra transport. Hvis lastbiler på el, brint, og andre nye drivmidler skal være attraktive anskaffelser, skal opladnings- og optankningsmulighederne være mere udbredte,” siger Mads Rørvig, adm. Direktør for De Danske Bilimportører.

Yderligere oplysninger

Mads Rørvig

Adm. direktør

+45 30 16 10 04 mr@bilimp.dk

Bilindustrien er arbejdsgiver for 13 millioner europæere. I den europæiske union bliver der produceret knap 13 millioner biler, hvor de største producenter er Tyskland, Spanien, Frankrig og Tjekkiet (2020). På globalt plan blev der solgt 63 millioner biler, hvoraf 15.7 procent af dem blev afsat i EU i 2020, ud af de 11.7 millioner motordrevne køretøjer, var størstedelen, 10 millioner, personbiler. 5.2 millioner biler blev eksporteret af EU i 2020, prisen på disse bliver var over 900 milliarder kroner. 

Kildeangivelse

De Danske Bilimportører, ACEA